Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Paulina Kraszewska

Instytucja

Gimnazjum Nr 4

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Język polski (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Język polski

Sprawozdanie z realizacji projektu ,,Włącz się. Młodzi i media''

Autor zdjęcia: paulina, Opis:
radio
radio 1
Telewizja Amazing
Amazing
Amazing
młodzi dziennikarze

 

Sprawozdanie z realizacji projektu Włącz się. Młodzi i media

 

I.   DANE O SZKOLE

Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej

 Adres:  Kalisz, ul. Polna 17

Województwo: Wielkopolskie

II. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu:  I ty możesz zostać dziennikarzem!

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna projektu: Paulina Kraszewska, Elżbieta Janiak

 Imiona i nazwiska uczniów – uczestników projektu: Mateusz Zbierski, Julia Zbierska, Kacper Pawlak, Zuzanna Szczeblewska

III. SPRAWOZDANIE

Już w zeszłym roku szkolnym zauważyłyśmy zainteresowanie naszych uczniów tematyką medialną. W tym celu w roku szkolnym 2013/2014 powstały zajęcia dodatkowe tj. warsztaty dziennikarskie, na  których zdolni uczniowie rozwijali swoje pasję.

Aby jeszcze bardziej pogłębić ich zainteresowania zdecydowaliśmy się na przystąpienie do projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej Włącz się młodzi i media. W ramach zajęć cyklicznie spotykaliśmy się z grupą dziennikarzy na cotygodniowych zajęciach, na których zgłębiali swoją wiedzę o środkach masowego przekazu, formach dziennikarskich i specyfice zawodu dziennikarza. Dodatkowo zrealizowaliśmy cykl warsztatów z ekspertem w ramach, którego uczniowie poznawali dziennikarzy radiowych, telewizyjnych. Mogli zobaczyć jak wygląda lokalna telewizja Amazing czy Radio Centrum. W roku szkolnym 2014/2015 odbyły się trzy spotkania z ekspertem. W roli znawców mediów wystąpili:

-Witold Torbiarczyk (dziennikarz radiowy – Radio Centrum i prasowy),

- Agnieszka Gierz (prezenterka i reporterka telewizji lokalnej Amazing, była dziennikarka radiowa)

- Paweł Figiel (prezenter , reporter i wydawca – Radio Centrum).

Młodzi dziennikarze  w ramach projektu przeprowadzili debatę pod hasłem Razem tworzymy lepszy Internet, a także dokumentowali swoje osiągnięcia na autorskim blogu I ty możesz zostać dziennikarzem! (http://blogiceo.nq.pl/dziennikarzegim4/).

W ramach zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uczniów zorganizowaliśmy także konkurs na materiał dziennikarski Kalisz widziany oczyma młodego dziennikarza. Celem konkursu było promowanie dziennikarskiej twórczości młodzieży szkolnej, pobudzanie ich kreatywności i obywatelskich postaw, wyłonienie młodych talentów dziennikarskich oraz kształcenie umiejętności dziennikarskich.

 

NASZE GŁÓWNE ZADANIA

  1. Cykl zajęć o mediach

Tematyka poruszana podczas cotygodniowych spotkań:

-Technologia programu telewizyjnego,

-Tajniki serwisów informacyjnych,

- Telewizja publiczna i komercyjna,

- Każdy przekaz ma swój cel (analiza tekstów o charakterze manipulacyjnym, perswazyjnym i informacyjnym),

- Magia reklamy,

- Mowa bez słów – komunikacja niewerbalna,

- O sztuce pisania reportażu,

- ABC bezpieczeństwa w sieci,

- Cyberprzemoc,

- Radio,

- Wprawki dykcyjne,

- Stand up – czyli kolejne dziennikarskie próby,

- Ach te gazety…

- Infotaiment po polsku, czyli w szponach inforozrywki.

b) cykl warsztatów z ekspertem

c) wizyta w  Telewizji Amazing, Radio Centrum i Radio Rodzina

  1. przeprowadzenie wywiadu z Paweł Figlem (dziennikarzem radiowym)
  2. dokumentowanie naszych poczynań na  blogu
  3. współpraca ze szkolną e-gazetką
  4. przeprowadzenie kampanii  społecznej pod hasłem ,,Razem tworzymy lepszy Internet’’
  5. zorganizowanie konkurs na materiał dziennikarski
  6. włączenie się w akcje medialne CEO

 

 

CZEGO SIĘ NAUCZYLIŚMY?

- samodzielnie redagować formy dziennikarskie (sprawozdanie, reportaż, wywiad, notatkę prasową itd.),

- zrealizowania krótkiego stand up’u,

- lepszej organizacji pracy i odpowiedzialności za jej efekty,

- współpracy w grupie,

- staliśmy się bardziej odważni i wytrwali w dążeniu do celu,

-  poznaliśmy fachowe słownictwo związane z zawodem dziennikarza (forszpan, setka, biała itp.),

- uświadomiliśmy sobie jak naprawdę wygląda praca dziennikarz, a także poznaliśmy  zasady obowiązujące w tym zawodzie (np. prawo prasowe, etykę zawodową),

 - zobaczyliśmy od kuchni jak wygląda studnio nagraniowe, jak montuje i realizuje się programy telewizyjne czy radiowe,

-  zmierzyliśmy się z  prowadzeniem bloga.

CO STANOWIŁO DLA NAS TRUDNOŚĆ PRZY REALIZACJI PROJEKTU?

Największą trudność sprawiła systematyczność w prowadzeniu bloga.

 

CO SPRAWIŁO NAM NAJWIĘKSZĄ PRZYJEMNOŚĆ W REALIZACJI PROJEKTU?

Największą przyjemność i satysfakcję sprawił nam fakt, że mogłyśmy poznać lokalnych  dziennikarzy prasowych, telewizyjnych i radiowych w akcji i sami  poczuć się choć na chwilę jak prawdziwi dziennikarze i fotoreporterzy. Możliwość poznania nowych, ciekawych osób, sprawiła, że upewniliśmy się w wyborze takiego a nie innego zawodu w niedalekiej  przyszłości.

 

NASZE DZIAŁANIA MOŻNA ZOBACZYĆ NA STRONACH INTERNETOWYCH:

- blog http://blogiceo.nq.pl/dziennikarzegim4/

- wywiad https://docs.google.com/file/d/0BxSS5zIEYRjqSkx0NVVUa3dXeGs/edit?pli=1

- strona internetowa http://gimnazjumnr4kalisz.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=33

Mapa