Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Agata Janeczek

Instytucja

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Ocena dokumentu:

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Inne dokumenty użytkownika

Relacja z realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego w ramach programu „Paczki solidarności”

Autor zdjęcia: Teresa Witkowska, Opis: Technikum w Górze
Realizacja projektu
Realizacja projektu
Realizacja projektu
Tagi: paczki solidarności, historia, sprawozdanie,
  1. Nazwa szkoły Zespół Szkół im. Gen. Sylwestra Kaliskiego
  2. Adres ul. Armii Polskiej 15a
  3. Miejscowość 56-200 Góra
  4. Województwo dolnośląskie

 

II INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Tytuł projektu Zapach pomarańczy

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna projektu Teresa Witkowska

Imiona i nazwiska uczniów – uczestników projektu

Kamil Górecki

Patryk Kreli

Dawid Leśniak


CELE PROJEKTU:
1. Poznanie historii stanu wojennego i lat 80 XX w. w Polsce
2. Zainteresowanie uczniów historią i kulturą swego regionu
3. Nawiązanie kontaktu z miejscowymi opozycjonistami i osobami, które otrzymywały pomoc w latach 80 XX  

4.Promocja miasta i powiatu
5. Poznanie nowych narzędzi do obróbki i prezentacji zdjęć
6. Kształcenie umiejętności nagrywania i montowania filmów
7. Wykorzystanie TIK w realizacji projektu

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
WRZESIEŃ 2013
W dniach 27 - 28 września opiekunka projektu uczestniczyła w szkoleniu  dla nauczycieli w ramach programu „Paczki solidarności”.
Po powrocie do szkoły ogłosiła, że szuka chętnych do udziału w projekcie. Ustaliła termin spotkania organizacyjnego. Zgłosiło się trzech uczniów z  klasy IV technikum informatycznego:

Kamil Górecki

Patryk Kreli

Dawid Leśniak

Otrzymali oni do obejrzenia film „Paczki solidarności” (reż. L. Hohmann)  i na jego podstawie mieli zastanowić się z kim chcieliby się spotkać i jakie dodatkowe materiały są im potrzebne do nagrania filmu.

 

PAŹDZIERNIK 2012

Już w pierwszym tygodniu października  odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego. Zespół opracował wstępny harmonogram działań.
Uczniowie wymieniali z kim chcieliby się spotkać: proboszcz, regionaliści, opozycjoniści, przypadkowe osoby, które mogły otrzymywać pomoc lub uczestniczyć w rozdziale darów i inne osoby.
Każdy z uczniów otrzymał zadanie do wykonania:

nawiązanie kontaktu z parafią,

nawiązanie kontaktu z regionalistami,

nawiązanie kontaktu z opozycjonistami,

nawiązanie kontaktu z dyrektorem szpitala

nawiązanie kontaktu z osobami, które w ramach wolontariatu mogły rozdawać dary

przeprowadzenie sondy ulicznej

Wszyscy mieli też zapoznać się z materiałami archiwalnymi i znaleźć zdjęcia sklepów, kolejek, pustych półek sklepowych z lat 80 XX w. Mieli pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich.

 

LISTOPAD 2012
Był to miesiąc intensywnej pracy. Odbyły się rozmowy:

·         z księdzem (nie przyniosła rezultatu),

·         regionalistą (stwierdził, że nie ma na ten temat nic do powiedzenia),

·         osobami, które znane są z udziału przy rozdawaniu darów (uznali, że nie uczestniczyli w rozdawaniu darów)

·         dyrektorem szpitala (początkowo zgodził się na wywiad, ale był on kilka razy odwoływany i w końcu uczniowie zrezygnowali z rozmowy z nim)

·         opozycjonistami panami Tadeuszem Tutkalikiem i Zenonem Jachimowiczem (ustalono terminy spotkań i przeprowadzono nagrania, których fragmenty wykorzystano w filmie)

·         z przypadkowymi osobami (jedna z pań zgodziła się anonimowo opowiedzieć o otrzymywanej pomocy

Opiekunka projektu wysłała informację o spotkaniu organizacyjnym do organizatorów programu i na stronie głównej programu „Paczki solidarności” ukazała się relacja:

http://www.ceo.org.pl/pl/paczkisolidarnosci/news/zapach-pomaranczy

Powstał też scenariusz filmu.

