Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Joanna Hermanowicz/Dariusz Ciapa

Instytucja

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Historia i społeczeństwo (Szkoła podstawowa - klasy IV - VI)

Inne dokumenty użytkownika

Studzionka-Śląska Wodziczka

Autor zdjęcia: J.H., Opis:
obraz 113
Gazetka
gazetka
prezentacja
Ekspozycja w holu szkoły
gazetka
Prezentacja multimedialna dla uczniów szkoły
Prezentacja multimedialna dla uczniów szkoły
Prezentacja multimedialna dla uczniów szkoły
Prezentacja multimedialna dla uczniów szkoły
Prezentacja multimedialna dla uczniów szkoły
Prezentacja multimedialna dla uczniów szkoły
Prezentacja multimedialna dla uczniów szkoły
Prezentacja multimedialna dla uczniów szkoły
Prezentacja multimedialna dla uczniów szkoły
W Studzionce
W Studzionce
W Studzionce

 

I. DANE O SZKOLE I ZESPOLE REALIZUJACYM PROJEKT

 

1.     Województwo opolskie

2.     Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Ujeździe, ul. Strzelecka 6, 47- 143 Ujazd

3.     Tytuł projektu: STUDZIONKA – ŚLĄSKA WODZICZKA

4.     Opiekunowie projektu: Joanna Hermanowicz, Dariusz Ciapa

5.  Realizatorzy projektu: Karolina Azarczyk, Dominika Ciapa, Magdalena Gruntkowska, Agnieszka Marek, Katja Niszalke, Laura Jonderko, Jaśmina Michałów, Dominika Wątroba, Angelika Wientzek, Jakub Żołowicz.

 

II. INFORMACJE O PROJEKCIE

 

1. Informacje o wybranym zabytku. Projekt został poświęcony znajdującemu się w pobliżu Ujazdu kościołowi pątniczemu pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny  w Studzionce oraz wypływającemu stamtąd źródełku z wodą o cudownych właściwościach.

 

2. Cel projektu. Celem podjętych przez uczniów działań jest poznanie miejsca, propagowanie wiedzy o nim wśród mieszkańców Ujazdu i okolicznych miejscowości.

 

3. Informacja o podjętych przez uczniów działaniach: Praca nad projektem składała się  z kilku etapów. Pierwszy, przygotowawczy, polegał na zbieraniu dokumentacji i wiedzy o miejscu. Podczas realizacji projektu uczniowie poszukiwali w różnych źródłach informacji dotyczących Studzionki. Korzystali z sieci Internet, lokalnych wydawnictw i opracowań ukazujących zabytek oraz wielokrotnie odwoływali się do wiedzy  i wspomnień mieszkańców Ujazdu i okolic. Zebrane materiały opracowali następnie w postaci tzw. Karty zabytku, którą wcześniej przygotowali. Później w formie własnej, wykonywanej różną techniką pracy plastycznej przygotowali obrazy przedstawiające Studzionkę. Odbyli kilkakrotnie wycieczki do zabytku i sporządzili dokumentację fotograficzną. Następnie wykorzystali zdjęcia i dokumenty do wykonania prezentacji multimedialnych. Kolejnym etapem działań było przygotowanie  i wyeksponowanie fotoreportażu. Najciekawsze zdjęcia i opis działań znalazły się na tablicach informacyjnych w szkolnym korytarzu. Uczniowie przygotowali także film ukazujący piękno Studzionki, historię jej powstania oraz legendy związane  z miejscem. Starali się poprzez obraz filmowy uzmysłowić odbiorcom jak niesłychanie cennym jest zabytek  i jak ważną rolę odegrał w życiu wielu pokoleń Ślązaków. Finałowym etapem prac była prezentacja projektu społeczności szkolnej. Dwukrotnie, tak by dotrzeć do jak największego grona uczniów szkoły, odbyły się spotkania, podczas których realizatorzy zadania pokazywali wyniki swojej pracy, opowiadali o Studzionce, wyświetlali  pokazy oraz film. Projekt spotkał się z żywym zainteresowanie pozostałych dzieci. Słuchały  i oglądały z dużym zaciekawieniem, zadawały kolegom odpowiedzialnym za projekt wiele pytań. Dwukrotnie również na stronie internetowej szkoły ukazały się informacje dotyczące realizowanego projektu.

Mapa