Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Agata Karlińska

Instytucja

Publiczne Gimnazjum w Będkowie

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Język polski (Gimnazjum)

Podstawa programowa

undefined

Obszar edukacyjny

Język polski

Miłosz w Będkowie

Tagi: projekt edukacyjny,

Miłosz odNowa – sprawozdanie

 

I.                    DANE O SZKOLE I ZESPOLE REALIZUJACYM PROJEKT

1. województwo łódzkie

2.  Publiczne Gimnazjum w Będkowie

     ul. Reymonta11,  97-319 Będków

3.  „Czesław Miłosz – uczcić pamięć Noblisty w setną rocznicę urodzin”

4. opiekunowie projektu: Agata Karlińska, Andrzej Legieziński

5. realizatorzy projektu – uczniowie: Katarzyna Krych, Marzena Kaźmierczak, Artur Karliński, Błażej Karliński

II.                  INFORMACJE O PROJEKCIE

1.       Przeprowadzone lekcje

„Poznajemy twórczość Czesława Miłosza” - uczniowie klas pierwszych zostali zapoznani podczas lekcji języka polskiego z wybraną twórczością Noblisty.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość a tryptyk Miłosza” – lekcja w klasach drugich.

„Wielcy z Kresów – rzecz o Miłoszu, Słowackim, Mickiewiczu” – temat zrealizowany w klasach trzecich.

„Miłosz jednym głosem” - uczniowie klas trzecich wspólnie przeczytali wiersz „Równina”.

2.       Źródła informacji

  • www.milosz365.pl
  • www.milosz.pl
  • Miłosz Cz., Dolina Issy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.
  • Miłosz Cz., Wiersze ostatnie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
  • Miłosz Cz., Historia literatury polskiej do roku 1939, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.
  • Miłosz Cz., Zaraz po wojnie korespondencja z pisarzami 1945 – 1950, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
  • Miłosz Cz., Suknia w groszki, w: Adamiec M., Czytamy polskie wiersze współczesne, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 1998, s.123-127.
  • Miłosz Cz., Pokusa, w: Karula M., Polska poezja współczesna po 1956, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998, s.48-51.
  • Poezja odzyskana. Antologia poezji polskiej 1939-1989. Opracowanie, wybór i wstęp Szypowska I., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, s.101-118.
  • Uczyć łatwiej. Miłosz odNowa, biuletyn wiosna 2011, Wydawnictwo Szkolne PWN.

3.       Organizacja Święta Miłosza

               Uczniowie przygotowali tablicę ścienną,  opracowali ulotki informujące o projekcie i zakładki  

               do książek.

 

4.       Święto Miłosza

17 maja 2011 r. uczniowie realizujący projekt zapoznali z sylwetką i twórczością Czesława Miłosza dzieci ze szkoły podstawowej. Chętni uczniowie odczytywali wybrane wiersze, a następnie dzielili się swoimi wrażeniami z kolegami.

24 maja 2011 r. Święto Miłosza obchodzili gimnazjaliści. Prezentowali wybrane przez siebie ulubione utwory poety.

5.       Inne działania przed i po szkolnym Święcie Miłosza.

Uczniowie opracowali ulotki informujące o projekcie i zakładki do książek, które rozdawali mieszkańcom gminy.  Dzięki uprzejmości właścicieli sklepów wyłożyli je także w widocznych miejscach. Po dwóch dniach pozostawione materiały zniknęły , co świadczy o tym, że idea projektu „Miłosz odNowa” spełniła swoją rolę.

29 IV  2011 r. uczniowie uczestniczyli w sesji rady gminy Będków, podczas której zaprezentowali zebranym podstawowe informacje o realizowanym we współpracy  z  Centrum Edukacji  Obywatelskiej w Warszawie projekcie oraz zaproponowali wspólne czytanie wierszy radnym i sołtysom. Zaproszenie przyjęli m.in. wójt gminy Będków oraz przewodniczący rady gminy. Przedstawiciele samorządu emocjonalnie wczuli się w Miłoszowskie klimaty. Podzielili się również refleksjami o czasach, kiedy Miłosz był poetą skazanym na literacki niebyt w Polsce.

Zainspirowane poetą, jego twórczością  uczennice klasy drugiej i trzeciej wzięły udział w konkursie recytatorskim  pod hasłem: „Czesław Miłosz – Moja wierna mowo, służyłem Tobie”, na którym zaprezentowały fragmenty „Doliny Issy” i wybrane przez siebie wiersze. Zaangażowanie uczennic zostało nagrodzone trzecim miejscem i wyróżnieniem.

6.       Sojusznicy w projekcie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnegow Będkowie, nauczyciele, wójt gminy Będków, Rada Gminy.

III.                REFLEKSJE UCZESTNIKÓW

Uczniowie mają satysfakcję, że zrobili coś, co odbiega od szkolnej rutyny. Wyrazili przekonanie, że chętnie wzięliby udział w podobnym projekcie w przyszłym roku szkolnym.

IV.                DODATKOWE INFORMACJE

W trakcie realizacji powstały filmy, prezentacja multimedialna  z przedsięwzięcia, ulotki informacyjne i zakładki do książek poświęcone Miłoszowi i jego spuściźnie literackiej  oraz informujące o projekcie.  Działaniom towarzyszyło robienie zdjęć.

Mapa