 

GRUDZIEŃ 2012
Uczniowie postanowili zorganizować w szkole uroczyste spotkanie z okazji 32 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Opracowali scenariusz spotkania, wzory zaproszeń i plakat reklamowy. W rozmowie z panią dyrektor ustalono godzinę i miejsce spotkania.
Uczniowie wydrukowali zaproszenia i dostarczyli je władzom powiatu, pani dyrektor szkoły, bohaterom filmu.
W tym samym czasie trwał montaż filmu.
13.12.2013 r. o godzinie 10.00 w sali wyposażonej w tablicę interaktywną miało miejsce spotkanie prowadzone przez uczennicę klasy III technikum ekonomicznego. Na początku uczniowie z klasy I technikum logistycznego zaśpiewali piosenkę z repertuaru Krystyny Prońko „Psalm stojących w kolejce”. Później wszyscy zebrani (goście i uczniowie wszystkich klas maturalnych) obejrzeli film „Zapach pomarańczy”. Po projekcji  wysłuchano kolejnej piosenki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego pt. „Mury”. W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny „Lata osiemdziesiąte w mojej pamięci”. Wystąpili w nim zaproszeni goście:

Ewa Gano – dyrektor szkoły

Sławomir Bączewski – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze

Tadeusz Tutkalik – opozycjonista

Zenon Jachimowicz – opozycjonista

Po zakończeniu panelu wysłuchano piosenki finałowej z repertuaru Jana Pietrzaka „Żeby Polska była Polską”. Występom uczniów za każdym razem towarzyszyli uczniowie z klas IV technikum logistycznego i informatycznego ustawieni w symbolicznej kolejce. Na sali ustawione były tablice ze zdjęciami pustych półek i kolejek.
Na koniec wszyscy obecni na sali otrzymali pomarańcze.

W tym samym dniu film „Zapach pomarańczy” był wyświetlany w Bibliotece Miejskiej w Górze podczas otwarcia wystawy „Stan Wojenny Pamiętamy”.
Uczniowie otrzymali oficjalne podziękowanie od dyrektora biblioteki za wyrażenie zgody na zaprezentowanie filmu.

 

16.12.1013 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego, na którym podsumowano wszystkie działania i prezentację projektu.
Uczniowie stwierdzili między innymi:

Udział w projekcie jest dla mnie bardzo dużym i odpowiedzialnym, ale przy tym przyjemnym zadaniem. Daje mi to możliwość bezpośredniego poznania historii i wydarzeń dziejących się w latach 80. Podczas realizacji zaskoczyła mnie życzliwość ludzi, z którymi przeprowadzam wywiady. Z wielką ochotą i zapałem opowiadają o życiu w tamtych czasach, w czasach, które dla mnie, jako przedstawiciela młodego pokolenia, są niepojęte. Myślałem, że osoby te nie będą chciały o tym opowiadać, a okazali się oni bardzo otwarci i bezpośredni w swoich wypowiedziach. Działania, które prowadzę pozytywnie przerosły moje wyobrażenia i oczekiwania. Cieszę się, że mogę brać udział w tym przedsięwzięciu, które jest dla mnie prawdziwą lekcją historii.

Kamil Górecki

 

Dzięki udziałowi w programie „Paczki solidarności” mam możliwość poznania prawdziwej sytuacji naszego kraju pod koniec XX wieku. Daje mi to możliwość poznania historii i przeżyć osobistych ludzi, którzy bezpośrednio uczestniczyli w tych wydarzeniach. Zaskoczyła mnie otwartość ludzi i ich chęć do opowiadania o swoim życiu, rodzinie. Poza tym nie przypuszczałem, że ludzie, z którymi rozmawiam wypowiadają się bardzo skromnie, bez wywyższania się. Osobiście nie myślałem, że moje działania będą wyglądały w taki sposób, ale nieco inaczej, poprzez co jestem pozytywnie zaskoczony.

Dawid Leśniak

 

Udział w tymże projekcie, podobnie jak w przypadku moich kolegów pozwala mi poznać historię związaną szczególnie z darami, które dostawali ludzie w latach 80-tych. Reportaż przeprowadzaliśmy z osobami starszymi, gdyż tylko one pamiętają te czasy. Przy okazji dowiedziałem się o wielu ciekawych rzeczach, które działy się w tych latach.

Patryk Kreli

 

UWAGI DO REALIZACJI PROJEKTU
1. Przed przystąpieniem do projektu uczniowie zapoznali się z filmem „Paczki solidarności” i artykułami na temat lat 80 w Polsce i pomocy Niemców dla Polaków.
2. Działaniami uczniów zainteresowało się starostwo powiatowe i biblioteka miejska. 
3. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w realizację projektu. Byli dumni, kiedy powstał film i otrzymali propozycję udostępnienia go bibliotece miejskiej.

4. Realizacja projektu przebiegała sprawnie. Cele zostały zrealizowane.

5. Zawsze należy brać pod uwagę wiele osób,  z którymi można by było porozmawiać. Często okazuje się, że niektóre z nich nie chcą rozmawiać lub nie mają nic do powiedzenia.

6. Idąc na nagranie wywiadu należy się zabezpieczyć w dodatkowy aparat fotograficzny, kamerę, przedłużacz.

Mapa