Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Marzanna Świrszcz/Elżbieta Czarny

Instytucja

Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Historia (Gimnazjum)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Inne dokumenty użytkownika

Bezimienni świadkowie historii - adopcja cmentarza z czasów I wojny światowej

Autor zdjęcia: Marzanna Świrszcz, Opis:
Jeden z krzyży spoczywających żołnierzy na cmentarzu na Pańskiej Dolinie
Uczestnicy programu
Tablica informacyjna
Wizyta w bibliotece
Wizyta w Urzędzie Gminy
Pisma od Ambasady w Austrii i Rosji
Malowanie ogrodzenia
Wręczenie Aktu Adopcji
Uczestnicy projektu

I. DANE O SZKOLE

  1. Publiczne Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu
  2. Wierzba 19 A
  3. 22 – 417 Stary Zamość
  4. Województwo lubelskie 

II INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu „Bezimienni świadkowie historii”

 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna projektu: Marzanna Świrszcz

Imiona i nazwiska uczniów – uczestników projektu: uczniowie klasy I c : Angelika Bochniak, Dominika Denkiewicz, Dominika Haczykowska,  Łukasz Jachorek, Sylwia Jacuniak, Aneta Kiszka, Hubert Kowalski, Marlena Krzak, Krystian Krzywonos, Paulina Kuryło, Damian Kycko, Katarzyna Maluga, Michał Mazurek, Kinga Motowidło, Sylwia Pieczykolan, Sylwestr Smyk, Damian Zaprawa, Paweł Złotnik

  

Na jednej z pierwszych godzin wychowawczych ustaliliśmy, że w bieżącym roku szkolnym przystąpimy do realizacji edukacyjnego  projektu gimnazjalnego.  Zaakceptowaliśmy propozycję wychowawczyni o włączeniu się do ogólnopolskiej akcji „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”.  Na kolejnych spotkaniach zastanawialiśmy się jaki zabytek „wziąć” pod swoją opiekę. Zdecydowaliśmy, że każdy zaproponuje obiekt zabytkowy ze swojej miejscowości. Zaczęły spływać propozycje, najczęściej obiektem naszych zainteresowań były  kapliczki przydrożne.  Jednocześnie na spotkaniach  zastanawialiśmy się, co to jest zabytek i dlaczego trzeba go chronić. Dowiedzieliśmy się także, czym różni się opieka nad zabytkiem od jego konserwacji.

Na początku listopada pani katechetka zorganizowała wycieczkę na cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej na Pańskiej Dolinie w miejscowości Wierzba. Pojechaliśmy,  by zapalić znicze i pomodlić się za spoczywających tam żołnierzy. Gdy tylko dotarliśmy na miejsce, solidarnie podjęliśmy decyzję, że otoczymy naszą opieką tą właśnie nekropolię.


    Cmentarz założony w 1914 roku, zajmuje powierzchnię 0.056 ha. Mogiły są zlokalizowane w pięciu rzędach. Na cmentarzu znajdują się 4 mogiły indywidualne oraz 21 mogił zbiorowych. Na niektórych znajdują się jeszcze pozostałości oryginalnych drewnianych krzyży  z napisami. Daszki na krzyżach w większości uległy zniszczeniu.
W 15 mogiłach zbiorowych i 4 mogiłach indywidualnych spoczywa 64 żołnierzy z armii austriacko- węgierskiej. W 6 mogiłach zbiorowych 60 żołnierzy armii rosyjskiej.
Pierwotnie granice cmentarza wyznaczał wał ziemny do 1,5 m wysokości- dobrze zachowany. Pod koniec  lat 90-XX wieku postawiono drewniany płot (obecnie częściowo zniszczony).
Na środku obiektu umieszczono metalowy krzyż.

Obecnie miejsce to wymaga odnowienia i uporządkowania, gdyż upływający czas pozostawił na nim wyraźny ślad.

Kolejnym naszym krokiem była wizyta w Urzędzie Gminy. Umówiliśmy się na spotkanie z  Wójtem Gminy Panem Waldemarem Raczyńskim. Nasi przedstawiciele zostawili tam pismo, w którym prosiliśmy o zgodę  i pomoc  w realizacji projektu. Pan Wójt wyraził zgodę na  sprawowanie przez nas opieki nad cmentarzem żołnierskim z czasów I wojny światowej znajdującym się na terenie gminy Stary Zamość.

Zwróciliśmy się także do konserwatora zabytków o pomoc w realizacji naszego przedsięwzięcia, tu także spotkaliśmy się z miłym przyjęciem i obietnicą pomocy.

 

Wysłaliśmy do Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie zgłoszenie naszego udziału w ogólnopolskim projekcie „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”

 

Nawiązaliśmy współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Zamościu. Tam na jednym ze spotkań pani dyrektor biblioteki Elżbieta Czarny opowiedziała nam o cmentarzu na Pańskiej Dolinie, obejrzeliśmy także wystawę „Cmentarze z czasów I wojny światowej na terenie gminy Stary Zamość”.

W ramach projektu byliśmy także w Muzeum Okręgowym w Zamościu, gdzie  przybliżono nam pracę historyka i konserwatora zabytków.

Nie zapominaliśmy również o grobach naszych żołnierzy spoczywających na cmentarzu parafialnym w Starym Zamościu. Porządkowaliśmy je i zapalaliśmy tam znicze.

 

W związku z tym , że na cmentarzu na Pańskiej Dolinie spoczywają żołnierze z armii austro- węgierskiej i rosyjskiej postanowiliśmy zwrócić się do Ambasady Austrii i Rosji w Polsce z prośbą o objęcie patronatem naszych działań.

Jest to dla nas zaszczyt i nobilitacja, gdyż i Ambasada Austrii, i Ambasada Rosji objęły patronatem prace restauracyjne na cmentarzu. Ambasada Austrii przekazała także informacje o naszym przedsięwzięciu austriackiej organizacji Czarny Krzyż, zajmującej się grobami wojennymi. Po zakończeniu  projektu mamy przesłać obydwu ambasadom raport z naszych prac.

Przed spotkaniem z panią konserwator i ewentualnymi pracami na samym cmentarzu,  udaliśmy się powtórnie do Urzędu Gminy, prosząc  pana Wójta o wsparcie finansowe  potrzebne do prac porządkowych. Postanowiliśmy odświeżyć płot otaczający nekropolię. Po uzyskaniu zgody  przystąpiliśmy do realizacji zadania. Pierwszym etapem było odmalowanie nieuszkodzonej części płotu. Po naprawie pozostałych elementów zostanie dokończone malowanie całości ogrodzenia. W późniejszym czasie odnowimy także tablicę informacyjną oraz zamontujemy tabliczkę o adopcji nekropolii przez uczniów Gimnazjum w Starym Zamościu.

 

Zaprosiliśmy pana Wójta na godzinę wychowawczą, na której był także obecny dyrektor szkoły Pan Zbigniew Świrszcz. Przedstawiliśmy przygotowaną przez nas prezentację multimedialną. Pan Wójt wręczył przewodniczącej klasy Marlenie Krzak akt adopcji naszego zabytku.     

Na akademii z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej klasy czyli  I c przedstawią swoje działania związane z projektem całej społeczności uczniowskiej.

Mapa