Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Anna Niedźwiedź

Instytucja

Zespół Szkół Społecznych Nr 1

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Język polski (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Język polski

Inne dokumenty użytkownika

Realizacja projektu "Włacz się! Młodzi i media"

Dane szkoły

 1. Zespół Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu; (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące i                     I Społeczne Gimnazjum)
 2. Ul. Dominikańska 7
 3.  39-400 Tarnobrzeg
 4. Podkarpackie

I.                    Informacje o projekcie

 1. Tytuł: „Nic o nas bez nas” – „Hetmania” tubą społeczności szkolnej
 2. Renata Dąbrowska i Anna Niedźwiedź – opiekunki projektu
 3. Agnieszka Lech z klasy IIIb LO – administratorka bloga
 4. Uczestnicy projektu: Agnieszka Lech (IIIb LO), Jacek Mainardi (IIa LO), Blanka Holuk (IIa LO), Mateusz Głaz (II LO), Bartłomiej Kupiec (IIa LO), Mateusz Kupiec (IIa LO), Piotr Boroń( Ia LO), Alicja Pazder (IIa LO), Mateusz Musiał (IIa LO), Aleksandra Niegos ( IIb LO), Anna Stachowicz (IIIa LO), Martyna Stala (IIb LO), Alicja Babiak (IIc LO), Eliza Karłowska (IIc LO), Weronika Kulpa (I LO) Jan Barnaś (I LO), Alicja Adamczyk (I LO) Ingrid Ziemba( I gimnazjum), Aleksandra Sitek (I gimnazjum), Inka Rusinek(I gimnazjum),Adam Paszta( III gimnazjum),  Michał Paszta (II gimnazjum), Sebastian Sęczyk (I gimnazjum)

 

II.                  Relacja z działań w ramach projektu

To już trzeci rok pracy w ramach ogólnopolskiego projektu „Młodzi i Media”. Skorzystaliśmy z doświadczeń z ubiegłych lat, zależało nam na pogłębianiu przez  młodzież informacji na temat różnych mediów i ich specyfiki (prasa, radio, telewizja), zdobywaniu wiedzy na temat języka mediów, sposobów perswazji, budowania przekazu, podstawowych gatunków wypowiedzi dziennikarskiej. Jednak w tym roku największy nacisk położyłyśmy na tematy związane z tolerancją. Nasze hasło przewodnie – „Świat bez barier – tworzymy go wspólnie”. Położyliśmy nacisk zarówno na zajęcia praktyczne – spotkania z dziennikarzami, przedstawicielami instytucji, doradcami ds. osób niepełnosprawnych oraz warsztaty medialne.

Przestrzenią pracy młodych dziennikarzy była szkoła i środowisko lokalne. Bardzo prężnie działała strona internetowa placówki. Młodzież  na bieżąco dokumentowała najważniejsze zdarzenia z życia szkoły i jej otoczenia oraz komentowała je i nagłaśniała.  Dlatego młodzi mówili o sobie, że są „głosem „Hetmana” czy „tubą społeczności szkolnej”.  Zależało im również na rozbudzeniu aktywności uczniowskiej, prowokowaniu kolegów do podejmowania ciekawych inicjatyw, wychodzących poza obowiązki szkolne i szkolną rutynę. Reaktywowana została także gazetka internetowa „Goniec Hetmański”, w której uczniowie zamieszczali artykuły pogrupowane w następujących kategoriach: babskie gadanie, kuchnia, kultura, pasje, twórczość, moim zdaniem, sport i motoryzacja.

W pracy nad projektem pomoc uzyskałyśmy od lokalnych mediów: Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg (LTV), Radia „Leliwa” oraz dziennikarzy z lokalnej prasy. Pomocą służyli nam także pracownicy tarnobrzeskich bibliotek: Miejskiej i Pedagogicznej oraz Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Wszyscy okazywali nam ogromną życzliwość i  zachęcali młodzież do dalszych działań.

