Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Elżbieta Zakrzewska

Instytucja

Gimnazjum nr 2

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wiedza o społeczeństwie (Gimnazjum)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Inne dokumenty użytkownika

„Szkolne Newsy”

Autor zdjęcia: E. Zakrzewska, Opis:
Spotkanie z dziennikarką Gazety działdowskiej
zajęcia dziennikarskie
Wycieczka na Uniwersytet Toruński
Warsztaty w Domu Gazety Olsztyńskiej
Wywiad z lokalną poetką Renatą Buczyńską
Podsumowanie quizu CEO o historii mediów
Skan z Gazety Działdowskiej
Projekt na temat mediacji
Skan artykułu z Gazety Działdowskiej
Tagi: wydarzenia, informacje, newsy, gimnazjum, szkoła,

Dane o szkole

  1. Nazwa szkoły – Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie
  2. Adres – 13-200 Działdowo ul. Sportowa 1
  3. Miejscowość - Działdowo
  4. Województwo – warmińsko - mazurskie

Informacje o projekcie

Tytuł projektu - "Szkolne Newsy" - promocja działań Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna projektu – Elżbieta Zakrzewska

Imiona i nazwiska uczniów – uczestników projektu: Nadia Dudek, Julia Radziszewska, Hanna Rzeszutko, Weronika Sękowska, Aleksandra Olszewska, Karolina Kamińska

Relacja z realizacji projektu

Jako grupa dziennikarska podjęłyśmy się zrealizowania projektu polegającego na promocji w środowisku bieżących wydarzeń i sukcesów naszej szkoły, czyli Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie. Celem projektu było  umocnienie dobrego wizerunku naszej szkoły wśród lokalnej społeczności i poinformowanie najbliższego otoczenia o wydarzeniach szkolnych.  Wiązało się to z zadaniem dodatkowym - doskonaleniem naszych umiejętności dziennikarskich. Realizacja naszego przedsięwzięcia trwała od listopada 2012 r. do końca maja 2013 r.

W trakcie pracy nad  projektem skupiłyśmy się na następujących działaniach:

  1. Współpraca z lokalnymi mediami.
  2. Systematyczne wydawanie szkolnego pisma „GimŻycie”.
  3. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły.
  4. Prowadzenie bloga w ramach programu Włacz się. Młodzi i Media.
  5. Założenie fanpage Biblioteki Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie.
  6. Rozwijanie własnych umiejętności dziennikarskich i poszerzanie wiedzy o mediach.

Ad.1. Współpracowałyśmy z:

-                   Tygodnikiem Działdowskim,

-                   Gazetą Działdowską,

-                   portalem społecznościowym www.mojedzialdowo.pl

Zapraszałyśmy przedstawicieli lokalnych mediów na szkolne imprezy lub wysyłałyśmy własne teksty do publikacji. Założyłyśmy konto na portalu informacyjnym Gazety Działdowskiej i samodzielnie zamieszczamy na nim opracowane przez nas teksty. Za pośrednictwem naszej opiekunki wysyłałyśmy także korespondencje na strony Starostwa Powiatu Działdowskiego i Urzędu Miasta Działdowo

Linki do stron, gdzie zamieszczano nasze materiały lub pisano o wydarzeniach naszego Gimnazjum:

http://dzialdowo.wm.pl/155235,X-Ogolnopolski-Tydzien-Bibliotek.html#axzz2TjyG0NaB

http://dzialdowo.wm.pl/155922,Nietypowe-zajecia-pozalekcyjne-w-Gimnazjum-nr-2-im-Krolowej-Jadwigi-w-Dzialdowie.html#axzz2UsOdJ2yd

http://powiatdzialdowski.pl/portal/?cat=4&paged=5

http://www.dzialdowo.pl/index.php?id=130

http://www.gim2dzialdowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=532&Itemid=17

Przykładowe skany z materiałami o wydarzeniach w Gimnazjum nr 2 w Działdowie zamieszczonych w lokalnej prasie:

 

Ad.2.Od października wydałyśmy 7 numerów szkolnego miesięcznika „GimŻycie”, który był publikowany również na stronie internetowej naszego Gimnazjum, a także udostępniany w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie oraz w naszej bibliotece szkolnej. W kwietniu udało nam się wydać kolejny numer „GimŻycia” w formie elektronicznej jako multimedialną e-gazetę - qmama.

