Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Konkurs KWOiE

Instytucja

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wiedza o społeczeństwie (Gimnazjum)

Podstawa programowa

undefined

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Inne dokumenty użytkownika

Najlepsze prace konkusowe KWOiE 2008/2009

Autor zdjęcia: RB, CEO, Opis:
projekty
Tagi: projekt, praca konkursowa, anoreksja, stres, kryzys gospodarczy, dialog, uzależnienia, dialog międzykulturowy, nałogi, samorząd uczniowski, konflikt izraelsko-palestyński, konflikt, frekwencja wyborcza, euro, odpady, śmieci, politycy, pseudokibice, młodzież, euro 2012, otyłość, gmina, komunikacja, bezrobocie,

Przedstawiamy wybranych 47 najlepszych prac (na 100%) napisanych na II etap Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 2008/2009.

 

Przy imionach i nazwiskach autorów niektórych prac znajduje się informacja, czy uzyskali oni tytuł laureata lub finalisty KWOiE 2008/2009 oraz czy prowadzili, w późniejszym terminie, treningi Międzyszkolnych Klubów Olimpijskich (MKOL).

Prace dotyczące problemów lokalnych (miejscowości, gminy):

Prace dotyczące problemu nałogów, uzależnień i chorób:

Prace dotyczące problemu wpływu samorządu uczniowskiego na życie szkoły:

Prace dotyczące problemu konfliktu izraelsko-palestyńskiego:

Prace dotyczące problemu dialogu między różnymi kulturami Europy:

Prace dotyczące problemu frekwencji wyborczej w Polsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009r.:

Prace dotyczące problemu światowego kryzysu gospodarczego i jego wpływu na Polskę:

Prace dotyczące problemów edukacyjnych:

Prace dotyczące problemu wprowadzenia euro w Polsce:

Prace dotyczące problemów niszczenia i ochrony przyrody (spójrz również na projekty związane z problemami lokalnymi):

Prace poruszające inne problemy:

Zasady oceniania pracy konkursowej w KWOiE 2008/2009:

1. ANALIZA ŹRÓDEŁ PISANYCH: 0-4 pkt.
dobór materiałów źródłowych, ich trafność, różnorodność, interpretacja
 
2. BADANIA WŁASNE: 0-4 pkt.
samodzielne badanie zjawiska oraz opinii obywateli w omawianej dziedzinie (ankiety, wywiady, sonda itp.), sposób prezentacji wyników i ich interpretacja
 
3. OPINIA EKSPERTA: 0-2 pkt.
sposób wykorzystania jego opinii w opracowaniu
 
4. ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA: 0-3 pkt.
ich prezentacja i ocena
 
5. WYBRANE PRZEZ UCZNIA ROZWIĄZANIE/STRATEGIA: 0-6 pkt.
  • przejrzysta prezentacja wybranego rozwiązania
  • plan działania i przewidywane skutki
  • uzasadnienie wyboru takiej drogi
  • ocena szans realizacji (np. przewidywanych trudności, potencjalnych sojuszników, źródeł finansowania)
6. "PREMIA": 0-1 pkt.
za oryginalność ujęcia i potencjalną przydatność diagnozy oraz rozwiązania

RAZEM: 0-20 pkt.

Pliki do pobrania
"Warszawska Praga..." (Autor: Bartosz Czuchan)
.pdf
"Problem utrzymania czystości w gminie Celestynów" (Autor: Marcin Floriańczyk)
.pdf
"Problem ludzi bezrobotnych, ubogich i..." (Autor: Norbert Giza)
.pdf
"Warszawa - miasto nad rzeką?" (Autor: Wojciech Głowacki)
.pdf
"Problemy komunikacyjne m.st. Warszawy" (Autor: Adrian Lakowski)
.pdf
"Warszawa stolica Polski czy reklamy?" (Autor: Michał Jeż)
.pdf
"Co zrobić, by ograniczyć bezrobocie..." (Autor: Aleksandra Łuszczyńska)
.pdf
"Projekt rozwiązania problemu komunikacyjnego..." (Autor: Aleksander Smoczyński)
.pdf
"Problemy społeczne Gminy Baranowo" (Autor: Milena Tabaka)
.pdf
"Nałogi wśród młodzieży" (Autor: Marta Bednarczyk)
.pdf
"Anoreksja - problem XXI wieku" (Autor: Bartłomiej Główczyk)
.pdf
"Stres jako zjawisko społeczne w krajach..." (Autor: Magdalena Soleska)
.pdf
"Uzależnienia od środków odurzających" (Autor: Monika Zaczkowska)
.pdf
"Co można zrobić, aby Samorząd Szkolny miał..." (Autor: Aleksandra Filipek)
.pdf
"Jak sprawić, by samorząd uczniowski miał..." (Autor: Karolina Mężyk)
.pdf
"Jak sprawić, by samorząd uczniowski miał..." (Autor: Kacper Tobolski)
.pdf
"Jak sprawić, by samorząd uczniowski miał..." (Autor: Tomasz Zyglewicz)
.pdf
"Konflikt izraelsko-palestyński..." (Autor: Łukasz Chojnacki)
.pdf
"Jak rozwiązać konflikt izraelsko-palestyński" (Autor: Aleksandra Kwaśniewska)
.pdf
"Jak rozwiązać konflikt izraelsko-palestyński?" (Autor: Patryk Wiśniewski )
.pdf
"Jak we współczesnej Europie budować dialog..." (Autor: Antonina Starzyńska)
.pdf
"Jak zwiększyć frekwencję wyborczą w Polsce..." (Autor: Magdalena Izdebska)
.pdf
"Frekwencja wyborcza w Polsce - Jak zwiększyć..." (Autor: Łukasz Komorowski)
.pdf
"Kryzys gospodarczy - wyzwanie dla Polski..." (Autor: Edyta Majchrzak)
.pdf
"Ojczyzna - Polszczyzna..." (Autor: Jacek Głowacz)
.pdf
"Czy reforma wprowadzająca gimnazjum..." (Autor: Adam Szugajew)
.pdf
"Czy? Kiedy? Jak? Wprowadzić EURO w Polsce?" (Autor: Julian Leśniewski)
.pdf
"O wprowadzeniu waluty europejskiej do Polski" (Autor: Paulina Ostrowska)
.pdf
"Makro i mikro śmieci, czyli o gospodarce..." (Autor: Bartosz Kajzer)
.pdf
"Pseudokibice, zmora polskich stadionów" (Autor: Bartosz Jurczyk)
.pdf
"Politycy w Polsce..." (Autor: Maurycy Krukowski)
.pdf
"Młodzi i ich problemy" (Autor: Martyna Kucińska)
.pdf
"Euro 2012. Ocena stanu przygotowań..." (Autor: Richard Mbewe)
.pdf
logo MKOl - miniaturka (Autor: Rafał Belka, CEO)
28x20px, .gif
Mapa