Cele:

 • Przygotować do świadomego odbioru kultury masowej, tworzenia i przetwarzania informacji, sprawnego komunikowania się;
 • Wykształcić u wychowanków dojrzałość intelektualną, emocjonalną i moralną;
 • Wzmacniać u uczniów wiarę w  ich możliwości oraz poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, a także podejmowane decyzje, dotyczące dalszej nauki i wyboru zawodu;
 • Rozwijać wrażliwość językowa i estetyczną;
 • Uczyć poszanowania dla własności intelektualnej oraz wdrożyć w kanon etyki dziennikarskiej;
 • Przygotować do świadomego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego;
 • Rozwijać zainteresowania uczniów;
 • Kształtować postawy asertywności i tolerancji w kontaktach z ludźmi;
 • Wyzwolić kreatywność i krytycyzm, samodzielność sądów oraz odpowiedzialność za los innych;
 • Konsolidować  i aktywizować społeczność szkolną.

 

 

Zadania:

 • Zapoznanie z podstawowymi formami wypowiedzi publicystycznych, tajnikami zawodu dziennikarza oraz przybliżenie dorobku najwybitniejszych dziennikarzy;
 • Przedstawienie zjawiska informacji jako źródła tradycji i dorobku intelektualnego ludzkości oraz źródła zagrożeń;
 • Rozbudzanie zainteresowań praca dziennikarza, zachęcanie do poznawania klasyki tekstów dziennikarskich oraz tworzenie warunków sprzyjających poznawaniu i przezywaniu ich treści;
 • Przybliżanie różnych form wypowiedzi publicystycznej i ukazywanie ich miejsca i funkcji w dzisiejszej kulturze;
 • Przygotowanie ucznia do świadomego i krytycznego odbioru wytworów kultury masowej;
 • Kształcenie umiejętności samodzielnej interpretacji i oceny obserwowanych zjawisk, wydarzeń współczesnego świata  oraz treści przekazów informacyjnych;
 • Pomoc w rozwijaniu sprawności komunikacyjnej stosownie do sytuacji; kształtowanie wrażliwości i odpowiedzialności za słowo;
 • Pomoc w utrwalaniu nawyków samokształceniowych; tworzeniu warsztatu pracy dziennikarza (wskazywanie sposobów pozyskiwania i opracowywania informacji, w tym korzystanie z technologii informacyjnej);
 • Rozwijanie umiejętności racjonalnej oceny technik perswazyjnych stosowanych, np. w reklamie;
 • Wzbogacanie wiedzy o języku oraz uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej oraz aspekty etyczne języka;
 • Uczestniczenie w życiu szkoły i społeczności lokalnej. Dokumentowanie  i komentowanie najważniejszych wydarzeń;
 • Podejmowanie działań służących powstawaniu uczniowskich inicjatyw.

 

Formy pracy

Zajęcia prowadzone były w ramach godzin języka polskiego, ale przede wszystkim jako popołudniowe spotkania warsztatowe, stacjonarne i wyjazdowe.

Warsztaty w szkole; zajęcia w pracowni multimedialnej; korzystanie z materiałów programu dostępnych na stronie CEO;

 • Zajęcia w bibliotece;
 • Spotkania z praktykiem;
 • Spotkania z przedstawicielami lokalnych instytucji;
 • Warsztaty w redakcji gazety lokalnej, radio, telewizji.

 

  Przebieg pracy nad projektem – harmonogram realizacji projektu

 

1.       Określenie celów i zadań projektu. Praca koncepcyjna nad dopracowaniem treści zajęć dziennikarskich. Gromadzenie materiałów prasowych, radiowych i TV. Kompletowanie bibliografii. Nawiązanie kontaktu z lokalnymi mediami – początek września.

 

2.       Pierwsze spotkanie organizacyjne 08 września 2014 r. Zapoznanie z programem działań. Przydział obowiązków.

3.       Udział w spotkaniu przygotowanym przez Bibliotekę Publiczną w Tarnobrzegu - Wykład na temat  „Językowo-kulturoznawcza analiza najpopularniejszych programów telewizyjnych typu „makeover” .

