Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Iwona Grzeszczuk

Instytucja

Zespół Szkół w Trzebielu

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Historia i społeczeństwo (Szkoła podstawowa - klasy IV - VI)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Baszta. Zabytki Trzebiela

Autor zdjęcia: Iwona Grzeszczuk, Opis: Uczniowie klasy V przy tworzeniu makiet baszty
Budujemy makiety
Makiety baszty
Baszta z kamienia
Baszta
Baszta w Trzebielu
Uczniowie klasy V
Tagi: baszta, zabytki, Trzebiel,

Uczniowie wybrali basztę, jako temat przewodni swojego projektu, ponieważ jest to budowla, którą codziennie mijają idąc do szkoły, budowla, którą widzą z okien swoich domów, która związana jest z ich dniem codziennym, a o której mało wiedzą. Celem działań było przede wszystkim zaciekawienie uczniów historią swojej miejscowości, ukazanie jej dziejów na przykladzie historii baszty. Celem pracy było rozbudzenie u uczniów poczucia ciągłości historii i tradycji, rozwijanie patriotyzmu lokalnego i poczucia odpowiedzialności za miejsce, gdzie mieszkają. Działania związane z realizacją projektu związane były też z upowszechnianiem wiedzy dotyczącej historii Trzebiela. Praca nad projektem polegała na poznawaniu histrorii Trzebiela i wykorzystaniem tej wiedzy do tworzenia prac plastycznych i audiowizualnych.

Swoją pracę rozpoczęliśmy od poznania sposobu wznoszenia murów miejskich i określenia ich roli. Uczniowie szukali pozostałości takich budowli w Trzebielu, niestety poza basztą, mury miejskie zachowały się w formie szczątkowej i uczniom trudno było je odnaleźć. Uczniowie starali sie za to określić, gdzie one przebiegały i co zajdowało się w ich obrębie. Następnym działaniem było prześledzenie losów Trzebiela od pierwszych wzmianek do współczesności. Uczniowie na podstawie zdobytych materiałów opracowali referaty dotyczące poszczególnych okresów z historii miejscowości, szczególną uwagę zwrócili na role budowli, które przetrwały do dziś. Następnym etapem realizacji naszego planu było przygotowanie prac plastycznych dokumentujących wygląd baszty na przestrzeni wieków. Prace były wykonywane różnymi technikami, a następnie została przygotowana ich wystawa przeznaczona dla pozostałych uczniów szkoły. Ekspozycja była wystawiana do końca roku szkolnego na korytarzu szkolnym. Po zrealizowaniu tego zadania uczniowie przystapili do budowania makiet baszty. Pomysły były różne - od kartonowych budowli, po budowle z papieru i plasteliny, aż do budowli z  kamienia. Makiety także zostały wystawione na korytarzu szkolnym, gdzie mogli je podziwiać uczniowie, nauczyciele i osoby wizytujące szkołę. Na koniec  uczniowie przygotowali prezentacje swoich prac na krótkiej konferencji "Trzebiel i jego zabytki", gdzie przedstawiali referaty, wywiady z najstarszymi mieszkańcami Trzebiela, pokazy zdjęć.

W trakcie badań uczniowie z różnych źródeł zdobyli informacje dotyczące historii Trzebiela. Pierwsza wzmianka o Trzebielu jako łużyckim mieście pochodzi z 1301r. Miejscowość była własnością rodów związanych z  feudalnym dominium żarskim przynależnym w różnych okresach do Śląska bądź Saksonii, posiadająca dużą samodzielność polityczną i gospodarczą aż do roku 1815, gdy Trzebiel wszedł do państwa pruskiego. Sama nazwa miejscowości pochodzi od starego słowiańskiego grodu na leśnym karczowisku "trzebieży".

W centrum miejscowości znajduje się czworokątny plac, gdzie obecnie jest pomnik bohaterów II wojny światowej, wcześniej zaś znajdował sie ratusz. Obok niego znajdował sie też szpital i apteka, fundatorem których był lekarz Zygmunta Starego Jan Benedykt Solfa pochodzący z Trzebiela. Niestety po tych budowlach, świadczących o świetności naszej miejscowości, nie pozostał żaden materialny ślad. Do najważniejszych zabytków, które przetrwały w Trzebielu do dziś, należą: pałac, baszta, miejsce straceń, młyn. Pałac został zbudowany w XVI wieku, a w 1728r. gruntownie przebudowany. Obecnie, to, co można zobaczyć, ma formę barokową. Pałac otoczony był fosą przez którą prowadził murowany most. Dziś po moście zostały tylko porozrzucane kamienia.Za wzniesieniem, za centrum miasta, znajduje sie miejsce straceń. Są to fragmenty średniowiecznej szubienicy.

Zachowane żródła wskazują, że już w XIV w. Trzebiel był miastem prawnie i topograficznie wykształconym. Funkcjonowały tu cechy: garncarzy, płóciennków, stolarzy, sukienników, krawców, browarników. Miasto posiadało prawo jednej mili w zakresie warzenia piwa, prawo składu soli i przywilej sądowniczy wykonywania wyroków. W Trzebielu istniała także znana szeroko w okolicy łaźnia publiczna. Odbywały sie tu także bydlęce i końskie jarmarki. W XIX wieku powstała w Trzebielu huta szkła i kopalnia wegla brunatnego. Po 1945r. Trzebiel utracił status miasta.

Przy realizacji projektu uczniowie poznali w sposób praktyczny historie swojej miejscowości. Nauczyli sie też wspólpracować w zepole, dzielić się zadaniami.

Największą trudność przy realizacji projektu sprawiło dotarcie do opracowań dotyczących historii miejscowości. Związane jest to z tym, że Trzebiel jest małą miejscowością leżącą na granicy polsko-niemieckiej i materiałów, do których mogliby dotrzeć uczniowie, jest niewiele.

Myślę, że realizując podobny projekt raz jeszcze, zmieniłabym formę prezentacji projektu i przedstawiłabym go na corocznie obchodzonych Dniach Trzebiela.

Mapa