http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/gim%C5%BCycie/13/4/1/

W maju z okazji 55-lecia budynku naszej szkoły i uroczystości nadania Hali Sportowej imienia Polskich Olimpijczyków wydaliśmy następny numer „GimŻycia” w formie elektronicznej.

http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/gim%C5%BCycie/13/5/2/

Ad.3. Opracowywałyśmy  własne materiały na stronę internetową Gimnazjum nr 2 głównie dotyczące działań Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Centrum Informacji.

http://www.gim2dzialdowo.pl/,

Ad.4. Na bieżąco prowadziłyśmy bloga w ramach programu CEO - „Włącz się. Młodzi i media”. http://blogiceo.nq.pl/ciekawi/, który zawiera aktualne informacje o szkole i wybrane wiadomości z najbliższego środowiska. Zamieszczałyśmy w nim nie tylko artykuły, ale także kilka felietonów, wywiady, zdjęcia oraz filmiki.

Ad.5. Założyłyśmy fanpage Biblioteki Gimnazjum nr 2.

https://www.facebook.com/BibliotekaGimnazjumNr2ImKrolowejJadwigiWDzialdowie

W naszej szkolnej bibliotece organizowanych jest wiele imprez czytelniczych, biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, odwiedza ją wielu czytelników. Fanpage  ma dużą grupę korzystających i jest to świetna okazja, aby o szkolnych i bibliotecznych działaniach informować na jego stronach. Z satysfakcją obserwujemy, jak ciągle rośnie liczba „like`ów”.

Ad.6. Aby poprawnie tworzyć własne komunikaty i rozwijać umiejętności dziennikarskie oraz zdobywać nową wiedzę o mediach uczestniczyłyśmy w cyklu zajęć warsztatowych na temat dziennikarstwa i mediów, prowadzonych przez p. Zakrzewską przez cały okres trwania projektu.

W grudniu brałyśmy  udział w spotkaniu z redaktor naczelną lokalnej gazety – p. Małgorzatą Czerwińską, podczas którego poznałyśmy makiety czasopisma oraz zebrałyśmy informacje związane z wydawaniem gazety.

W lutym skorzystałyśmy z okazji wyjazdu na Uniwersytet Toruński, gdzie na Wydziale Prawa i Administracji odbywała się debata i warsztaty na temat zasad prawa wyborczego. Poruszano tam również zagadnienie związane z rolą mediów w upowszechnianiu informacji o wyborach, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu Internetu i portali społecznościowych – temat jak najbardziej istotny dla nas – może przyszłych dziennikarzy. 

W maju uczestniczyłyśmy w  warsztatach w Domu Gazety Olsztyńskiej w Olsztynie, które dotyczyły historii i powstawania czasopism.

Nad  realizacją projektu czuwała p. Elżbieta Zakrzewska – nauczyciel bibliotekarz. Ponadto wspierały nas również: p. Zenona Rosłon – nauczyciel historii i wos-u oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel języka niemieckiego – p. Anna Wółkowska, które były współorganizatorkami wycieczek. Pomocą służył nam również pan Bartłomiej Ozga redagujący stronę internetową naszej szkoły.

Spoza grona szkolnego wspierała nas p. Małgorzata Czerwińska i Karol Wrombel – redaktorzy Gazety Działdowskiej, p. Magdalena Cejman – dziennikarka Tygodnika Działdowskiego, p. Marcin Ostrowski – redaktor portalu informacyjno – społecznościowego www.mojedzialdowo.pl, p. Benedykt Perzyński – administrujący stronę internetową Starostwa Powiatowego w Działdowie oraz p. Łukasz Prokopowicz – administrujący stronę internetową Urzędu Miasta Działdowo.

Wypowiedzi osób wspierających

Benedykt Perzyński – administrator strony Starostwa Powiatowego

„Młodzież z Gimnazjum nr 2 za pośrednictwem swej opiekunki p. Elżbiety Zakrzewskiej przesyłała opracowane przez siebie materiały na stronę Aktualności Starostwa Powiatowego w Działdowie. Były to głównie sprawozdania z uroczystości i imprez szkolnych wzbogacane zdjęciami. Materiały przygotowane przez grupę dziennikarską były poprawnie zarówno pod względem rzeczowym, jak i językowym. Informacje przesyłane przez gimnazjalistów wzbogacały zawartość naszej strony”.

