Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Jan Malinowski

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Edukacja dla bezpieczeństwa (Gimnazjum)

Obszar edukacyjny

Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa (wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne/edukacja dla bezpieczeństwa)

Inne dokumenty użytkownika

CIEKAWSZA SZKOŁA PO LEKCJACH - zajęcia i działalność Szkolnego Koła PCK

Autor zdjęcia: Archiwum ZSP nr 1, Opis: Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach w trakcie realizacji zadania „Zdrowo i bezpiecznie z PCK”
Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach w trakcie realizacji zadania „Zdrowo i bezpiecznie z PCK”
Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach w trakcie realizacji zadania „Zdrowo i bezpiecznie z PCK”
Rezultaty akcji „Misiek Zdzisiek Zbiera Nakrętki”
Tagi: pomoc, zdrowie, PCK,

Pozalekcyjne zajęcia Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża stwarzają warunki dla wszechstronnego rozwoju ucznia. Pozwalają  rozpoznawać, rozbudzać i zaspokajać jego potrzeby edukacyjne oraz zainteresowania w zakresie oświaty zdrowotnej, propagowania honorowego krwiodawstwa, szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz upowszechniania ideałów Czerwonego Krzyża, jego podstawowych zasad i międzynarodowego prawa humanitarnego.

 

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Publicznych nr 1 – Publiczna z Szkoła Podstawowa nr 11, Publiczne Gimnazjum nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Partner zaangażowany: Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim   – współpraca z instytucjami w obszarze edukacji zdrowotnej.

Finansowanie: Działania realizowane w ramach własnego budżetu, działania realizowane w oparciu o inne źródła, działania finansowane przez ZR PCK, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Skala działań: Działania realizowane przez młodzież z ZSP nr 1 – Podstawowej Szkoły Podstawowej nr 11, Publicznego Gimnazjum nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

Wielkość samorządu: miasto do 100 tys.  mieszkańców

Opis przykładu dobrej praktyki:

Pozalekcyjne zajęcia Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża stwarzają warunki dla wszechstronnego rozwoju ucznia. Pozwalają  rozpoznawać, rozbudzać i zaspokajać jego potrzeby edukacyjne oraz zainteresowania w zakresie oświaty zdrowotnej, propagowania honorowego krwiodawstwa, szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz upowszechniania ideałów Czerwonego Krzyża, jego podstawowych zasad i międzynarodowego prawa humanitarnego .

Działalność koła zapoczątkowana została w 1999 r. przez nauczycielkę przyrody panią Mariolę Skwirowską. Pod jej kierunkiem uczniowie:

1. Aktywne uczestniczą  we wszelkich konkursach organizowanych przez ZR PCK np. :

 

-uczestnictwo w I Turnieju Profilaktycznym ZR PCK dla uczniów szkół podstawowych w powiecie (zajęcie III miejsca) oraz w II Turnieju Profilaktycznym ZR PCK -zajęcie II miejsca ( turniej został przeprowadzony   i zorganizowany w naszej placówce),

-udział w konkursie na prezentację multimedialną pt „Gimnazjalisto! Wybierz zdrowe życie bez nałogów”  (zajęcie III miejsca)

-w konkursie wiedzy o PCK i HDK „Ratowanie życia masz to we krwi”-podziękowania za upowszechnianie i propagowanie honorowego krwiodawstwa,

-XX Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK etap rejonowy mającej na celu propagowanie wśród swoich podopiecznych zdrowego stylu życia, która została przeprowadzona i zorganizowana w naszej placówce- zajęcie III miejsca,

 

 2. Zorganizowanie warsztatów związanych z kształtowaniem umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach w związku z realizacją zadania „ Zdrowo i bezpiecznie z PCK”  w PSP nr11 i PG nr 5,

 

3. Coroczne uczestnictwo w akcji Gorączka Złota mająca na celu zbiórkę monet groszowych na letni wypoczynek dla dzieci najuboższych-liczne podziękowania za wsparcie,

 

4.Coroczne aktywne uczestnictwo w ogólnopolskich programach edukacyjnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pt. „Trzymaj Formę” -poświęconego promowaniu zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży oraz w ogólnopolskim programie edukacyjnym dotyczącym edukacji antytytoniowej skierowanym do uczniów  szkół podstawowych „Nie pal przy mnie proszę” oraz gimnazjalnych „Znajdź właściwe rozwiązanie”, których głównym celem jest zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów ( uzyskanie bardzo dobrych opinii powizytacyjnych od przedstawiciela stacji dotyczących realizacji programów)

 

5.Czynne uczestnictwo w akcji „Misiek Zdzisiek Zbiera Nakrętki”polegającej na pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym, które straciły niespodziewanie zdrowie i potrzebują naszej pomocy organizowanej przez Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski w Kielcach, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie.

 

Zajęcia koła  z pewnością rozwijają wrażliwość młodych ludzi,  są  atrakcyjnymsposobem spędzenia wolnego czasu. Szkoła staje się dla ucznia ciekawsza, bo może on tutaj rozwijać swoje pasje i zainteresowania, służyć pomocą  osobom jej potrzebujących, znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach.

Rezultaty naszych działań:

- świadome i aktywne uczestnictwo w życiu miasta,

- propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej w środowisku lokalnym,

- wykorzystywanie zdobytej wiedzy i doświadczenia do samodzielnego działania,

- pogłębianie wrażliwości młodego człowieka na cierpienie i choroby innych ludzi,

- propagowanie honorowego krwiodawstwa,

-szerzenie oświaty zdrowotnej,

-pogłębienie znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Mapa