Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Dorota Stono

Instytucja

Szkoła Podstawowa w Radłowie

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Zajęcia artystyczne (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Edukacja artystyczna i kulturalna (muzyka, plastyka, inne zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki)

Inne dokumenty użytkownika

Sprawozdanie z realizacji programu Kulthurra w Radłowie

Autor zdjęcia: Jakub Stono, Opis:
Szkoła Podstawowa w Radłowie
Tagi: Radłów, teatr, Epitet, Kulthurra,

 

„Nie zadawaj dzieciom gwałtu nauczaniem -

tylko niech się tym bawią,

wtedy łatwiej potrafisz dostrzec

do czego każdy zdolny jest z natury.”

 

Szkoła dziś, pewnie i kiedyś uczniowi wydawała się nudna. To miejsce przewidywalne i schematyczne. Trzeba z tym przekonaniem walczyć i motywować uczniów do działania, przez to do poznawania samego siebie i innych. Kiedy w kwietniu natrafiłyśmy na program „ Kulthurra” wiedziałyśmy, że jest on  stworzony właśnie dla nas, zapalonych miłośniczek sztuki teatralnej. Jednak stanęłyśmy przed trudnym zadaniem. Jak sprawić, żeby komisja przeglądająca zgłoszenia z całe Polski dostrzegła właśnie ten, pochodzący z Radłowa.

Prowadząc od kilku lat szkolne koło teatralne wiedziałyśmy, że uwieńczeniem wspólnej pracy będzie spektakl. Temat duchów i zjaw radłowskich, podań związanych z Szatanówką chodził nam po głowie już od kilku tygodni i , jak pokazał czas, okazał się niezwykłą przygodą z tym co dawne, zapomniane i tajemnicze. Dodatkowo sprawił, iż miałyśmy możliwość pogłębić wiedzę nie tylko uczniów, ale także swoją na temat naszego miasta.

Cele projektu:

 • propagowanie przedsięwzięć wzmacniających więzi lokalne i identyfikację z miejscem urodzenia;
 • popularyzacja wiedzy o własnym regionie i społeczności lokalnej, historii, przyrodzie, dziedzictwie kulturowym oraz wspólnocie kulturowej ;
 • budowanie poczucia odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy;
 • kształtowanie emocjonalnej postawy przywiązania do rodzimej kultury i ojcowskich stron;
 • rozwijanie pasji poznawczej i zainteresowań uczniów, doskonalenie ich umiejętności pracy w zespole oraz pracy metodą projektu;

-  Zdobywanie wiadomości związanych z szeroko rozumianą edukacją teatralno – medialną.

-  Integracja uczniów w obrębie grupy teatralnej.

-  Kształtowanie wyobraźni i poczucia estetyki.

-  Stosowanie zasad kultury żywego słowa, świadomości językowej.

-   Rozwijanie umiejętności takich jak:

 • Dykcja,
 • Ruch sceniczny,
 • Ekspresja,
 • Współdziałanie w grupie,
 • Mimika i gestykulacja,

-  Doskonalenie pamięci wzrokowo – słuchowej i jej łączenie z koordynacją ruchową na scenie.

-  Rozwijanie zdolności recytatorskich i plastycznych.

-   Rozbudzanie motywacji do zdobywania wiedzy.

-  Zdobywanie informacji o Radłowie.

-  Poznawanie legend i podań związanych z rodzinnym miastem.

-  Doskonalenie techniki pisania.

-  Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 

—  Do udziału w projekcie zebrano grupę uczniów, którym przydzielone zostały konkretne działania.

—  Ze względu na wybrany temat źródłem wiedzy, na której oparliśmy nasze działania były głównie opowieści mieszkańców Radłowa.

—  Na bazie zebranych przez uczniów informacji powstał scenariusz przedstawienia „Rogata legenda”.

Sposoby realizacji projektu:

 

 • Gromadzenie przez uczniów informacji odnośnie legend radłowskich (rozmowy z rodzicami, dziadkami, sąsiadami, praca w bibliotece).
 • Dokumentacja zasłyszanych legend w postaci opowiadań.
 • Tworzenie scenariusza spektaklu  na bazie zasłyszanych legend.
 • Projektowanie kostiumów duchów, zjaw, mar, widziadeł.
 • Projekt scenografii.
 • Ognisko integracyjne grupy teatralnej pod hasłem „Złe duchy – precz!”
 • Wyjazd uczestników projektu do teatru. Obejrzenie profesjonalnego spektaklu i zaznajomienie się z aranżacją sceny i grą aktorską.
 • Omówienie pojęć związanych z teatrem w oparciu o obejrzaną sztukę.
 • Opracowanie, skład oraz wydanie tomiku opowiadań pt. „Radłowskie zjawy, duchy, mary”, w skład którego wejdą historie spisane przez uczniów.
 • Sesja fotograficzna.
 • Współpraca z lokalnymi animatorami życia kulturalnego (dyrektorem Gminnego Centrum Kultury  Czytelnictwa i Sportu p. T. Adamskim, dyrektorem Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej p. Z. Marcinkowskim).
 • Prezentacja spektaklu na forum szkoły, rodziców i środowiska lokalnego.
 • Tworzenie zaproszeń i różnorakich materiałów promujących działalność zajęć teatralnych.

 

Harmonogram działań w obrębie projektu „Moje zjawi-skowe miasto”

 

Termin

Etapy pracy

Opis działań

Wrzesień – październik 2013

Sporządzenie harmonogramu pracy. Przydzielenie uczniom zadań. Spotkania zespołu teatralnego

- Gromadzenie przez uczniów informacji odnośnie legend radłowskich (rozmowy z rodzicami, dziadkami, sąsiadami, praca w bibliotece).