Karol Wrombel – „Gazeta Działdowska”

„Korzystałem z zaproszeń grupy dziennikarskiej z Gimnazjum nr 2 i uczestniczyłem w organizowanych przez szkołę imprezach, aby później zamieszczać relacje z tych imprez w Gazecie Działdowskiej. Młode redaktorki wykazywały duże zainteresowanie pracą dziennikarską. Przesyłały również swoje korespondencje do Gazety, które zamieszczaliśmy także w wersji elektronicznej. Niemała w tym zasługa p. Elżbiety Zakrzewskiej, która korygowała  teksty i udzielała wskazówek przy ich redagowaniu.

Podczas realizacji projektu rozwinęłyśmy swoje umiejętności stosowania techniki komputerowej. Nauczyłyśmy się nagrywać i publikować krótkie filmiki.

Zdobyłyśmy nowe informacje o mediach. Nasze koleżanki wygrały błyskawiczny quiz CEO na temat historii mediów, który odbył się w marcu.

Ponadto zdobyłyśmy nowe doświadczenia w kontaktach z przedstawicielami naszych lokalnych mediów. Nabrałyśmy więcej pewności siebie i potrafimy teraz łatwiej sprecyzować nasze cele.

Założenia naszego projektu zostały zrealizowane i z racji specyfiki jego tematu nie mieliśmy możliwości wyraźnego podsumowania go, ponieważ według nas jest to przedsięwzięcie  ciągłe. Uważamy, że nasze działania są na tyle ważne, że będziemy je także kontynuować w przyszłym roku szkolnym.

Naszym zdaniem jedną z form podsumowania projektu i efektem finalnym może być elektroniczne wydanie w postaci qmama jubileuszowego numeru miesięcznika Gimnazjum nr 2 – „GimŻycie”, który zawiera informacje z historii szkoły oraz podsumowanie najważniejszych działań bieżących naszego gimnazjum. Jego odbiorcami jest nie tylko społeczność szkolna, ale wszyscy uczestniczący w uroczystości rodzice, władze samorządowe, przedstawiciele Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty i inni goście.

Elektroniczną formę „GimŻycia” uważamy za nasz największy sukces w projekcie i zarazem największą trudnością, ponieważ wydanie naszego pisma w tej formie na początku przysporzyło nam wielu problemów. Szukaliśmy pomocy na forach internetowych u osób, które już wcześniej zetknęły się z taką metodą wydawania gazety, ale na szczęście nasza koleżanka Julka sama „rozgryzła’ te problemy i udało się wydać pierwszego qmama, a w maju po jej instruktażu  zrealizowaliśmy wydanie specjalne na jubileusz szkoły. http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/gim%C5%BCycie/13/5/2/

Opinie odbiorców projektu – czytelników „GimŻycia”:

Kacper Anaczkowski – kl. I b

„GimŻycie” jest interesującą gazetą szkolną dla gimnazjalistów. Znajduje się tam wiele aktualnych wiadomości dotyczących wydarzeń w naszej szkole, również informacje sportowe oraz związane z muzyką. Najfajniejsze jest to, że można przeczytać „GimŻycie” w internecie, wtedy jest lepsza jakość zdjęć i grafiki.”

Beata Biernacka – wicedyrektor Gimnazjum nr 2

„Jestem pełna podziwu dla redaktorów szkolnego pisma „GimŻycie”, które ukazuje się w naszej szkole systematycznie każdego miesiąca od kilku lat. Gazetka zawiera wiele informacji promujących nasze gimnazjum w środowisku lokalnym. Już samo jej istnienie jest promocją dla szkoły. Z moich obserwacji wynika, że młodzież chętnie angażuje się w pracę dziennikarską i w ten sposób rozwija swoje pasje. Wersja elektroniczna „GimŻycia” na pewno przysporzy gazetce większe grono czytelników.”

W czerwcu zbieramy materiały do ostatniego w tym roku szkolnym numeru "GimŻycia, a przyszłym roku będziemy kontynuować taką formę wydawania gazety szkolnej oraz zwrócimy również uwagę na promocję wydarzeń szkoły. Mamy nadzieję, że praca wokół tych zadań spowoduje, że znajdziemy nowe formy ich realizacji.

Mapa