Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Joanna Hermanowicz

Instytucja

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Historia i społeczeństwo (Szkoła podstawowa - klasy IV - VI)
Język polski (Szkoła podstawowa - klasy IV - VI)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Inne dokumenty użytkownika

Historia pewnego drobiazgu, czyli ujazdowskie artefakty, źródła pisane i materialne

Autor zdjęcia: J. Hermanowicz, Opis: Zespół projektowy w składzie: (od lewej) Alan Chwastek, Oskar Kula, Agata Kocur, Agata Hajduk
Zespół
Warsztaty
Praca w ruinach
Praca
Fotokast
Prezentacja
Prezentacja
Tagi: fotokast, animacja, artefakt, mapa, Ujazd, historia,

CELE PROJEKTU:
1. Odnajdywanie artefaktów, źródeł pisanych i materialnych związanych z Ujazdem.
2. Gromadzenie informacji na temat zbiorów, przetwarzanie ichj na użytek projektu z wykorzystaniem narzędzi TIK.
3. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej.
4. Wykonanie animacji poklatkowej i fotokasta.
5. Promocja miasta.
6. Prezentacja prac na forum szkoły.
 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
Wrzesień 2013 
Wybór grupy projektowej ( Alan Chwastek, Agata Hajduk, Agata Kocur, Oskar Kula). Zapoznanie ze szcegółowym harmonogramem prac nad projektem. Przydział zadań. Ustalenie terminów spotkań. Udział nauczycieli w konferencji w Warszawie.

Październik 2013
Zajęcia w terenie. Odwiedziny w ruinach ujazdowskiego zamku. Cegła "palcówka" i historia z nią związana. Udział uczniów w warsztatach animacji poklatkowej z Panem Tomaszem Solichem. Stworzenie filmu "Duch Pana Tadeusza". Prezentacja dokonań na blogu:

http://blogiceo.nq.pl/kulthurra/2013/10/12/rekonesans-w-ujezdzie/

http://blogiceo.nq.pl/kulthurra/2013/11/26/warsztaty-animacji-poklatkowej-w-ujezdzie/

Listopad 2013
Zajęcia w terenie. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej. Gromadzenie i przetwarzanie na użytek projektu informacji związanych z wizerunkiem miejscowości uwiecznionym na szyldach ulic z XIX i XX wieku.

Grudzień 2013
Przygotowanie wstępnego sprawozdania. Zapoznawanie się uczniów ze źródłami pisanymi (najstarszą księgą w mieście, kartami obozowymi więźniów, starymi planami miasta Ujazd).

Styczeń 2014

Wykonanie plakatów przedstawiających Ujazd na starej fotografii. Wyeksponowanie prac w holu głównym szkoły.

Luty/marzec 2014

Finalizowanie prac nad projektem. Przetwarzanie dokumentacji fotograficznej i pisemnej. Tworzenie fotokasta "Historia pewnego drobiazgu" oraz zapoznanie społeczności uczniowskiej z dokonaniami.

Fotokast jest dostępny tu>> http://www.youtube.com/watch?v=g_X7HJuo6Zw&feature=share&list=UUjzXVhUbZ5XAWCUYEADgs-g

Animacja jest dostępna tu>> http://youtu.be/A3urByG46nM

UWAGI DO REALIZACJI PROJEKTU
1. Uczniowie zapoznali się z wieloma historycznymi dokumentami dotyczącmi miasta, w którm żyją.
2. W trakcie realizacji projektu uczniowie korzystali z aparatów fotograficznych, komputera PC, telefonów komórkowych służących do nagrania głosów, profesjonalnego programu do obróbki video z bezpłatną 30-dniową licencją Ulead Video Studio. 
4. Informacje o działaniach uczniów na bieżąco ukazywały się na stronie internetowej szkoły: http://www.spujazd.wodip.opole.pl/
6. Wszyscy uczniowie byli bardzo zaangażowani w realizację projektu. Ciężko się napracowali, ale byli dumni z własnych dokonań i zadowoleni z efektów.
7. Realizacja projektu przebiegała sprawnie. Wszystkie cele zostały zrealizowane.

Mapa