Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Olga Wujkowska

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Szkoła podstawowa - klasy I - III)

Obszar edukacyjny

Edukacja artystyczna i kulturalna (muzyka, plastyka, inne zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki)

Inne dokumenty użytkownika

„Biblioteka pod dębem”

Autor zdjęcia: Archiwum OSPS nr 2 "Zazamcze", Opis: Dzieci uczestniczące w zajęciach Biblioteki pod dębem
Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3
Zdjęcie nr 4

Pod tym pięknie brzmiącym tytułem kryją się zajęcia edukacyjno – plastyczne dla najmłodszych mieszkańców osiedla Leopoldowo we Włocławku. Ich organizatorami jest Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej „Zazamcze” działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Zacisze” we współpracy z Klubem Integracji Społecznej.

Uczestnikami zajęć są najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 18, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 22 w Zespole Szkół Nr 9. Dzieci młodsze, czyli 3 i 4 – latki często nie są objęte żadną formą opieki przedszkolnej, a zatem udział w zajęciach jest dla nich jedyną okazją do zorganizowanych działań służących ich rozwojowi.

Celem inicjatywy jest integracja dzieci oraz promowanie edukacyjnych i bezpiecznych form spędzania i zagospodarowania wolnego czasu. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu przez wolontariuszy metodą CAL – Centrum Aktywności Lokalnej. Pobocznym celem, ale równie ważnym jest zaangażowanie mieszkańców osiedla, niejednokrotnie stanowiących trudne środowisko, w działania na rzecz wspólnego dobra.

Poprzez słuchanie książek dzieci zaspokajają wszystkie potrzeby emocjonalne, uczą się czerpania radości z lektury i nauki, a dzięki warsztatom manualnym rozwijają możliwości grafomotyczne niezbędne przy nauce pisania. Najmłodsi, systematycznie uczestnicząc w zajęciach, wykazują wiele pozytywnych zmian w zachowaniu, realizują własne potrzeby, rozwijają zainteresowania i umiejętności niezbędne w procesie edukacji przedszkolnej.

Środki na realizację działań pozyskiwane są od prywatnych sponsorów. Swoje wsparcie w postaci pracy i zaangażowania okazują także wolontariusze.

Dla wielu „Zacisze” to jedyne miejsce spędzania wolnego czasu, więc jak zapewniają organizatorzy wszyscy chętni zostaną przyjęci.

Mapa