Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Anka Betlej

Instytucja

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Plastyka (Szkoła podstawowa - klasy IV - VI)

Obszar edukacyjny

Edukacja artystyczna i kulturalna (muzyka, plastyka, inne zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki)

Projekt uczniowski "Mój zachwyt...Mój podziw...Mój świat...czyli wiersze babci Zosi."

Autor zdjęcia: AB, Opis: ...
Warsztaty fotograficzne
Warsztaty fotograficzne
Warsztaty fotograficzne
Warsztaty fotograficzne
Warsztaty fotograficzne
Warsztaty fotograficzne
Kulthuralne poniedziałki
Kulthuralne poniedziałki
Kulthuralne poniedziałki
Kulthuralne poniedziałki
Kulthuralne poniedziałki
Kulthuralne poniedziałki
Warsztaty w przedszkolu
Warsztaty w przedszkolu
Warsztaty w przedszkolu
Warsztaty w przedszkolu
Warsztaty fotograficzne
plakat
Przygotowania
Przygotowania
Przygotowania
Przygotowania
Przygotowania
Przygotowania
Przygotowania
Przygotowania
Przygotowania
Finał
Finał
Finał
Finał
Finał
Finał
Finał
Finał

Sprawozdanie z realizacji programu Kulthurra! W Kozienicach.

1. Tytuł projektu:

„Mój zachwyt...Mój podziw...Mój świat...czyli wiersze babci Zosi.”

 

Projekt uczniów z PSP nr 1 w Kozienicach dotyczy poezji ludowej. Wiersze Zofii Kucharskiej pozbawione są gwary, korzeniami mocno tkwią w ziemi kozienickiej, ściśle związane są z kulturą ludową. Poezja Jej jest prosta, pisana z potrzeby serca, lecz jakże piękna i radosna. Wyraża ogromną miłość do otaczającego ją świata. Uczniowie w swoim projekcie chcieli twórczo przedstawić zamknięty w wierszach obraz świata radosną afirmację przyrody oraz zachwyt nad miejscami położonymi w Puszczy Kozienickiej.

 

2. Cele projektu:

-Prezentacja oraz plastyczna interpretacja wierszy Zofii Kucharskiej (plakaty, fotografie, animacje, rysunki itp.), znalezienie nowych form wyrazu dla poezji ludowej.

- Rozbudzenie zainteresowań uczniów i mieszkańców „małą ojczyzną”

- Przedstawienie postaci poetki oraz zaszczepienie w ludziach jej optymizmu i sposobu postrzegania świata, zdolności do radości z drobnych rzeczy, pięknych miejsc i dobrych ludzi.

 

3. Uczestnicy projektu:

Maja Marszałek kl. 3a

Zuzia Zawadzka kl. 3a

Igor Wasiński kl. 3a

Mateusz Przepiórzyński kl. 4c

Daria Ciesielska kl. 4d

Julia Ozimek kl. 5d

Natalia Brodowska kl. 6c

Barbara Kania kl. 6c

 

4.Przebieg realizacji zadania:

Wrzesień 2014- Zaplanowanie działań oraz opracowanie scenariusza animacji do wiersza pt.”Moja Poezja”.

Październik 2014- Tworzenie elementów do animacji wiersza oraz warsztaty fotograficzne z panem Dominikiem Cudnym w naszej szkole.

Listopad 2014- Projektowanie napisów oraz wykonanie szablonów z krótkimi fragmentami-hasłami wierszy.

Grudzień 2014- Drukowanie koszulek i toreb z użyciem wcześniej wykonanych szablonów.

Luty 2015- Przeprowadzenie warsztatów plastycznych w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kozienicach z udziałem poetki oraz lokalnych mediów.

Marzec 2015- Dopracowanie animacji wiersza oraz wykonanie plakatów i portretów poetki.

Kwiecień 2015- przygotowania do wystawy, akcja informacyjno-promocyjna- rozdawanie zaproszeń itp.

Maj 2015- wystawa oraz finisaż projektu w muzeum w Kozienicach z udziałem bohaterki projektu, uczniów, zaproszonych gości oraz lokalnych mediów.

Uczniowie spotykali się w każdy poniedziałek w celu realizacji projektu:

http://studio.stupeflix.com/v/uWctoUXq5Wps/

 

5. Efekty projektu:

 

- stworzenie animacji do wiersza pt.”Moja poezja”

https://vimeo.com/123643682

 

- przeprowadzenie warsztatów oraz pleneru fotograficznego orazw ykonanie kolaży fotograficznych

https://animoto.com/play/GgM9iITGgnuX1TJw4Bos9g

 

 

- przygotowanie serii plakatów oraz portretów poetki

 

 

https://studio.stupeflix.com/v/heVgCJzMdd6D/

 

-warsztaty plastyczne oraz wystawa w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kozienicach prezentująca efekty pracy dzieci. Spotkanie to odbyło się z udziałem poetki oraz lokalnych mediów(- reportaż w lokalnej TV),

http://www.flipsnack.com/AnkaB/kulurra-w-przedszkolu.html


http://itk.kozienice.pl/index.php?id=WierszebabciZosiwPP1%2809.02.2015%29&dz=wydarzenia

 

- wystawa w muzeum w Kozienicach oraz finisaż wystawy i projektu gdzie będą zaprezentowane wszystkie prace.

Przygotowania do wystawy trwały trzy dni...

Wystawę można było oglądać od 4 do 10 maja 2015 roku.

W ciągu tego tygodnia projekt uczniów obejrzało ponad sto pięćdziesiąt osób.

W sobotę 9 maja odbył się uroczysty finał wystawy oraz zakończenie projektu,

na który przyszło tak dużo gości, że nie mieścili się w sali wystawowej.

Był tort, mnóstwo wzruszeń, podziękowań, wywiadów i niezapomnianych emocji.

Relację z finału można obejrzeć w krótkim reportażu w lokalnej telewizji:

http://itk.kozienice.pl/index.php?id=WierszeBabciZosi-projektedukacyjny%2809.05.2015%29&dz=wydarzenia

Mapa