Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Małgorzata Graczak

Instytucja

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Język polski (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Edukacja artystyczna i kulturalna (muzyka, plastyka, inne zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki)

Inne dokumenty użytkownika

Historia zapisana w glinie

Autor zdjęcia: Małgorzata Graczak, Opis: uczestnicy projektu
Klasa VIb
Tagi: animacja poklatkowa, SP Dębska Wola, Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach,

Cele projektu

1. Projekt to okazja do poznania swojej własnej, małej nadal żywej  historii. To podróż do  korzeni, sięgnięcie do tradycji i ukłon w kierunku tych, którzy nadal zajmują się garncarstwem – budzenie szacunku do dorobku tradycji garncarskich, pracy twórczej.

 2. Nakręcenie filmu promującego Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach – popularyzowanie kultury ludowej, wzmocnienie więzi z regionem.

3. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej i animacji poklatkowej – nowoczesne techniki   w służbie dziedzictwa kulturowego naszej wsi.

4. Spotkanie z wielokrotnie nagradzaną Elżbieta Klimczak, podpatrzenie  procesu, przygotowywania gliny, lepienia, pracy na kole garncarskim – poznanie dorobku kulturalnego gminy Morawica.

5. Odwiedzenie Ośrodka, pozyskanie informacji od kustosza pana Józefa Głuszka wywodzącego się z rodziny garncarzy – doskonalenie gromadzenia informacji, dokumentowania, wywiadu.

6.Promocja pracy szkoły w środowisku lokalnym.

 

 

 

 

 

Termin

Etapy pracy

Opis działań

 Lipiec 2013

Udział w „Chałupkowych Garcynkach”- festynie organizowanym

w Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach

Fotorelacja, zwiedzanie muzeum.

Wrzesień 2013

 Przydzielenie uczniom zadań

 

 

 

 

 

 

 

Udział w konferencji CEO

 w Warszawie

Uczniowie gromadzą informacje na temat historii Chałupek, wydobywania i przetwarzania gliny,  garncarskich tradycji rodzinnych. Informacje o Ośrodku Tradycji Garncarstwa. Chałupki i garncarstwo w poezji ludowej twórcy z naszej wsi Tomasza Gajdy.

 

 

 

 

Koordynator projektu

Październik 2013

Zwiedzanie muzeum, wywiad z kustoszem panem J. Głuszkiem.

 

 

 

Warsztaty z  artystką ludową zajmującą się gliną – Elżbietą Klimczak.

 

 

 

Wizyta w warsztacie pani Elżbiety Klimczak.

 

 

 

 

 

Fotografowanie ośmiu miejscowości  z obwodu naszej szkoły.

Uczniowie poszerzają wiedzę o tradycjach garncarskich w naszym regionie.

 

Informacja na stronie szkoły i CEO.

 

 

 Biorą udział w warsztatach lepienia z gliny, poznają tajniki pracy z tym materiałem.

 Wykonanie rzeźb z gliny.

 

Informacja na stronie szkoły i CEO.

 

Dokumentacja fotograficzna warsztatu, prac pani Elżbiety Klimczak oraz jej ojca znanego rzeźbiarza Stefana Sowińskiego.

 

Informacja na stronie szkoły i CEO.

 

 

Doskonalenie pracy z aparatem, budowanie więzi między uczestnikami projektu, integracja, ukazanie piękna wsi.

 

 

 

Listopad  2013

 

 

 

Warsztaty uczniów

 z ekspertem panem Tomaszem Solichem.

 

 

Wystawa fotografii uczniów „wieś jest piękna”

 

 

Warsztaty animacji poklatkowej. Dopracowanie wizji filmu, montaż.

 

Informacja na stronie szkoły i CEO

 

Gala w szkole z udziałem władz gminy, rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

Informacja na stronie szkoły i CEO.

Informacja w prasie  - Echo Dnia nr 49, 6 grudnia 2013.

 

Grudzień 2013

 Udział w wirtualnym festiwalu KULTHURRA

 

 

 

Praca nad podsumowaniem projektu.

Wykonywanie zadań festiwalowych.

 

Informacja na stronie szkoły.

 

 

Przygotowywanie dekoracji, prezentacji multimedialnej o projekcie.

 Styczeń

2014

Prezentacja efektów pracy społeczności szkolnej i lokalnej

Uroczysta gala w szkole z udziałem władz gminy, rodziców, uczniów i nauczycieli oraz pani Katarzyny Grubek z CEO w Warszawie.

 

Umieszczenie filmu w internecie.

 

Fotoreportaż na stronie szkoły i  CEO.

 

 Marzec 2014

 

Wizyta w Gimnazjum

W Obicach, prezentacja naszego projektu.

 

 

 

 

 

sprawozdanie

 

Wyjazd na zaproszenie dyrektora ZS w Obicach

na Dzień Projektów, prezentacja projektu, promocja programu KULTHURRA.

 

 

Informacja na stronie internetowej ZS w Obicach.

 

 

Dokończenie formalnej strony projektu

 

 

Uwagi do projektu.

W projekcie wzięli udział uczniowie klasy VI b, wartość dodana to wzmocnienie więzi między nimi, między nimi i koordynatorem projektu, wzrost samooceny.

Uczniowie nabyli nie tylko wiedzę o swoim regionie, tradycjach lokalnych, ale nauczyli się sprawie posługiwać aparatem fotograficznym, tworzyć animację poklatkową.

Projekt wymagał sporego zaangażowania i pracy dzieci i koordynatora, był tez okazja do dobrej zabawy, miłych doznań.

Udział w projekcie to duża promocja szkoły w gminie – koordynator projektu Małgorzata Graczak

 i dyrektor Szkoły Podstawowej im . J. Szelesta pani I. Bisaga zostały uhonorowane przez Wójta Gminy Morawica pana M. Burasa listem gratulacyjnym.

Animacja poklatkowa: Historia zapisana w glinie

http://youtu.be/YQi3R3rqsbQ

Pliki do pobrania
Mapa