Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Michał Bartosz Mojski

Instytucja

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wiedza o społeczeństwie (Szkoła ponadgimnazjaln)
Historia (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Inne dokumenty użytkownika

Starsi bracia w Łukowie

Autor zdjęcia: Weronika Śledź, Milena Dziewulska, Opis: Zdjęcie z fotoreportażu "Broda bez Żyda", przedstawiającego miejsca związane z historią Żydów w Łukowie
Broda bez Żyda
Dzień Żydowski 2012
Spektakl "Historia Rachelki" 1

Dane o szkole:

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 41, 21-400 Łuków, woj. lubelskie

Informacje o projekcie:

Tytuł: "Starsi bracia w Łukowie".

Nauczyciel - opiekun: Michał Bartosz Mojski

Uczniowie - uczestnicy: Agata Grochowska, Milena Dziewulska, Marcin Krasuski, Marta Siurek, Eliza Jamborska, Weronika Śledź, Zuzanna Piotrowska, Andżelika Kociel, Joanna Sobczak, Łukasz Zdanowski, Bartosz Koczkodaj.

Relacja:

Tematem projektu były losy społeczności żydowskiej w Łukowie. Został wybrany, gdyż sprawy dawnych mieszkańców miasta, wyznawców religii mojżeszowej bardzo rzadko podejmuje się w debatach. Opinia publiczna niemal zapomniała o tym, iż przed wojną ponad 6 tysięcy mieszkańców należało do narodu żydowskiego. Rzadko też wspomina się o wydarzeniach Holokaustu w naszym regionie. Chcieliśmy poznać świat łukowskiego sztetla sprzed Zagłady - obyczaje, religię, dzień codzienny Żydów.

 

W ramach projektu zrealizowano wiele istotnych elementów.

  • W dn. 29 września – 1 października 2011 r. w Warszawie w warsztatach artystycznych– fotograficznych, filmowych i teatralnych uczestniczył nauczyciel – koordynator projektu;
  • W dn. 25 – 26 listopada 2011 r. odbyły się warsztaty teatralne, prowadzone przez Annę Rochowską, pracującą dla jednej z najoryginalniejszych scen stolicy – w TR Warszawa (dawniej - Teatr „Rozmaitości”). Uczniowie mogli poćwiczyć ekspresję teatralną, a także zapoznać się z kulturą żydowską i historią Żydów w Łukowie.
  • Uczniowie stworzyli fotoreportaże inspirowane miejscami w Łukowie, gdzie niegdyś mieszkali Żydzi. Najciekawsze zdjęcia zostały zaprezentowane na wystawie i opublikowane w szkolnej gazecie „Tak!”.

  • Uczniowie uczestniczyli w dn. 23 lutego 2012 r. w dodatkowych warsztatach teatralnych, przygotowanych przez nauczyciela – koordynatora projektu. Ćwiczyli dykcję, ruch sceniczny, przygotowali scenariusz przedstawienia.
  • Uczniowie w dn. 16 marca 2012 r. uczestniczyli w szkolnych warsztatach „Historia i zwyczaje Żydów polskich”. Zajmowali się świętami tej diaspory, tekstami religijnymi, a także analizowali reportaż filmowy z cyklu „Kroniki Auschwitz” pt. „Miłość”.
  • Uczniowie przygotowali spektakl teatralny pt. „Historia Rachelki”, inspirowany dokumentami, zdjęciami, opowieściami o łukowskich Żydach. Autorką scenariusza i reżyserką sztuki była Eliza Jamborska. Wielką pomocą w jej przygotowaniu okazały się publikacje absolwenta szkoły, dr. Krzysztofa Czubaszka: monografia pt. „Żydzi Łukowa i okolic”, powieść pt. „Patron” oraz strona internetowa http://www.zydzi.lukow.pl/. Młodzież samodzielnie wymyśliła fabułę, przygotowała inscenizację, scenografię. W trakcje sztuki nie zabrakło odwołań do kultury żydowskiej – przedstawiono zwyczaje chanuki, tradycyjny ślub pod baldachimem czy grę w drejdla.

  • Uczniowie przygotowali w w szkole Dzień Żydowski pod hasłem „Starsi bracia w Łukowie” w dn. 26 marca 2012 r. Na zorganizowanych stoiskach można było zapoznać się ze zwyczajami, kuchnią, życiem codziennym wyznawców religii mojżeszowej. Młodzież prowadzila także badania historyczne na temat losów łukowskich Żydów. Uwagę zwracały również wyniki sondy wśród łukowian na temat zjawiska antysemityzmu.

  • W dn. 30 marca 2011 r. uczniowie wzięli udział w warsztatach „Polacy ratujący Żydów”, prowadzonych przez dr. Tomasza Osińskiego z Instytutu Pamięci Narodowej.
  • Uczniowie czytali i analizowali teksty literackie – opowiadanie „Pola” Hanny Krall oraz fragmenty autobiografii Henryka Jerzego Chmielewskiego (Papcia Chmiela), twórcy popularnego komiksu „Tytus, Romek i A’Tomek” pt. „Urodziłem się w Barbakanie”. Oba utwory opowiadają o losach Żydów Łukowa i okolic. Hanna Krall opisuje historię Poli Machczyńskiej spod Kocka, która ukrywała ludzi przed Niemcami. W jej opowiadaniu ze zbioru „Tam już nie ma żadnej rzeki” pojawia się także łukowski epizod rozstrzeliwania dla rozrywki niewinnych Żydów przez grupę niemieckich aktorów. Henryk Jerzy Chmielewski przebywał zaś w czasie okupacji w Łukowie i stał się mimowolnym świadkiem Holokaustu.

 

W trakcie trwania projektu poznaliśmy przede wszystkim losy niemal już zapomnianych mieszkańców Łukowa, prawdziwą przygodą okazało się odkrywanie zwyczajów żydowskich, historii tego narodu. Formę prezentacj projektu stanowił spektakl "Historia Rachelki" oraz stoiska podczas Dnia Żydowskiego. Adresaci to uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie. W pracy nad prjektem najbardziej podobały się warsztaty teatralne, któe pokazały, jak przekazywać ważne tematy za pomocą środków dramatycznych. Największe problemy były z systematycznością działań, wkradało się dużo elementów improwizacji. I to należałoby zmienić - postępować według wyznaczonego planu.

Podsumowując, uważamy program "Kulthurra" za bardzo ciekawe przedsięwzięcie, wzbogacające wiedzę i umiejętności, a także uczące wrażliwości artystycznej.

Artykuł w mediach: podlasie24.pl

Mapa