Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Małgorzata Torzewska

Instytucja

Szkoła Podstawowa nr 12 z Odziałami Integracyjnymi

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Historia i społeczeństwo (Szkoła podstawowa - klasy IV - VI)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Na zamku bydgoskim

Autor zdjęcia: Małgorzata Torzewska, Opis:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tagi: projekt, Bydgoszcz, zamek bydgoski, historia,

DANE SZKOŁY

  1. Zespół Szkół Nr 14- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12
  2. Adres: ul Kcyńska 49
  3. Miejscowość: Bydgoszcz
  4. Województwo kujawsko- pomorskie

 

II INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Na zamku bydgoskim.

Imię i nazwisko nauczyciela – Małgorzata Torzewska, Anna Woroniecka

Imiona i nazwiska uczniów –

Va Marek Olszyna, Maksymilian Skorupski, Oktawian Skorupski, Adam Semrau,

VB Sylwia Kołodziejska, Zuzanna Szankowska,

 VIb Artur Jędras.

      W tym roku szkolnym postanowiliśmy pogłębić  naszą wiedzę o miejscu nam najbliższym-  małej ojczyźnie. Zastanawiając się nad wyborem tematu postanowiliśmy wziąć udział w projekcie Ślady przeszłości. Bydgoszcz ma wiele pięknych zabytków, bardziej i mniej znanych,  ale nas najbardziej zainteresował należący  do tzw. zabytków nieistniejących – zamek . Niby każdy z nas wie, że był, ale dokładnie nie potrafiliśmy określić jego historii, położenia,  postanowiliśmy więc zgłębić ją bliżej.

    Za główny cel postawiliśmy sobie poznanie dziejów zabytku.

 Chcieliśmy także: kształcić  umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach .    

 Na początku naszych działań omówiliśmy, co to jest zabytek, ustaliliśmy metodę pracy i  plan działania. Następnie poszukaliśmy i analizowaliśmy  źródła mówiące o zamku bydgoskim.  Wykonaliśmy na potrzeby własne kartę zabytku. Omówiliśmy legendy o zabytku wg R. Kuczmy J. Derendy. Okazało się, że  krył on wiele tajemnic.

Kolejnym zadaniem stało się przygotowanie gier ”Na zamku” . Zrobiliśmy plansze, przygotowaliśmy zadania- pytania o Bydgoszczy . Jeden kolega przygotował komputerowy model zamku w grze „Minecraft”. Wygląd zewnętrzny budynku odwzorował nasz zabytek.

 Podczas szukania materiałów skorzystaliśmy z pomocy pani bibliotekarki- pracownika Biblioteki Miejskiej. Uczestniczyliśmy też  w spotkaniu z prezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, który w ciekawy sposób przybliżył nam informacje o zamku, jego położeniu, wizytach władców Polski w naszej budowli obronnej.

  Zamek  powstał na miejscu dawnego grodu bydgoskiego Pobudowany był w XIV w. na polecenie króla Kazimierza Wielkiego w stylu gotyckim, z cegły.  Władca ten nadał też  w 1346r. prawa miejskie naszemu miastu . Zamek położony był w rejonie dzisiejszych ulic: Grodzkiej i Przy Zamczysku, na nieistniejącej dziś wyspie na rzecze Brdzie. Główny budynek miał wymiary 50/40 m, budowla zaś składała się z trzech prostopadłych skrzydeł mieszkalnych. Wewnętrzny dziedziniec był wielkości około 35/14m. Wjazdu strzegła ceglana wieża bramna oraz trzy wieże narożne. Mur otaczający gmach zamkowy miał długość 240m. i szerokość 1,5m. Zamek ten uznawany jest za jeden z większych obiektów obronnych wzniesionych przez Kazimierza III Wielkiego.  Od północy chroniony był nurtem rzeki, zaś od południa, wschodu i zachodu otoczony fosą. Po zniszczeniu przez wojska krzyżackie remontu doglądał sam król Władysław Jagiełło a Kazimierz Jagiellończyk podczas wojny trzynastoletniej miał w Bydgoszczy swoją kwaterę główną. Zamek wizytowała  królowa Jadwiga. Na zamku bywali także tacy wybitni władcy Polski jak: Zygmunt Stary, Stefan Batory, Zygmunt III Waza czy Jan III Sobieski.. W XVII wieku podczas potopu szwedzkiego, obiekt  został wysadzony. Zniszczony - od tej pory służył jako kamieniołom. W końcu XIX wieku resztki murów zostały rozebrane, a fosy zasypane. Wielka szkoda, że nasi przodkowie nie zadbali o utrzymanie tej pełnej śladów historii budowli.

Naszą pracę przedstawiliśmy  w formie prezentacji multimedialnej . Następnie zebrani wzięli udział w grach planszowych oraz obejrzeli zamek w  wersji komputerowej.  O naszych działaniach poinformowaliśmy też społeczność poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz w gazetce szkolnej „Vis’a’vis”.  Wyniki naszych działań zaprezentowaliśmy uczniom naszej szkoły.

    Najbardziej podobało nam się przygotowanie i wykonywanie gier planszowych oraz wykonywanie prezentacji multimedialnych.  Największą trudność sprawiało systematyczne dokumentowanie wyników naszych działań. Szkoda, że tak naprawdę nie możemy „namacalnie” adoptować tego zabytku, objąć opieką - gdyż już nie istnieje.  Uważamy, że praca przebiegła zgodnie z planem i jesteśmy z niej zadowoleni. W czerwcu zaprezentujemy efekty naszej pracy na imprezie organizowanej w nasze szkole pod hasłem „Dni Nauki”.

Mapa