Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Jerzy Matuszewski

Instytucja

IX Liceum Ogólnokształcące

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Historia (Szkoła ponadgimnazjaln)
Język polski (Szkoła ponadgimnazjaln)

Podstawa programowa

undefined

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Jakiegoż to gościa mieliśmy - międzyszkolna debata poświęcona Miłoszowi

Autor zdjęcia: IX LO Poznań, Opis: Jakiegoż to gościa mieliśmy - debata o Miłoszu, 12.04.2011.
Fot_01
Fot_02
Fot_03
Fot_04
Fot_05
Fot_06
Fot 07
Fot_08
Fot_09
Miłosz jako świadek historii
Miłosz jako świadek historii
Miłosz jako świadek historii
Tagi: debata, zniewolony umys, liceum, poezja, zniewolony umysl, rok milosza, dolina issy, wspolczesnosc,

W roku poświęconym Czesławowi Miłoszowi, 12.04.2011 r. w IX LO w Poznaniu odbyła się międzyszkolna debata: „Jakiegoż to gościa mieliśmy”

Fot_01

Naszym pragnieniem było zmierzyć się z poetyckim wyrokiem, który Poeta wyznaczył sobie w wierszu „Oskarżyciel”:

„Czy dalej mówisz sobie: non omnis moriar?

O tak, niecały zginę, zostanie po mnie

Wzmianka w czternastym tomie encyklopedii

W pobliżu setki Millerów i Mickey Mouse”

 

 Na miesiąc przed wyznaczonym terminem debaty rozpoczęły się regularne spotkania z uczniami mającymi wziąć w niej udział; były to warsztaty przeprowadzane zawsze po zajęciach lekcyjnych; nastawione na lekturę i interpretację tekstów Czesława Miłosza, by w efekcie przygotować krótkie wystąpienie (prezentację stanowiska w temacie określonym zasadami konkursu) oraz zasobny zbiór cytatów, pomysłów, przeznaczonych do formułowania argumentów w trakcie debaty.

W pracy zespołu wykorzystaliśmy teksty Noblisty (tomy poetyckie Ocalenie, Światło dzienne oraz Zniewolony umysł, Dolinę Issy, Szukanie ojczyzny – to tytuły ujęte w regulaminie konkursu; ponadto wykorzystaliśmy prace znawców twórczości autora Ziemi Ulro: Miłosz jak świat Jana Błońskiego, Moment wieczny Aleksandra Fiuta, i tegoż autora rozmowy z Czesławem Miłoszem Autoportret przekorny.

Pomysł zorganizowania debaty narodził się już w listopadzie 2010 roku; nie znaliśmy jeszcze wtedy programu „Miłosz odNowa”; zamiarem szkoły było rozpowszechnić w jakiś oryginalny sposób wiedzę o twórczości i życiu Noblisty, dodatkowo do działania mobilizował fakt, iż rok 2011 został ogłoszony rokiem Czesława Miłosza; w styczniu do kilkunastu szkół na terenie Poznania i w Wielkopolsce rozesłane zostały zaproszenia do wzięcia udziału w konkursie, który miał przyjąć formę uczniowskiej debaty; termin spotkania został wyznaczony na dzień 12 kwietnia 2011; losy Święta od tego momentu zależały także od odpowiedzi ze strony innych szkół – z upływem czasu rósł nasz niepokój, bo żadne zgłoszenia o udziale w konkursie nie docierały. Dlaczego? „Nasi poloniści zaangażowali się w organizację własnego programu w ramach projektu „Miłosz odNowa” - to udzielona telefonicznie odpowiedź dyrektora jednej z poznańskich szkół. A może zasady konkursu ustawiły zbyt wysoko poprzeczkę wymagań? Jednak udało się: w dniu debaty w naszej szkole pojawiła się reprezentacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina z Ostrowa Wielkopolskiego. Oto skład zespołu uczniowskiego: Aneta Pawelec, Dawid Przybylski, Aneta Pawelec, pod opieką nauczyciela języka polskiego, pani Bogny Skrzypczak-Walkowiak.

Zadaniem uczestników debaty było przedstawienie własnego stanowiska (zal_01.pdf) na temat określony zasadami konkursu: 1) Mała ojczyzna Miłosza, 2) Miłosz jako świadek historii. Prezentowane przez obie strony stanowiska miały sprowokować do dyskusji, wymiany zdań i spontanicznej rozmowy o pisarstwie Czesława Miłosza. Kto skorzystał z przeprowadzonej debaty? Sami uczestnicy na pewno, ale także tworzący widownię uczniowie naszego liceum. Dodatkową atrakcję zapewnili uczniowie klasy IId (geograficznej) – Patrycja Bąk i Tomasz Majchrzak, którzy po oficjalnej części konkursowej opowiedzieli o miejscach związanych z życiem Noblisty (prezentacja multimedialna „Śladami Czesława Miłosza”).

Obchody Święta Miłosza w naszej szkole będą kontynuowane. Już niebawem, jesienią zostaną zorganizowany po raz trzeci międzyszkolne zawody recytatorskie. W poprzedniej edycji wzięło udział ponad 80 recytatorów, wierzymy, iż kolejny turniej przyciągnie sporą rzeszę młodzieży wrażliwej na piękno poezji i prozy autora Doliny Issy.

Działania organizacyjne spotkały się z aprobatą Dyrektora naszego liceum, Pani Krystyny Rachwalik – dzięki temu wsparciu znalazły się środki na uhonorowanie uczestników debaty nagrodami książkowymi. Ponadto mogliśmy liczyć na pomoc osób zaprzyjaźnionych ze szkołą – w jury konkursowym zasiedli: Teresa Stanisławska (emerytowana nauczycielka języka polskiego w IX LO oraz Dariusz Jagodziński (instruktor teatralny Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu). Ważną rolę koordynatora debaty odegrała pani Joanna Nowaczyk – nauczycielka języka polskiego.

Fragmenty spotkania zostały zarejestrowane przez lokalną Winogradzką Telewizję Kablową i wyemitowane w wieczornym serwisie informacyjnym. 

Pliki do pobrania
Miłosz jako świadek historii (Autor: IX LO Poznań)
stanowisko uczniów w debacie
Mapa