Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Agnieszka Kwiatkowska

Instytucja

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wychowanie do życia w rodzinie (Gimnazjum)
Wiedza o społeczeństwie (Gimnazjum)
Historia (Gimnazjum)

Podstawa programowa

undefined

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

"Wolontariat na co dzień"

Tagi: prezentacja,

Sprawozdanie

 

Od chwili zgłoszenia się do programu „ XVII  Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży 2011” postanowiłyśmy zintensyfikować  nasze działania mające na celu szerzenie wiedzy dotyczącej wolontariatu. Pierwszym naszym działaniem jakie podjęłyśmy było przeprowadzenie ankiety zatytułowanej „Wolontariat na co dzień”.  Wyniki zawarłyśmy w naszej prezentacji multimedialnej, które przedstawiłyśmy w pierwszej kolejności uczniom klas III na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. W najbliższych tygodniach planujemy przedstawić  zgromadzone materiały na godzinach wychowawczych w młodszych klasach.

Opracowałyśmy także ulotkę informacyjną na temat wolontariatu, którą rozdawałyśmy w trakcie spotkań w klasach. Podczas tych zajęć dzieliłyśmy się także z naszymi rówieśnikami własnymi doświadczeniami z działalności w wolontariacie. Zachęcałyśmy do tego, aby nasi koledzy i koleżanki m.in. próbowali podjąć się współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu.

Kolejnym naszym działaniem w tym okresie było przygotowanie gazetki ściennej w holu naszego gimnazjum, dostępnej dla wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników szkoły.

W miesiącu maju chcemy także kontynuować nasze działania na tzw. „Białej Sobocie”- imprezie środowiskowej organizowanej corocznie przez nasze gimnazjum.

Mamy więc nadzieję, że niebawem zwiększy się grono wolontariuszy dzięki naszym przedsięwzięciom.

Pliki do pobrania
Wolontariat na co dzień (Autor: A. Sosnowska i M. Migdał)
Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej w naszym gimnazjum
Ulotka (Autor: A. Sosnowska i M. Migdał)
Ulotka dotycząca wolontariatu
Mapa