Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

media reklama

Instytucja

Gimnazjum nr 2

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wiedza o społeczeństwie (Gimnazjum)

Podstawa programowa

III etap edukacyjny

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

„Tolerancja – Tak, Dyskryminacja - Nie” - podsumowanie kampanii społecznej

Autor zdjęcia: zespół kampanii, Opis: plakaty na drzwiach
grafika
tablica
plakat
logo dyskryminacja
stop dyskryminacji
mediacja
debta
mediacja
tablice
kampania społeczna
kampania społeczna
kampania społeczna
kampania społeczna
kampania społeczna
kampania społeczna
kampania społeczna
kampania społeczna
tolerancja
tolerancja
tolerancja
tolerancja
prawa
prawa
Życzliwo.ść
Życzliwo.ść
Życzliwo.ść
festiwal
debata
debata
debata
debata
debata
Tagi: tolerancja, dyskryminacja, równość, uprzedzenia, stereotypy,
 1. Założenie na facebooku grupy „Tolerancja” dla wzajemnych kontaktów realizatorów kampanii.

Aby usprawnić wzajemne kontakty i przepływ informacji między realizatorami projektu założyliśmy na facebooku grupę „Tolerancja”, którą była przez nas bardzo często odwiedzana w trakcie realizacji kampanii.

 1. Założenie i systematyczne prowadzenie bloga na stronach programu „Włącz się. Młodzi i media” http://blogiceo.nq.pl./zawirowani/

Na samym początku realizacji przez nas kampanii wybraliśmy z siebie osoby, których zadaniem było systematyczne wprowadzanie wpisów na naszego bloga, informującego o realizacji naszych kolejnych działań. Na początku zanim rozpoczęliśmy kampanię, pojawiały się tam ogólne informacje dotyczące wydarzeń szkoły i zajęć dziennikarskich.

 1. Zajęcia na temat różnic między kampanią społeczną a reklamą

Zanim przystąpiliśmy do zadań związanych z realizacją kampanii, uczestniczyliśmy w zajęciach, które pozwoliły nam zrozumieć na czym polega kampania społeczna i czym różni się od reklamy. Zajęcia prowadziła nasza opiekunka.

 1. Akcja informacyjna w szkole – grafiki, ulotki, tablice informacyjne, artykuły w szkolnej gazecie, audycja radiowa

Kiedy już byliśmy po podstawowych ustaleniach związanych z kampanią jak : określenie jej tematu, odbiorców, czasu trwania, omówieniu zadań, jakie zrealizujemy i zaplanowaniu harmonogramu, przystąpiliśmy do konkretnych działań.

Zaczęliśmy od akcji informacyjnej w szkole na temat tolerancji i braku jej przestrzegania.

Na korytarzach szkolnych pojawiły się grafiki i hasła mówiące o potrzebie otwartości i tolerancji, konieczności przeciwdziałania dyskryminacji. W bibliotece szkolnej dostępne były zaprojektowane przez nas ulotki związane z tematem kampanii. Opracowaliśmy gablotę, w której znalazły się informacje o przejawach dyskryminacji i braku tolerancji oraz prawach człowieka, wzajemnej życzliwości i działaniach zapobiegających wykluczeniu. Przedstawiliśmy także informacje na temat różnych rodzajów dyskryminacji.

W szkolnej gazecie „GimŻycie” od października do grudnia ukazywały się artykuły na temat tolerancji, dyskryminacji i sposobów przeciwdziałania im.

http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/gim%C5%BCycie/14/10/14/

http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/gim%C5%BCycie/14/10/15/

 1. Ankieta wśród uczniów

Pod koniec października przeprowadziliśmy ankietę na temat „Czy jestem tolerancyjny wobec rówieśników?”. Zawierała ona między innymi pytania dotyczące przejawów dyskryminacji w naszej szkole i przyczyn braku tolerancji. Wyniki ankiety opracowaliśmy wspólnie i przedstawiliśmy je na godzinach wychowawczych. Uczniowie w większości stwierdzili, że zetknęli się z problemem dyskryminacji w szkole i podali jej przejawy.

