Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Bożena Kłos

Instytucja

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Język polski (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Język polski

Inne dokumenty użytkownika

Życie codzienne mieszkańców Proszowic w XIX w.

Autor zdjęcia: Bożena Kłos, Opis: Uczniowie stoją na tle dekoracji przybliżającej przestrzeń XIX-wiecznego miasteczka
Uczniowie kl. VI c Szkoły Podstawowej Nr 1 w Proszowicach
Tagi: Proszowice, miasteczko, małopolska,

Cele projektu:

- Poznanie przeszłości mieszkańców na podstawie artykułów prasowych i dzieł Oskara Kolberga.

- Zainteresowanie historią lokalną.

- Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL) jako źródło do poznania dziejów miasta i okolicy.

- Promocja miasta.

- Praca z nowymi narzędziami typu: grafika komputerowa, archiwizacja dokumentów.

- Praca przy gazetce internetowej.

Harmonogram realizacji projektu

Kwiecień:

Nauczyciel: Bożena Kłos zgłosiła projekt w programie Kulthurra. Nosił on roboczy tytuł "Życie codzienne mieszkańców Proszowic w XIX w.".

Maj:

Na stronie CEO ukazała się informacja o zakwalifikowaniu projektu z Proszowic.

Czerwiec:

Przygotowania uczniów do projektu. Pierwsze poszukiwania śladów przeszłości na cmentarzu. Do projektu została zakwalifikowana klasa VI c - 25 osób.

Wrzesień:

Wspólnie z uczniami zostały przeczytane artykuły prasowe 1880 r. Zaczęliśmy gromadzić zbiory i opracowywać scenariusz inscenizacji. Nauczyciel wziął udział w warsztatach.

Październik:

Poszukiwaliśmy źródeł do dziejów miasta w dziełach Oskara Kolberga. Pracowaliśmy wspólnie nad scenariuszem i przygotowaliśmi pierwsze prace plastyczne (krajobraz okolicy, kwiaty i ozdoby jesienne do klasy).

Listopad:

Przygotowaliśmy wystawę jesienną. W klasie pojawiły się też pierwsze zbiory z zasobów rodzinnych, wykonaliśmy ich zdjęcia. Pod koniec miesiąca uczniowie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez panią Beatę Frankowską. Przy jej pomocy został ostatecznie przygotowany scenariusz widowiska, wzbogacony o elementy kultury żydowskie. Nawiązaliśmy też kontakt z mieszkańcami Proszowic narodowości żydowskiej w Izraelu.

Grudzień:

Odbyły się zajęcia w Miejskiej BIbliotece Publicznej w Proszowicach. Poszukiwaliśmy źródeł w CATL. Znaleźliśmy ślady przeszłości w pozycji "Przebłyski czarnej nocy" Bernarda Trauba. Wykonaliśmy dokumentację fotograficzną z odbytych zajęć.

Styczeń:

Praca nad scenariuszem i pierwsze działania przy tworzeniu artykułów do gazetki internetowej.

Luty:

Praca nad scenariuszem, budowanie przestrzeni XIX-wiecznego miasta. Praca nad artykułami do gazetki internetowej.

Marzec:

Praca nad widowiskiem. Przygotowanie kostiumów, rekwizytów i zaproszeń. Na stronie Internetowego Kuriera Proszowickiego zostay zamieszczone informacje o realizacji projektu. Zostały  wprowadzone wpisy na bloga. 26 marca o godz. 16.30 w Szkole Podstawowe Nr 1 uczniowie zaprezentowali wyniki swojej pracy. Dalsza praca nad gazetką internetową. Nadal trwa wystawa , na którą przynoszone są pamiątki i dokumenty rodzinne. Zdjęcia i dokumenty zostaną opublikowane w CATL.

UWAGI:

W projekcie brało udział 19 chłopców i z konieczności w widowisku odgrywali oni rolę kobiet. Doskonale sobie poradzili przy tworzeniu ozdób na wystawę jesienną i wiosenną.  Projekt jest w fazie rozwojowej. Pod koniec kwietnia odbędzie się spotkanie z mieszkańcem Proszowic, który obecnie mieszka w Izraelu. Odbędzie się też spotkanie z władzami miasta w Urzędzie Gminy w Proszowicach.

Mapa