                                  http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?limitstart=216

 

4.       Październik – listopad; praca nad filmem „Co masz w plecaku?”

         http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?limitstart=144

 

5.       Trudna sztuka wywiadu (grudzień - kwiecień) – warsztaty oraz wywiad z Panią dr Małgorzatą Makowską, nauczycielem Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Tarnobrzegu i wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu.

 

http://blogiceo.nq.pl/hetmanki/jak-nie-wpasc-w-pulapke-swiatecznego-obzarstwa/

 

Wywiad z Michałem Żakiem, absolwentem naszej szkoły oraz informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, pasjonatem kajakarstwa górskiego.

 

http://blogiceo.nq.pl/hetmanki/wywiad-z-michalem-zakiem-2/

 

Wywiad z absolwentką szkoły Anną Zwiefką, tarnobrzeżanką brawurowo podbijającą świat jako scenograf, kostiumograf, stylista, projektant mody, architekt wnętrz, absolwentką krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych

 

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new3/index.php/pasje-kat/54-hetmanki-maja-ten-styl

 

 

6.        Reaktywacja szkolnej gazetki internetowej – „Goniec Hetmański” (grudzień)

         http://zss1.tarnobrzeg.pl/new3/

 

 

7.       15 stycznia - spotkanie z dziennikarką oraz specjalistką od marketingu i zarządzania – Moniką Lech-Klimek

 

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=597:warsztaty-dziennikarskie-&catid=1:aktualnoci&Itemid=213

 

 

8.       Zawód -  dziennikarz – realizacja podczas zajęć zagadnień: predyspozycje, studia i praktyka zawodowa, etyka dziennikarska.

20 stycznia - spotkanie z Eweliną Dziubą, dziennikarzem radiowym ( RMF MAXX w Krakowie) oraz redaktorem naczelnym i wydawcą bezpłatnego czasopisma OFFSET

 

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=603:offset&catid=1:aktualnoci&Itemid=213

 

9.       14 luty – wywiad z Karolem Okrasą, kucharzem, prezenterem, autorem programów kulinarnych m. in. „Kuchnia z Okrasą”

 

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new3/index.php/kuchnia-kat/47-zyc-ze-smakiem

 

 

10.   12 marca – szkolenie ,,Life Tutoring dla wolontariuszy'' realizowane w ramach projektu Pl ,,Nawigator zdobywców przyszłści'' organizowanego przez Wyższą szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie.

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=667:life-tutoring&catid=1:aktualnoci&Itemid=213

 

 

11.   20 marca - zajęcia warsztatowe na temat: Świat bez barier – czy to możliwe? Prowadzone przez Romana Dąbrowskiego doradcę do spraw osób niepełnosprawnych.

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=679:2015-03-20-07-04-35&catid=1:aktualnoci&Itemid=213

 

12.   10 kwietnia – warsztaty w stacji TVN w Krakowie

 

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=701:hetmascy-dziennikarze-z-wizyt-w-tvn&catid=1:aktualnoci&Itemid=213

 

http://blogiceo.nq.pl/hetmanki/telewizja-od-kuchni/

 

http://blogiceo.nq.pl/hetmanki/serialowy-zawrot-glowy/

 

13.   Kwiecień - Dokumentacja filmowa z udziału naszej szkoły w ogólnopolskim projekcie „Czytam w podróży… Herberta”

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=700:hetman-filmowo&catid=45:filmy&Itemid=175

 

 

14.   Maj – zajęcia na temat współczesnych mediów na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie CEO

      http://blogiceo.nq.pl/hetmanki/dieta-medialna/

      udział naszych szkolnych dziennikarzy w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek –     prezentacje i wykłady

 

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=736:hetmaskie-akcenty-w-tygodniu-bibliotek&catid=1:aktualnoci&Itemid=213

 

 