- Dokumentacja zasłyszanych legend w postaci opowiadań.

- Czytanie zbiorków legend z naszego regionu i ich omówienie.

- Ognisko integracyjne grupy teatralnej pod hasłem „Złe duchy – precz!”

- Układanie własnych, krótkich scenariuszy dramowych na zadany temat.

 

Listopad 2013

 

 

Spotkania zespołu teatralnego. Przekształcanie legendy  w tekst scenariusza teatralnego.

 

- Spisanie zasłyszanych legend radłowskich i przedstawienie ich na forum grupy

- Wybór najciekawszej legendy o duchach.

- Tworzenie scenariusza spektaklu  na bazie zasłyszanych legend.

- Uczestnictwo w różnorakich zabawach dramowych.

- Doskonalenie warsztatu  teatralnego.

 

Grudzień 2013

 

Przygotowywanie uczniów do występu na scenie

- Wyjazd uczestników projektu do teatru. Obejrzenie profesjonalnego spektaklu i zaznajomienie się z aranżacją sceny i grą aktorską.

- Omówienie pojęć związanych z teatrem w oparciu o obejrzaną sztukę.

 

 

Styczeń 2014

 

Doskonalenie warsztatu teatralnego.

- Projektowanie masek teatralnych i ich wykonanie.

- Projektowanie kostiumów duchów, zjaw, mar, widziadeł.

- Projekt scenografii.

- Tworzenie zaproszeń i różnorakich materiałów promujących działalność zajęć teatralnych.

 

 

Luty – marzec 2014

 

 

Prezentacja projektu z udziałem lokalnej społeczności. Przygotowanie dokumentacji z etapów pracy nad projektem

- Opracowanie, skład oraz wydanie tomiku opowiadań pt. „Radłowskie zjawy, duchy, mary”, w skład którego wejdą historie spisane przez uczniów.

- Sesja fotograficzna.

- Prezentacja spektaklu na forum szkoły, rodziców i środowiska lokalnego.

 

 

            Pracę nad realizacją projektu rozpoczęliśmy od cyklu spotkań mających na celu zainteresowanie i wprowadzenie uczniów w temat. By osiągnąć zamierzone rezultaty podjęłyśmy działania, które miały na celu zaktywizowanie uczniów i uruchomienie procesu twórczego myślenia. Jedna z grup podjęła się  wyszukani zapomnianych miejsc, miejsc „ zjawi-skowych”, pobudzających naszą wyobraźnię. Z eskapady po radłowskim parku Dolańskich, z odwiedzin spichlerza i zabytkowej chlewni dzieci przyniosły wiele interesujących zdjęć.

            Ważnym punktem w trakcie realizacji projektu była faza zbierania informacji o miejscach, z którymi wiążą się niesamowite legendy i historie mrożące krew w żyłach. Ten etap dostarczył nam wielu niezapomnianych wrażeń. Uczniowie rozmawiali z dziadkami, osobami starszymi i zapisywali historie, które za sprawą naszego przedsięwzięcia ujrzały światło dzienne. Kulthurra okazała się zaraźliwa. Zgłaszały się do nas osoby z coraz to dziwniejszymi historiami zasłyszanymi kiedyś od rodziców i dziadków. Wielość relacji przerosła nasze oczekiwania. Bogaci w wiadomości przystąpiliśmy do tworzenia scenariusza „Rogatej legendy”. Proces tworzenia niósł ze sobą nowe wyzwanie. Jak przedstawić w sposób wiarygodny język naszych przodków? W tej kwestii również konsultowaliśmy się z osobami, które jeszcze dziś posługują się resztkami „ radłowskiej gwary”. Wyzwaniem okazało się również tworzenie scenografii i przygotowanie efektów specjalnych. Naddunajeckie świetliki, kolorowe dymy unoszące się z chałupy Baby, ognie towarzyszące tańcom diabelskim stanowiły atut przedstawienia.  Jednak przygotowanie bezpiecznych efektów pirotechnicznych wymagało niezwykłej pomysłowości oraz wytrwałości. I tu nieoceniona okazała się inwencja uczniów.

W trakcie spektaklu zaprezentowaliśmy dwa układy taneczne. Taniec inicjujący przedstawienie został stworzony wyłącznie przez uczniów. Zaprezentowane przez instruktorkę elementy tańca współczesnego stały się podwalinami do stworzenia choreografii. Całość wieńczyła „Ścieżka diabła”, taniec węgierski, który dzieci poznały za sprawą p. Justyny. Inicjowały go diabły z Szatanówki, by w końcu porwać w jego wir zgromadzonych gości.

Nasze działania i w rezultacie samo przedstawienie zostało bardzo pozytywnie odebrane w środowisku lokalnym, czego dowodem była wypełniona po brzegi sala. Spektakl obejrzeli również zaproszeni przez uczniów podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu.

Warto zaznaczyć, iż w trakcie pracy nad projektem w naszej szkole miała miejsce zewnętrzna ewaluacja. Uczestnictwo w Programie Kulthurra i zagadnienia poruszane w ramach projektu wizytatorzy uznali za nowatorskie działanie służące rozwojowi uczniów.

Pliki do pobrania
Sprawozdanie z realizacji projektu w Radłowie (Autor: Dorota Stono)
Sprawozdanie z działań teatralnych w obrębie programu Kulthurra
Mapa