Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Michalina Karcz

Instytucja

Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Historia (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Inne dokumenty użytkownika

Realizacja projektu edukacyjnego

Autor zdjęcia: Michalina Karcz, Opis:
Spotkanie ze "Świadkiem Historii"
Spotkanie ze "Świadkiem Historii"
Spotkanie ze "Świadkiem Historii"
Spotkanie ze "Świadkiem Historii"

DANE O SZKOLE
NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy
ADRES: ul. M. Kopernika 4-6
MIEJSCOWOŚĆ: Nowa Ruda
Województwo: dolnośląskie


INFORMACJE O PROJEKCIE
TYTUŁ PROJEKTU: "Paczka Wspomnień"
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - OPIEKUNA PROJEKTU: Ewa Karcz
IMIONA I NAZWISKA UCZNIÓW: Michalina Karcz, Dagmara Wójcikowska, Kornelia Festo, Kacper Kalkowski, Michał Wnęk, Szymon Obolewicz - wszyscy z klasy IIIc

 

INFORMACJE O ŚWIADKU HISTORII

Naszym świadkiem historii został Pan Julian Golak. Jest to człowiek, który aktywnie uczestniczył w wydarzeniach lat 80. Polski drukarz, wydawca i samorządowiec. Działacz opozycji w okresie PRL.

Julian Golak, ur. 14 V 1957 w Nowej Rudzie. Absolwent Zawodowej Szkoły Poligraficznej w Nowej Rudzie (1975) i Archidiecezjalnego Studium Teologicznego we Wrocławiu (1990).

1975-1982 drukarz w Zakładach Graficznych Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, 1983-1985 pracownik fizyczny w ZR Diora w Nowej Rudzie, 1985-1990 drukarz i nauczyciel zawodu w Technikum Poligraficznym tamże.

24-31 VIII 1980 organizator i członek KS w ZGPiT, w 1980 członek MKS tamże. Od IX 1980 w „S”, współtwórca Komitetu Założycielskiego „S” w ZGPiT; 1980-1981 sekretarz KZ „S” ZGPiT; w 1981 współzałożyciel i członek Krajowej Komisji Pracowników Poligrafii z siedzibą w Szczecinie; członek Prezydium Komisji Koordynacyjnej Pracowników Poligrafii Dolnego Śląska; Delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

W 1982 organizator 3 strajków w ZGPiT, aresztowany i dyscyplinarnie zwolniony z pracy. 1980-1985 kolporter wydawnictw podziemnych na Dolnym Śląsku, 1985-1989 w Nowej Rudzie, m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „Z dnia na dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, książek paryskiej „Kultury” i NOWej. 1982-1989 członek Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny we Wrocławiu oraz Duszpasterstw Ludzi Pracy we Wrocławiu i w Nowej Rudzie; współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej tamże; współorganizator oddziału KIK-u Wałbrzych w Nowej Rudzie. 1988-1989 drukarz, dostawca sprzętu i materiałów poligraficznych dla pisma „Żółw” w Nowej Rudzie.

W 1989 współorganizator Obywatelskiego Bloku Wyborczego „S” i KO „S” Ziemi Kłodzkiej. W 1991 założyciel i prezes Wydawnictwa Ziemia Kłodzka. 1995-2005 szef Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka; 1990-1994 przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Rudzie; 1994-1997 delegat na Sejmik Województwa Wałbrzyskiego; 1997-2002 radny Powiatu Kłodzkiego, nast. przewodniczący Rady Powiatu; od 2006 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Od 1990 organizator Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Współautor wielu opracowań, książek i publikacji z zakresu rozwoju regionalnego, współpracy przygranicznej i ochrony środowiska.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

INFORMACJE O PODJĘTYCH PRZEZ UCZNIÓW DZIAŁANIACH

Przystępując do relizacji projektu szukaliśmy świadka trochę "na ślepo" - ponieważ w naszej miejscowości nie ma żadnej instytucji związanej s Solidarnością. Udaliśmy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej, sięgając po różne opracowania historyczne. Tak właśnie jedna z bibliotekarek podała nam nazwiska niektórych osób, które uczestniczyły w wydarzeniach Stanu Wojennego w naszym mieście. Niestety, po dotarciu do tych osób okazało się, że przebywają obecnie w innych miejscowościach. Przeprowadziliśmy zatem sądę wśrdód mieszkańców Nowej Rudy, którzy wskazali na naszego świadka.

