Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Joanna Hermanowicz

Instytucja

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Historia i społeczeństwo (Szkoła podstawowa - klasy IV - VI)
Język polski (Szkoła podstawowa - klasy IV - VI)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Inne dokumenty użytkownika

Kapliczki gminy Ujazd

Autor zdjęcia: J.H., Opis: Uczestniczki programu
1
2
3
4
5
6
7

I. DANE O SZKOLE I ZESPOLE REALIZUJACYM PROJEKT

 

  1. Województwo opolskie
  2. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Ujeździe, ul. Strzelecka 6, 47-143 Ujazd
  3. Tytuł projektu: Kapliczki gminy Ujazd
  4. Opiekunowie projektu: Joanna Hermanowicz, Dariusz Ciapa
  5. Realizatorzy projektu: Ewa Kolus, Magdalena Gruntkowska, Jaśmina Michałów, Katarzyna Kocur, Aleksandra Gorki, Oliwia Kałużny, Wiktoria Pawletko, Paulina Małota, Laura Jonderko, Dominika Ciapa, Julia Jarosz, Patrycja Biber.

 

II. INFORMACJE O PROJEKCIE

 

1. Informacje o wybranym zabytku. Projekt został poświęcony kapliczkom gminy Ujazd. Uczniowie naszej szkoły pochodzą nie tylko z Ujazdu, ale dojeżdżają z okolicznych wsi. Należą do nich: Nogowczyce, Sieroniowice, Balcarzowice, Stary Ujazd i Niezdrowice.   W każdym z tych miejsc znajdują się małe miejsca kultu, kapliczki.

 

2. Cel projektu. Celem podjętych przez nas działań było odnalezienie kapliczek, wykonanie dokumentacji plastycznej i fotograficznej oraz zgromadzenie wiedzy źródłowej. Zdobyte w ten sposób wiadomości zostały usystematyzowane w postaci wystawy, mapy oraz fotokasta. Celem nadrzędnym działań było  propagowanie wiedzy o ujazdowskich kapliczkach wśród najmłodszych mieszkańców Ujazdu i okolicznych miejscowości.

 

3. Informacja o podjętych przez uczniów działaniach: Praca nad projektem składała się  z kilku etapów. Pierwszym z nich było wykonanie dowolną techniką rysunku przedstawiającego kapliczkę znajdującą się w okolicy zamieszkania. Zebrane prace posłużyły nam do zorganizowania ekspozycji  w holu szkoły. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród pozostałych członków społeczności szkolnej. Z zainteresowaniem przyglądali się rysunkom, komentowali, wyrażali radość, jeśli udało im się odnaleźć kapliczkę, która znajduje się w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Później jeszcze kilkakrotnie spotykaliśmy się w pobliżu kapliczek, żeby je sfotografować. Następnie przez kilka tygodni pracowaliśmy nad sporządzeniem map gminy Ujazd  z zaznaczonymi na niej kapliczkami, które znalazły się  w kręgu naszego zainteresowania.  Duże mapy w postaci plakatów zawisły później w naszej szkolnej świetlicy. Następnie poświęciliśmy czas na zbieranie materiałów, które posłużyły nam do wykonania fotokasta ukazującego piękno ujazdowskich kapliczek.   Korzystaliśmy  z sieci Internet, lokalnych wydawnictw i opracowań ukazujących zabytek oraz wielokrotnie odwoływaliśmy się do wiedzy  i wspomnień mieszkańców Ujazdu i okolic. Nieocenionym źródłem informacji okazali się być nasi dziadkowie, babcie, ciocie i wujkowie, po prostu mieszkańcy naszej gminy. Dzielili się z nami wiedzą na temat kapliczek. Opowiadali o historii ich powstania, wnętrzu budowli. Do dziś wielu z nich sprawuje opiekę nad kapliczkami. Dbają o czystość otoczenia i wnętrza. Z wielu książek, które mogliśmy wypożyczyć z naszej szkolnej i miejskiej bibliotek,i dowiedzieliśmy się między innymi, jak doszło do powstania obiektów. Czasem budowa kapliczki była aktem dziękczynnym, na przykład za uratowanie rodziny z pożogi wojennej. Fundatorami byli wówczas członkowie owej rodziny. Często powstawały w miejscu dawniej znajdujących się drewnianych kościółków, które spłonęły przed laty. Budowano je także, by upamiętnić ofiary epidemii czy wojny. Każda kapliczka ma swoją charakterystyczną budowę, której szczegóły teraz łatwiej nam dostrzec, na przykład dach czterospadowy lub dwuspadowy, czy budowę szafkową. Wiemy teraz również, co znajduje się wewnątrz kapliczek, są tam najczęściej rzeźby świętych oraz obrazy. Każda z kapliczek ma swojego świętego, któremu jest poświęcona. Najczęściej jest to Święty Jan Nepomucen, sprawujący opiekę nad plonami. Mieszkamy przecież w rolniczej części Opolszczyzny. Ale są również kapliczki pod wezwaniem Świętej Barbary, Świętego Krzysztofa. Z niektórymi kapliczkami związane są regionalne legendy, jak choćby ta o okrutnym szlachcicu spod Sieroniowic, który zginął ruszając konno by znów dokonać jakichś okrucieństw. Najsłynniejszą jednak wśród naszych kapliczek jest ta ze Studzionki. Woda w niej płynąca ma cudowną moc i leczy dolegliwości oczu. Od najdawniejszych czasów mieszkańcy okolicznych wsi i miasteczek przybywają właśnie po tę wodę, wierząc, że pomoże ona w dolegliwościach, które odczuwają.

Finałowym etapem prac była prezentacja projektu społeczności szkolnej. Odbyły się spotkania, podczas których pokazywaliśmy wyniki swojej pracy, opowiadaliśmy o kapliczkach, wyświetlaliśmy  fotoreportaż. Projekt spotkał się z żywym zainteresowaniem pozostałych dzieci. Słuchały  i oglądały z dużym zaciekawieniem, zadawały nam wiele pytań. Również na stronie internetowej szkoły ukazały się informacje dotyczące realizowanego projektu.

Co nam się najbardziej podobało? To, że ponownie odkryliśmy skarby ukryte w  naszym najbliższym otoczeniu. Często coś, co znajduje się najbliżej nas, pozostaje w ukryciu, jest tak oczywiste, normalne, powszednie, że prawie niedostrzegalne. A przecież może mieć w sobie piękną historię.

Trudność stanowił ogrom pracy. Kapliczek jest w naszej gminie dużo i mimo że podzieliliśmy się sprawiedliwie pracą, to zebranie jej poszczególnych części w spójną całość, stanowiło niemałe wyzwanie. Często nachodziły nas wątpliwości, czy podołamy, czy nie wzięliśmy na siebie zbyt dużo. Ale daliśmy radę i tym bardziej napawa nas dumą finał naszej pracy.

Mapa