15.   Czerwiec – uruchomienie szkolnej galerii fotografii

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=764:rusza-internetowa-galeria&catid=1:aktualnoci&Itemid=213

 

16.   Tworzenie podstawowych form wypowiedzi dziennikarskiej – realizacja zagadnień: informacja, fakty i opinie, redagowanie informacji; sztuka pisania sprawozdań; artykuł problemowy; polemika i jej odmiany; felieton; recenzja; wywiad; od sprawozdania do reportażu  (od września do czerwca)

http://blogiceo.nq.pl/hetmanki/krotka-opowiesc-o-tym-jak-chlopiec-zostaje-mezczyzna-czyli-o-przebraniach-justina-timberlakea/   http://blogiceo.nq.pl/hetmanki/potega-slowa

http://blogiceo.nq.pl/hetmanki/miejsce-calkiem-inne/

http://blogiceo.nq.pl/hetmanki/wlochy-czy-italia/

http://blogiceo.nq.pl/hetmanki/mowiac-inaczej/

http://blogiceo.nq.pl/hetmanki/hobbit-bitwa-pieciu-armii-2/

http://blogiceo.nq.pl/hetmanki/ksiegarnia-czy-biblioteka/

http://blogiceo.nq.pl/hetmanki/mezczyzna-z-ksiazka-jest-trendy/

http://blogiceo.nq.pl/hetmanki/trzy-spojrzenia-na-ide/

 

17.   Praca na dokumentacją najważniejszych wydarzeń szkolnych na stronie szkoły i na blogu Hetmanii (od stycznia do czerwca 2014).Najciekawsze:

·         koncerty JESIEŃ, ZIMA, WIOSNA

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=500:jesienny-koncert&catid=1:aktualnoci&Itemid=213

https://www.youtube.com/watch?v=pVeI12HREbs

 

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=632:muzyczne-walentynki-w-hetmanie&catid=53:imprezy-szkolne&Itemid=197

 

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=743:niezapomniany-recital&catid=53:imprezy-szkolne&Itemid=197

 

 

·         pasje uczniowskie:

 http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=766:wybuchowe-lekcje&catid=53:imprezy-szkolne&Itemid=197

 

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=504:chemia-orzechow-na-forum-modych-chemikow-w-warszawie&catid=1:aktualnoci&Itemid=213

 

 

·         interesujące imprezy: ( w tym roku wprowadzone przez samorząd uczniowski tzw. dni tematyczne)

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=754:dzie-bliniaka&catid=60:aktualnoci&Itemid=227

 

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=541:dzie-w-dresie&catid=60:aktualnoci&Itemid=227

 

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=646:dzie-w-krawacie&catid=60:aktualnoci&Itemid=227

 

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=610:dzie-pomaraczowy&catid=60:aktualnoci&Itemid=227

 

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=605:dzie-w-koszuli-w-kradk&catid=60:aktualnoci&Itemid=227

 

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=687:hetman-czyta-herberta&catid=53:imprezy-szkolne&Itemid=197

 

http://www.zss1.tarnobrzeg.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=701:hetmascy-dziennikarze-z-wizyt-w-tvn&catid=1:aktualnoci&Itemid=213

 

Zdobyta w cyklu zajęć i spotkań warsztatowych wiedza oraz umiejętności pozwoliły uczniom na krytyczne podejście do mediów, ale nauczyły ich także rzetelności i odpowiedzialności za przekazywane informacje.

Działania koła dziennikarskiego „Hetmanii” na bieżąco mogli śledzić uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Społecznych Nr 1, zaglądając na stronę szkoły lub korzystając z podpiętego do tej strony bloga i gazetki internetowej „Goniec Hetmański”

                Uczniowie stwierdzili, że uczestnictwo w projekcie daje im wiele radości. Szczególną satysfakcję sprawiła im możliwość poznania „od kuchni” pracy radiowca, dziennikarza telewizyjnego. Sukcesem projektu jest aktywizacja środowiska szkolnego, czego znakiem jest systematyczność w dokumentacji działań.

Mapa