Pan Julian Golak okazał się człowiekiem bardzo zajętym. Obecnie jest radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Przed spotkaniem w naszej szkole, gdzie zaprosiliśmy naszego świadka udaliśmy się do Wrocławia do Sejmiku, gdzie dzięki uprzejmości Pana Juliana mogliśmy zwiędzić Panoramę Racławicką oraz Muzeum Narodowe.

Sprowadziliśmy również do naszej szkoły wystawę "Szlak Wolności", która opowiada o Solidarności polsko-czesko-słowackiej, a której autorem jest właśnie nasz świadek. Zaprosiliśmy do obejrzenia tej wystawy nie tylko młodzież z naszej szkoły, ale również przedstawicieli z innych szkół naszego miasta oraz rodziców uczniów naszej szkoły.

A wracając do naszego bohatera - Pan Julian Golak dwukrotnie odwiedził naszą szkołę w okresie realizacji projektu. Na pierwszym spotkaniu - 29,11,2013r. spotkał się z przedstawicielami klas 3. Nasi koledzy opowiedzieli o realizowanym projekcie "Paczki Solidarności", kładąc duży nacisk na osobę zaproszonego gościa, który miał nam przybliżyć tematykę Stanu Wojennego. Pan Julian opowiedział nam o swojej działalności w strukturach noworudzkiej Solidarności, o swoich przeżyciach związanych z pobytem w więzieniu, na które skazała go ówczesna władza.

Spotkanie było bardzo ciekawe, mieliśmy wiele pytań. Najczęściej dotyczyły one pobytu naszego gościa w więzieniu (temat Paczek Solidarności zszedł trochę na drugi plan).

Efektem naszego spotkania był przeprowadzony wywiad, ma który składały się między innymi takie pytania:
1. Jak wyglądało życie codziennie podczas Stanu Wojennego?
2. Jakie zostały wprowadzone zmiany i jakie swobody ograniczał ten okres?
3. Jak wyglądał pierwszy dzień po ogłoszeniu Stanu Wojennego w Nowej Rudzie?
4. Czy w Nowej Rudzie prowadzona była akcja "rozdzielania" darów z zagranicy?
5. Wiemy, że był Pan w więzieniu, czy mógłby Pan o tym nam opowiedzieć?
Oraz szereg innych.

Nasz rozmówca nie krył zadowolenia z tego, że młodzież naszej szkoły interesuje się wydarzeniami lat 80.
Całe spotkanie zostało nagrane kamerą, a następnie umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły. Dodatkowo rezultatem naszej pracy była wystawa, na której pokazaliśmy nie tylko zdjęcia, ale również zebrane pamiątki i dokumenty Solidarności.

13 grudnia zorganizowaliśmy uroczystą projekcję filmu "Paczki SOlidarności", w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczuciele naszej szkoły.

Podsumowaniem naszego projektu było umieszczenie informacji prasowej w lokalnej gazecie.
Pragniemy jeszcze w tym miejscu powiedzieć, że zdajemy sobie sprawę z tego, iż nasze działania były trochę chaotyczne - ale to dlatego, że mieliśmy mało czasu (nasza opiekunka w tym czasie niestety znalazła się w szpitalu) i po raz pierwszy taki rodzaj projektu realizowaliśmy. Ponadto osoby, do których docieraliśmy wyraźnie dawały nam do zrozumienia, żer nie mają czasu, nie chcą spotkać się z młodzieżą, mają inne zajęcia.

Gdybyśmy ponownie mieli realizować taki projekt, na pewno pomyślelibyśmy o innej formie prezentacji. Już teraz myśleliśmy nad widowiskiem narracyjnym lub przedstawieniem teatralnym. Niestety zabrakło czasu.

Jeszcze w tym roku szkolnym wykorzystamy na pewno pomysł i pewne elementy z projektu "Paczki Solidarności" na prezentacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach Ogólnopolskiej Akcji, w której uczestniczymy "Mogiłę Pradziana Ocal od Zapomnienia" , organizowanej przez TV Wrocław, gdzie wpleciemy wątki osób deportowanych na wschód w czasie II wojny światowej.

 

Wykorzystane źródło:  http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Julian_Golak
 

Mapa