 1. Logo kampanii

Ogłosiliśmy szkolny konkurs na logo kampanii, które odzwierciedlałyby jej temat. Spośród zgłoszonych projektów jury, w skład którego weszła nasza opiekunka, nauczyciel plastyki i jeden z naszych kolegów, wybraliśmy cztery pomysły i przedstawiliśmy je na naszym blogu. Wykorzystaliśmy je także przy promowaniu kampanii.

 1. Debata na temat mediacji

W ramach naszej kampanii, która wspierała działania na rzecz tolerancji, równości i różnorodności. chcieliśmy pokazać jak ważne jest budowanie prawidłowych relacji z rówieśnikami, zorganizowaliśmy więc debatę na temat „Mediacja rówieśnicza jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów”. Debata odbyła się 21 października w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Mediacji i służyła popularyzacji wiedzy związanej z polubownymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów. Podczas debaty uczestnicy podkreślali, że zdobycie wiadomości i umiejętności dotyczących mediacji z pewnością przyczyni się do poradzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, i na pewno ułatwi relacje w szkole i wpłynie pozytywnie na kształtowanie postawy tolerancji i otwartości. Służyła temu także akcja biblioteczna, której celem było popularyzowanie przez nas w postaci wystawy książek młodzieżowych poruszających problemy konfliktów nastolatków i sposobów ich rozwiązywania.

 1. Happening na ulicach miasta

Od początku trwania naszej kampanii przygotowywaliśmy się do happeningu na terenie miasta. W tym celu przygotowaliśmy plakaty, transparenty oraz opracowaliśmy pytania do sondy ulicznej. 14 listopada wyposażeni w plakaty z hasłami „TOLERANCJA – TAK, DYSKRYMINACJA – NIE”, „INNY NIE ZNACZY GORSZY” ruszyliśmy głównymi ulicami miasta, aby zaakcentować naszą postawę wobec nietolerancji i dyskryminacji. Po drodze zatrzymywaliśmy niektórych przechodniów, aby zadać im pytania na temat tolerancji i przejawów dyskryminacji. Odwiedziliśmy również urzędników w Urzędzie Miejskim oraz pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po drodze spotkaliśmy burmistrza naszego miasta, któremu bardzo spodobał się nasz projekt.

 1. Obchody świąt związanych z tolerancją, prawami dziecka

Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

17 listopada została wyemitowana przez szkolny radiowęzeł audycja radiowa na temat tolerancji i jej braku, do której sami opracowaliśmy scenariusz. W odegranych przez nas scenkach przedstawiających zachowania ludzi, którzy kierowali się stereotypami, uprzedzeniami i nie wykazywali otwartości wobec różnych sytuacji, tłumaczyliśmy na czym polega problem dyskryminacji i braku tolerancji.

Podczas przerw uczniowie mieli okazje obejrzeć prezentację multimedialną pod tytułem „Inny nie znaczy gorszy”, która była także przez nas wykonana.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – przygotowaliśmy tablicę informacyjną, która była udostępniona w głównym holu szkolnym.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21 listopada na tablicy w korytarzu szkolnym z inicjatywy realizatorów kampanii pojawiło się drzewko, na którym zawieszaliśmy listki z pozdrowieniami i życzeniami kierowanymi do różnych osób. Tak powstało nasze Drzewko Życzliwości i Pozdrowień, które było przykładem postawy tolerancji, sympatii i życzliwości wobec innych ludzi.

 1. Udział w Festiwalu Młodzi i media – warsztaty na temat kampanii społecznych

Udało nam się zakwalifikować na Festiwal „Młodzi i Media”, który odbywał się w Warszawie w dniach 5-6 grudnia. Naszą grupę reprezentowali Ala, Klaudia i Janek oraz oczywiście nasza opiekunka. Dzięki zajęciom, warsztatom i spotkaniom, w jakich uczestniczyliśmy, uzupełniliśmy naszą wiedzę na temat przeprowadzenia kampanii społecznych oraz zdobyliśmy wiele praktycznych wskazówek, które pomogły nam w realizacji naszych kolejnych zdań.

