Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Jolanta Szubska, Marzenna Kuczkowska

Instytucja

Gimnazjum Publiczne Nr 2

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Zajęcia artystyczne inne (Gimnazjum)

Podstawa programowa

gimnazjum

Obszar edukacyjny

Edukacja artystyczna i kulturalna (muzyka, plastyka, inne zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki)

"Solec Kujawski- takie małe miasto a taka wielka kultura"- sprawozdanie z realizacji projektu.

Autor zdjęcia: M.Kuczkowska, Opis:
KMO z Solca Kujawskiego
Warsztaty filmowe z Jakubem Piątkiem
To sztuka puka
W Galerii Sztuki Współczesnej w Toruniu
W Galerii Sztuki Współczesnej w Toruniu
W Muzeum Okręgowym w Toruniu
W Muzeum Okręgowym w Toruniu
KMO z Solca Kujawskiego
KMO z Solca Kujawskiego
KMO z Solca Kujawskiego
KMO z Solca Kujawskiego
KMO z Solca Kujawskiego
KMO z Solca Kujawskiego
KMO z Solca Kujawskiego
KMO z Solca Kujawskiego
KMO z Solca Kujawskiego
KMO z Solca Kujawskiego
KMO z Solca Kujawskiego
KMO z Solca Kujawskiego
KMO z Solca Kujawskiego
KMO z Solca Kujawskiego
W Galerii Sztuki Współczesnej w Toruniu
Tagi: wywiad, sztuka, sprawozdanie,film,galeria,

CELE PROJEKTU

- zainspirowanie młodzieży do poszukiwań przejawów kultury w różnych aspektach: społecznych relacji, rozwijania pasji, form spędzania czasu wolnego, instytucji tworzących kulturę,

- poszukiwanie twórców kultury wśród lokalnej społeczności,

- poznanie filmu jako techniki dokumentowania i prezentacji form kultury w swoim mieście.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

WRZESIEŃ

 • Klub Młodych Odkrywców Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim rozpoczął realizację swojego projektu od zapoznania się z historią i gatunkami filmu.
 • Pierwsze efekty pracy to tworzenie własnych definicji filmu, projektowanie obrazów na papierze i wprawianie ich w ruch.

        „Film to życie na ekranie, rozrywka dla oczu, zilustrowany świat wyobraźni, coś co można  komentować bez ograniczeń, możliwość przeniesienia się w inny świat”

PAŹDZIERNIK

 • KMO z Solca Kujawskiego systematycznie współpracuje z Muzeum Solca Kujawskiego, rozwijając swój lokalny regionalizm.Poszukując osobowości kultury w szerokim tego słowa znaczeniu KMO spotkał się z transatlantyckim podróżnikiem – kajakarzem oraz pasjonatami rekonstrukcji wydarzeń historycznych z okresu II wojny światowej.                                       
 • Odkrywcy ze Solca Kujawskiego podzielili się na grupy robocze, zaplanowali działania   i poszukiwali materiałów oraz sojuszników projektu.                                              
 • Powstało 5 grup roboczych, które określiły dla siebie następujące zadania:

- grupa I – zbadanie, czym kultura jest dla młodych ludzi Solca, znalezienie wśród nich osoby tworzącej dzieła kultury-powstanie "ożywionego albumu"

- grupa II – spojrzenie na Solec Kujawski obiektywem aparatu fotograficznego, zbadanie czy młodzież Solca rozwija swoje pasje i zainteresowania.

- grupa III – przyjrzenie się z kamerą działalności Soleckiego Centrum Kultury, poznanie osoby kierującej tą instytucją- przeprowadzenie wywiadu z dyrektorem SCK.

- grupa IV- poszukanie wśród władz miasta osób z pasją-przeprowadzenie wywiadu                                      z wiceburmistrz Solca Kuj.,

- grupa V – spojrzenie na Solec Kujawski okiem młodych i obiektywu kamery w twórczy i odkrywczy sposób-nagranie etiudy filmowej.

LISTOPAD

 • Młodzi Odkrywcy zaprosili do Solca Kujawskiego SZTUKĘ WSPÓŁCZESNĄ.W ramach programu „TO SZTUKA PUKA”  gościli animatorów  Narodowej Galerii Sztuki Współczesnej ZACHĘTA z Warszawy. Uczyli się analizy i odbioru dzieła współczesnego.Sami stali się twórcami sztuki dowodząc, że moda też jest sztuką.
 •  Od 12 do 14 listopada 2012r. Młodzi Odkrywcy z IIB uczestniczyli w warsztatach filmowych prowadzonych przez Pana Jakuba Piątka- absolwenta Wydziału Reżyserii Pań­stwowej Wyż­szej Szkoły Fil­mowej, Telewizyj­nej i Teatral­nej w Łodzi, związanego z Mistrzowską Szkołą Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Odkrywcy poznali tajniki sztuki filmowej, tworzyli własny warsztat filmowca i uczyli się profesjonalnego operowania kamerami. Przeprowadzali i nagrywali wywiady z mieszkańcami naszego miasta. Podczas projekcji filmów takich reżyserów, jak Roman Polański czy Krzysztof Kieślowski uczniowie mieli okazję pod okiem eksperta dokonać analizy dzieła filmowego.

GRUDZIEŃ

 • Dzięki uczestnictwu w programie Kulhturra Młodzi odkrywcy mogli uczestniczyć w kulturalnej wycieczce edukacyjnej do Torunia. W Galerii Sztuki Współczesnej aktywnie obejrzeli wystawę Józefa Robakowskiego „Moje własne kino”. Podczas zajęć w galerii doświadczali odbioru dzieł współczesnego artysty oraz sami mieli możliwość spojrzenia na rzeczywistość w sposób przez niego reprezentowany.
 • W Muzeum Okręgowym w Toruniu uczestniczyli w zajęciach „Tajemnice galerii”, w trakcie których uczyli się analizy dzieła plastycznego oraz sami w sposób odtwórczy próbowali dzieło stworzyć.
 • Udział uczniów w WIRTUALNYM FESTIWALU KULTHURRA, z sukcesem  naszych uczennic w trzecim  zadaniu konkursowym.

STYCZEŃ

 • Grupy projektowe prezentowały wyniki swoich odkryć i poszukiwań podczas zajęć twórczych oraz Klubu Młodych Odkrywców.
 • Znaleźli sojuszników i rozpoczęli współpracę z klasą I twórczą, dzięki czemu poznali technikę performance. Głównym tematem performance jest kultura uliczna Solca.
 • Podjęli współpracę ze szkolnym miłośnikiem historii w zakresie źródeł i dokumentów na temat historii kina w Solcu Kujawskim.

LUTY

 • Młodzi Odkrywcy opracowywali scenariusz prezentacji wyników swoich działań- tworząc scenariusz I FALI TWÓRCZOŚCI  GP 2 W SOLCU KUJAWSKIM.

MARZEC

 • Odbywają się próby do I FALI TWÓRCZOŚCI W GP 2 W SOLCU KUJAWSKIM

               Uczymy się współpracy, reżyserii i scenografii.

 

EFEKTY PROJEKTU:

- filmy, zdjęcia,  wywiady, scenariusz i dekoracja do I FALI TWÓRCZOŚCI  GP 2

   W SOLCU KUJAWSKIM.

Mapa