Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Joanna Jadczak

Instytucja

Szkoła Podstawowa nr 20

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wychowanie fizyczne (Szkoła podstawowa - klasy IV - VI)

Obszar edukacyjny

Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa (wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne/edukacja dla bezpieczeństwa)

Szkoła Podstawowa nr 20 we Włocławku

26 marca odbyła się ogólnoszkolna debata na temat lekcji wychowania fizycznego

pod nazwą Sportowy Okrągły Stół. Wzięli w niej udział przedstawiciele klas I-VI, wychowawcy

i nauczyciele wychowania fizycznego. Debatę poprzedziły dyskusje na godzinach

wychowawczych przygotowujące uczniów do spotkania, którego celem było zebranie opinii

na temat prowadzonych zajęć.

Prowadzący debatę poinformował zebranych o zasadach, planowanym przebiegu

i czasie przeznaczonym na odpowiednie etapy rozmów. Pierwszy etap rozpoczął się dyskusją

na temat plusów i minusów prowadzonych lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie

podawali wiele przykładów na to, że chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych, dzięki

którym mogą oderwać się od nauki, poruszać się po długim siedzeniu

w ławkach, dotlenić się. Podkreślali, że lubią gry i zabawy ruchowe, a także zajęcia

na basenie. Na pytanie prowadzącego „Dlaczego niektórzy niechętnie ćwiczą?”, uczniowie

przytaczali różne powody, np.

- „nie wszyscy są jednakowo sprawni fizycznie i oceny mogą ich demotywować”,

- „słabsi są wyśmiewani przez innych”,

- „nie chce im się ruszać”,

- „są nierówne składy w grach zespołowych”,

- „lekcje WF-u są nudne, a ćwiczenia nieatrakcyjne”.

Uczniowie pytani o to, jak zmieniliby zajęcia lub co musiałoby się wydarzyć, żeby było lepiej,

mieli wiele pomysłów. Wskazywali m.in. potrzebę zwiększenia dyscyplin sportowych i gier

zespołowych, zwłaszcza popularnych w innych krajach. Chcieliby sami wybierać dyscypliny,

zapraszać na lekcje sportowców i instruktorów fitness. Dziewczęta chciałyby uczestniczyć

w zajęciach tanecznych, ale także grać w piłkę nożną – dyscyplinę popularną wśród

chłopców. Młodsi uczniowie marzą o tenisie stołowym i grach zespołowych – według nich

za dużo jest ćwiczeń gimnastycznych i lekkoatletycznych. W wypowiedziach uczniów

pojawiło się kilka uwag na temat warunków lokalowych. Uczniowie z klas I-III chcieliby mieć

zajęcia na dużej sali gimnastycznej. Wskazywano także potrzebę remontu parkietu

w małych salach gimnastycznych, szatni, a także boisk szkolnych, które powinny wyglądać

jak „orliki” i mieć bezpieczną nawierzchnię.

W dalszej części debaty podzielono uczniów na zespoły, które metodą burzy

mózgów przygotowały projekty rozwiązań, mających na celu polepszenie i uatrakcyjnienie

zajęć wychowania fizycznego. Powtórzyły się postulaty wysuwane w dyskusji, a ponadto

propozycje ustawienia przed salą gimnastyczną automatów z wodą, zakup nowego sprzętu

sportowego, m.in. piłek z gąbki i pianki, bramek, kijów do gry w unihokeja. Uczniowie

chcieliby raz w miesiącu mieć wspólny WF chłopców i dziewczynek, lekcje przy muzyce,

więcej zajęć na dworze. Pragnęliby w czasie lekcji prezentować własne pasje i otrzymywać

plusy za prowadzenie rozgrzewki. Proponowali także nagradzanie dzieci mniej sprawnych

fizycznie. Uczniowie wskazywali potrzebę zwiększenia zajęć pozalekcyjnych w różnych

formach, jak np. rajdy piesze i rowerowe, zajęcia na basenie, turnieje międzyoddziałowe.

Ostatnim punktem debaty był wybór zadania szkoły do realizacji. Prowadzący

przedstawił zebranym propozycje trzynastu zadań przygotowanych przez CEO, spośród

których uczniowie mieli wybrać jedno do realizacji w najbliższym czasie. W wyniku

głosowania wybrano zadanie 8. – TIK na WF – ie.

Debata zakończyła się podsumowaniem, w którym pani dyrektor podziękowała

uczniom za duże zaangażowanie i wiele pomysłów.

Mapa