Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Elżbieta Sorkowska

Instytucja

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

Ocena dokumentu:

Podstawa programowa

nowa

Obszar edukacyjny

Edukacja artystyczna i kulturalna (muzyka, plastyka, inne zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki)

Sprawozdanie z projektu na Bojarach

Autor zdjęcia: Elżbieta Sorkowska, Opis:
Projekt Bojary
Bojary
Bojary
Bojary
Bojary
Bojary
Bojary
Tagi: fotokast, fotoreportaż, fotografia, wywiad,

 

Cele projektu:

 1. Poznanie najciekawszych zakątków dzielnicy Bojary.

 2. Zapoznanie się z dokumentacją fotograficzną obrazującą wygląd dzielnicy Bojary z dawnych czasów. Uzmysłowienie uczniom konieczności zachowania w pamięci tego co bezpowrotnie minęło, ale jest częścią naszej historii

 3. Kształtowanie postaw społecznych wśród młodzieży opartych na poczuciu współodpowiedzialności za wygląd otoczenia i szacunku do przeszłości i ludzi starszych.

 4. Kształcenie umiejętności twórczego działania, poznanie zasad tworzenia fotografii oraz fotocastu.

 

Przebieg realizacji zadania.

 

 1. Wrzesień 2013 – akcja promocyjna programu „Kulthurra!”na terenie zespołu Szkół nr 5 w Białymstoku, rozwieszenie plakatów i informacji.

 2. Październik 2013 -Organizacja pracy zespołu projektowego, ustalenie zadań do realizacji, podział koła plastycznego na grupy, ustalenie planu pracy.

 3. Październik 2013 – wykonanie fotografii dokumentujących działanie czasu i „Czterech żywiołów” na wygląd Bojar. Kadrowanie fragmentów tego co można znaleźć na ziemi, w powietrzu, tego co zmienił ogień i woda.

 4. Październik 2013 – wywiady z osobami, które znają historię dzielnicy, które tam mieszkały i mają wiedzę na temat zachodzących zmian. Nagranie wywiadu z jedną z nauczycielek naszej szkoły, która opowiedziała nam dzieje jednej z kamienic znajdujących się blisko szkoły. (Część osób nie zgodziła się na rejestrację ich wypowiedzi).

 5. Październik 2013 – wykonanie grafiki komputerowej przedstawiającej nowa wizję Bojar – kamienicę w barwach tęczy.

 6. Listopad 2013 – warsztaty fotograficzne przeprowadzone przez Tomasza Kaczora. Stworzenie fotocastu, nagranie wypowiedzi uczestników projektu dotyczących ich postrzegania Bojar.

 7. Grudzień 2013 -nawiązanie współpracy z Centrum Zamenhofa w Białymstoku, które wielokrotnie organizowało wystawy na temat dawnych Bojar. Podpisana została umowa, na podstawie której uzyskaliśmy prawo do publikacji na nasze potrzeby zdjęć archiwalnych pochodzących ze zbiorów muzeum.

 8. Luty 2014 – Zebranie zgromadzonej dokumentacji, przygotowanie projektu ekspozycji „Cztery żywioły budowały dzielnicę Bojary”

 9. Marzec 2014 – Finał projektu „Kulthurra!” – ekspozycja wystawy fotografii powstałych w czasie projektu. Prezentacja fotocastu i wystawy w czasie otwartych szkoły. Akcja plastyczna, happening – dorysuj swoje marzenia o nowych Bojarach.

 10. Marzec 2014 – umieszczenie na stronie Centrum Zamenhofa w Białymstoku fotocastu oraz fotografii powstałych w czasie projektu.

 

 

     Efekty projektu:

 1. Zapoznanie się z historią dzielnicy Bojary, z miejscami,które zostały zmienione pod wpływem rozwoju cywilizacji.
 2. Porównanie miejsc wspólczesnych z fotografiami uzyskanymi w wyniku współpracy z Centrum Zamenhofa.
 3. Pobudzenie zainteresowonia swoją "Małą Ojczyzną", rozwinięcie tożsamości i świadomości swoich korzeni.
 4. Zudowanie postawy aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu najbliższego otoczenia.
 5. Zdobycie umiejętności w dziedzinie fotografi.
 6. Zapoznanie się z techniką fotocastu oraz ze sposobami wykorzystania tej formy wypowiedzi w dokumentacji działań artystycznych.

 

 

 

 

Mapa