Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Agata Janeczek

Instytucja

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Historia (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Inne dokumenty użytkownika

Jak było w latach PRL-u w mojej miejscowości? – opowiedziana rzeczywistość

Autor zdjęcia: K. Kryściak, Opis: Podsumowanie programu "Paczki solidarności"
Podsumowanie programu "Paczki solidarności"
Podsumowanie programu "Paczki solidarności"`
Tagi: Byczyna, historia, technikum, Polanowice,
Polanowice 92
 
46-220 Byczyna
 
 województwo opolskie 
 
Tytuł projektu: Jak było w latach PRL-u w mojej miejscowości? – opowiedziana 
 
rzeczywistość
 
Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna projektu: Karolina Kryściak
 
Uczestnikami projektu byli uczniowie klasy III Technikum Handlowego i Agrobiznesu 
 
 
 
Początkowo uczniów zaciekawiły tytułowe „Paczki solidarności”, ale okazało się że jest to
 
ciekawy wstęp do analizy czasów PRL-u. Celem naszego projektu stało się przeprowadzenia
 
rozmów i wywiadów z wieloma osobami. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak w tamtych czasach 
 
się żyło ludziom, jakiej muzyki słuchali, jak się bawili, jak spędzali czas wolny, jakie bajki 
 
oglądały dzieci i wiele jeszcze innych pytań. Ważnym pytaniem były cały czas co paczki 
 
solidarności. W trakcie realizacji projektu pojawiło się jeszcze jedno pytanie: co dla naszych 
 
rozmówców stało się symbolem czasów PRL-u. 
 
Praca nad projektem rozpoczęła się od rozmów z rodzicami i/lub innymi osobami, które 
 
pamiętają PRL. Wywiad miał dotyczyć wydarzeń, które pamiętają, czasu wolnego, życia 
 
codziennego, trudności, ciekawych historii lub śmiesznych opowieści. Każdy mógł 
 
przeprowadzić od 3 do 10 wywiadów. Cały czas poszukiwane były osoby, które mogą 
 
opowiedzieć o paczkach solidarności. Ważna była także zbiórka zdjęć, plakatów, ubrań, 
 
gadżetów, płyt i eksponatów z czasu PRL. Pierwszymi naszymi zbiorami mogliśmy się 
 
pochwalić podczas obchodów 11 listopada w naszej szkole. Zrobiliśmy wówczas stoisko z 
 
pamiątkami PRL-u. Wykonaliśmy plakat Pałacu Kultury i Nauki, makietę Fiata 126p oraz 
 
godło- orla bez korony. Mieliśmy już zebrane zdjęcia, odznaczenia, książeczki wojskowe 
 
oraz inne dokumenty. Dalszym naszym działaniem było zebranie informacji o filmach, 
 
postaciach, zespołach i piosenkarzach tamtego okresu. Spisaliśmy wszystkie nasze 
 
wiadomości. Ciekawym zadaniem dla uczniów było pozyskanie wiadomości od rozmówców, 
 
jakie wydarzenie dotyczące innych życia najbardziej pamiętają z tamtego czasu (mogło być 
 
śmieszne lub wręcz przeciwnie). W tym czasie uczennica przeprowadziła wywiad ze 
 
świadkiem Panią Renatą Trzepizur (lat 73), która opowiedziała o paczkach solidarności. 
 
Paczki otrzymywała ona sama przez wiele lat z Niemiec. Inni uczniowie nie znaleźli osoby 
 
chętnej do wywiadu, ale także pozyskali informacje o paczkach solidarności. Niestety w 
 
Byczynie miały one niepochlebna opinię – były przeznaczone dla tych, którzy 
 
mieli „znajomości”. Kolejny etap to podsumowanie projektu 11 grudnia 2013 r. Zrobiliśmy 
 
klasę PRL-u z pamiątkami, symbolami, gadżetami, książkami i innymi materiałami, które 
 
udało nam się znaleźć. W szkole poprzyklejaliśmy strzałki „PRL”, które prowadziły do klasy, 
 
a podczas przerw grana była muzyka ze szkolnego radiowęzła, np. Czerwone Gitary, Dżem, 
 
Bajm, Andrzej Zaucha, Andrzej Rybiński. Wspólnie na lekcji historii obejrzeliśmy wywiad z 
 
naszym świadkiem historii i wspólnie podsumowaliśmy działania. Dowiedzieliśmy się bardzo 
 
dużo o czasach PRL-u : kartach, kolejkach, godzinie policyjnej, „załatwianiu spraw”, 
 
wybuchu stanu wojennego, potańcówkach i bajkach. Uczniowie uważali, że najtrudniejsze są 
 
rozmowy ze świadkami historii, ale jak usiedliśmy w kółku i zebraliśmy nasze wiadomości 
 
okazało się, że mamy bardzo dużo faktów z życia naszej miejscowości i PRL-u. Stali się 
 
dumni ze swoich odkryć. Trudnością okazał się także humor: kawały, obrazki satyryczne 
 
umieszczane w prasie, których kontekst nie zawsze został zrozumiany. Najbardziej uczniom 
 
spodobało się zbieranie pamiątek- z duma prezentowali zdjęcia, książeczki, dzienniczki 
 
uczniów rodziców, pieniądze, odznaczenia, maszynki do golenia oraz inne dokumenty. 
 
Przeglądanie ich w klasie było wielka atrakcją. W kolejnym projekcie chcemy się inaczej 
 
przygotować do wywiadów ze świadkami historii. Potrzebne będą dodatkowe spotkania z 
 
uczestnikami projektu, aby wyjaśnić formułowanie pytań, przebieg rozmowy i sam etap 
 
nagrywania rozmowy.
Mapa