Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Ola Jarosz

Instytucja

Technikum

Ocena dokumentu:

Obszar edukacyjny

Inne (religia, wychowanie i opieka, przedmioty zawodowe, inne)

Sprawozdanie z projektu

Autor zdjęcia: M.Rzeźnicka, Opis:
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
Tagi: konferencja, przemoc, warsztaty,

Relacja z realizacji projektu

W ramach programu WŁĄCZ SIĘ. MŁODZI I MEDIA

na portalu Edutuba

 

I. DANE O SZKOLE

1. Zespół Szkół Rolniczych

2. Kijany 19, 21 -077 Spiczyn

3. Kijany

4. lubelskie

 

 

II. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: KONFERENCJA „PRZEMOC MA WIELE TWARZY”

 

Imię i nazwisko opiekunów projektu: Monika Bartosiewicz, Ola Jarosz, Małgorzata Rzeźnicka

Imiona i nazwiska uczniów – uczestników projektu:

·         klasa I r: Kuba Borys, Grzegorz Burzak, Bartek Drabik, Karol Grzegorczyk, Rafał Kusiak, Konrad Nastaj, Michał Podlodowski, Mateusz Sipta, Norbert Stolat, Grzegorz Świerk, Marcin Trybuła, Wójcik Hubert, Michał Zieliński

·         klasa I w: Beata Źrubek, Paulina Sławecka

·         klasa I d: Angelika Lech, Dominika Łoś, Angelika Majewska, Katarzyna Sowińska, Karolina Skoczylas, Monika Szponar, Diana Szynkora, Wioleta Wach

·         klasa II ar: Sebastian Walczak, Paweł Onyszko, Mateusz Kubić, Patrycja Wójcik, Paweł Kuszyk

·         klasa II d: Iza Zbiciak, Kinga Bartkowicz, Agnieszka Cygan, Patryk Kozak, Ewa Niedzielska, Bernadetta Pożak, Edyta Kozłowska,

 

 

 

1.      Przemoc jest zagadnieniem uznawanym jako jeden z priorytetów ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny 2014/15

Jest to jeden z najczęstszych problemów codzienności szkolnej (przemoc, cyberprzemoc)

2.      Celem naszych działań było zdefiniowanie pojęcia PRZEMOC. Uświadomić młodym ludziom czym jest i jak jej przeciwdziałać. Chcieliśy zwrócić uwagę na: aspekty przemocy – cyberprzemoc, procedurę niebieskich kart, działania szkoływ ramach profilaktyki i przeciwdziałania przemocy.

 

3.      Harmonogram działań:

       I.            Spotkanie pierwsze odbyło się 29 października 2014 r. Zapadły na nim decyzję dotyczące kolejnych działań. Wyznaczono datę konferencji na 12 grudnia 2014 r. (piątek), sponsorem został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zaproszeni goście: PCPR – Marta Studniarz, Policja – Magdalena Krasna, NZOZ „Kijany” - dr Piotr Hereć.

Zadania dla nauczycieli:

·         M. Bartosiewicz: zaproszenia, zakupy

·         O.Jarosz i M. Kasprzyk: hasło, plakat, program

·         M. Wolińska: poczestunek

·         M. Rzeźnicka: zakupy

·         M. Światal: przygotowanie sali

·         M. Rzeźnicka, O.Jarosz, M. Bartosiewicz, E. Pachocka: warsztaty

·         E. Pachocka: prowadzenie konferencji

    II.            Spotkanie drugie: poświecone sprawozdaniu z przydzielonych zadań. Prezentowanie wzoru plakatu i zaproszeń,

    II.            Spotkanie trzecie: praca nad materiałami na zajęcia warsztatowe: Przygotowanie haseł, materiałów pomocniczych, kartek do losowania grup

4.      Współpracowaliśmy z PCPR Łęczna, Powiatowa Komenda Policji Łęczna, NZOZ Kijany – wszystkie te instytucje są zrzeszone w zespołach interdyscyplinarnych działających w ramach procedury Niebieskiej Karty

 

5.      Zdobyliśmy informacje dotyczące CYBERPRZEMOCY, PRZEMOCY EKONOMICZNEJ, czym jest i jak funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, gdzie i do kogo możemy się zwrócić gdy mieliśmy do czynienia z przemocą, czym jest Niebieska Karta

 

6.      Nasz projekt miał formę konferencji dla uczniów naszej szkoły. Sprawozdanie z jej przebiegu znalazło się na stronie internetowej szkoły http://www.zsrkijany.pl/ http://www.zsrkijany.pl/index.php/galerie/view/179 , na stronie Policji: http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/46847,Leczna-Agresja-ma-wiele-twarzy-konferencja-z-udzialem-policjantow.html oraz w gazecie szkolnej: http://www.zsrkijany.pl/index.php/biblioteka-i-kijaczyk/kijaczyk/600-kijaczyk-4

 

7.      Nasz projekt zaprezentowaliśmy uczniom klas I i II naszej szkoły

 

8.      Nad projektem pracowaliśmy wspólnie z uczniami i nauczycielami. Najbardziej podobało nam się jak bardzo zintegrowaliśmy się podczas całego procesu organizowania konferencji. Jeśli zaś chodzi o samą konferencję to najbardziej jesteśmy zadowoleni z części warsztatowej, indywidualnego wkładu każdego ucznia w pracę grupy.

 

9.      Największą trudność stanowiło skoordynowanie spotkań tak, aby każdemu pasowało, na warsztatach zaś ogarnięcie chaosu – zbyt duża liczba uczestników konferencji. Młodzież nie angażowała się jednakowo w działania. Wielu nauczycieli było niezadowolonych z powodu zabierania uczniów z lekcji. Niektórzy uczniowie w ogóle nie byli zainteresowani tematem. Twierdzili, że to ich nie interesuje i nie dotyczy.

 

10.  Gdybyśmy mogli coś zmienić to na pewno pracowalibyśmy w mniejszych grupach warsztatowych – 5-6 osób. Wybralibyśmy inną salę na zajęcia. Mogliśmy zrobić dwa etapy: osobno dla klas Pierwszych i drugich jednak myśleliśmy o integracji tych klas. Niestety było nas za dużo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania
Plakat (Autor: Ola Jarosz)
konferencja
Mapa