 1. Wywiad z Marcinem Pałaszem – autorem książek dla młodzieży

Kilkakrotnie uczestniczyliśmy w spotkaniu autorskim z pisarzem Marcinem Pałaszem, który pisze dla dzieci i młodzieży. Kiedy przeczytaliśmy na jego stronie na facebooku wpis na temat braku tolerancji, wpadliśmy na pomysł, aby przeprowadzić z nim wywiad, który byłby idealnym uzupełnieniem naszej kampanii. Dzięki wsparciu naszej opiekunki nawiązaliśmy z nim kontakt na fb. Okazało się, że pamięta spotkania autorskie w naszej szkole i chętnie udzieli nam wywiadu, tym bardziej, że pisze książkę o przejawach nietolerancji wśród młodzieży. Przygotowaliśmy więc zestaw pytań do pisarza i wysłaliśmy je drogą mailową. W ten sam sposób otrzymaliśmy odpowiedzi. Następnie zredagowaliśmy cały wywiad i opublikowaliśmy go na naszym blogu oraz w styczniowym numerze naszego pisma „GimŻycie”

http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/gim%C5%BCycie/15/1/18/

 1. Ankieta wśród uczniów

Po przeprowadzeniu wszystkich wymienionych działań stwierdziliśmy, że czas na przekonanie się, czy nasza kampania wpłynęła na zmiany w świadomości naszych kolegów w kwestii tolerancji i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Przeprowadziliśmy kolejną ankietę, która pokazała, że większość uczniów jest otwarta na odmienne zachowania swych rówieśników.

 1. Debata podsumowująca

Podsumowaniem wszystkich działań w ramach kampanii „Tolerancja – Tak, Dyskryminacja - Nie” było zorganizowanie przez nas we współpracy z nauczycielami kolejnej debaty szkolnej, podczas której wskazaliśmy nie tylko na potrzebę promowania tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji, ale poszerzylismy ją również o zagadnienie przestrzegania praw człowieka oraz bardzo ważny temat, jakim jest wzajemna pomoc, wspieranie ludzi potrzebujących, czyli wolontariat. Debata odbyła się 17 grudnia, a termin ten był związany z 66 rocznicą uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która przypada na dzień 10 grudnia oraz obchodzonym 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. W debacie brali udział zaproszeni goście, między innymi przedstawiciele Stowarzyszenia Wolność od Strachu. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad istotnymi prawami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz charakteryzowali cechy prawdziwego wolontariusza. Jako realizatorzy kampanii podsumowaliśmy nasze przeprowadzone przez nas działania w postaci prezentacji multimedialnej. Wszystkie zadania w ramach realizacji tego przedsięwzięcia dokumentowaliśmy na blogu 

http://blogiceo.nq.pl./zawirowani/

14. Efekty kampanii

Realizacja kampanii promującej tolerancję, przestrzeganie praw człowieka, wzajemną życzliwość i przeciwdziałanie dyskryminacji zwiększyła świadomość uczniów i wpłynęła na ich wzajemne postrzeganie się. Świadczy o tym ich zaangażowanie w pracę warsztatową podczas debaty podsumowującej oraz wyniki ankiety przeprowadzonej jako podsumowanie projektu, z której wynika, że większość z nich docenia potrzebę empatii i wzajemnego szacunku wobec siebie.

15. Kampania "Tolerancja - Tak Dyskryminacja - Nie" w lokalnych mediach

Informacje o przeprowadzonej przez nas kampanii „Tolerancja – Tak, Dyskryminacja – Nie” pojawiły się w naszej lokalnej prasie „Gazecie Działdowskiej”, na stronach portalu społecznościowego „moje działdowo”,  na stronie Starostwa Powiatu Działdowskiego.

http://dzialdowo.wm.pl/240854,Tolerancja-Tak-Dyskryminacja-Nie-uczniowski-projekt-w-Gimnazjum-nr-2-z-Oddzialami-Dwujezycznymi-w-Dzialdowie.html#ixzz3PU1PP5Y

http://www.moje-dzialdowo.pl/870,315,1,tolerancja__tak_dyskryminacja__-_nie_,zobacz.html

http://www.moje-dzialdowo.pl/5131,6860,1,0,tolerancja__tak_dyskryminacja__-_nie_,

http://powiatdzialdowski.pl/portal/?p=24793

Mapa