Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Sławomir Tęczar

Instytucja

Szkoła Podstawowa w Wiśniowej

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wychowanie fizyczne (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa (wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne/edukacja dla bezpieczeństwa)

Inne dokumenty użytkownika

Sportowy Okrągły Stół

Autor zdjęcia: S.T., Opis: Debata klas IV-VI
SOS
SOS
SOS
SOS
SOS
SOS
SOS

6 listopada uczniowie klas IV-VI wzięli udział w debacie na temat wychowania fizycznego pod nazwą Sportowy Okrągły Stół.

                Dyskusja ta była poprzedzona przygotowaniem uczniów przez wychowawców poszczególnych klas oraz indywidualnymi przemyśleniami uczestników. Skupiona była na takich zagadnieniach jak:

- co jest dobre na lekcjach wychowania fizycznego,

- co jest złe na lekcjach wychowania fizycznego,

- co możemy zrobić, aby było lepiej,

- nasze postanowienia.

                Miała ona na celu pobudzenie wyobraźni uczniów, rozbudzenie świadomości i otrzeby rozmowy o mocnych i słabych stronach wychowania fizycznego oraz wyciągnięcie konstruktywnych i realnych do realizacji wniosków na przyszłość.

                W debacie głównej udział wzięli: dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciele wspomagający oraz uczniowie klas IV-VI. Miała ona charakter „burzy mózgów”, a uczniowie bardzo aktywnie brali w niej udział co świadczy o dużym zaangażowaniu w tę dziedzinę życia. Rozmowy dotyczyły dobrych i złych stron wychowania fizycznego, pomysłów, które mają na celu utrwalać wypracowane i sprawdzone sposoby postępowania, umiejętności i nawyki oraz odzwierciedlały indywidualne potrzeby i odczucia uczniów (często sprzeczne a nawet wykluczające się u poszczególnych dzieci). Wszyscy są bardzo zadowoleni  zarówno z przebiegu dyskusji, przygotowania do niej uczniów jak i wyników w postaci postanowień. Młodzi ludzie dowiedzieli się o ważnych aspektach sportowych działań podejmowanych w szkole, ale też, co bardzo ważne, wzięli udział w kulturalnej, konstruktywnej dyskusji i nauczyli się logicznego argumentowania swoich poglądów.

Mapa