Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Teresa Witkowska

Instytucja

Technikum

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Język polski (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Język polski

Inne dokumenty użytkownika

Rzuć palenie razem z nami! - kampania społeczna w Zespole Szkół w Górze

Autor zdjęcia: GM, Opis:
Plakat 1
Plakat 2
Plakat3
Plakat 4
Plakat 5
Plakat 6
Plakat 7
Plakat 8
Plakat 9
zespół projektowy
spotkanie z onkologiem
badanie poziomu dwutlenku węgla
Tagi: kampania społeczna, media,

Relacja z realizacji kampanii społecznej
w ramach programu „Włącz się. Młodzi i media” edycja 2014/2015


I. DANE O SZKOLE

1.    Nazwa szkoły                                 Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego

2.    Adres                                              ul. Armii Polskiej 15a

3.    Miejscowość                                   56-200 Góra

4.    Województwo                                 dolnośląskie

 

II. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu 

Rzuć palenie razem z nami!


Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna projektu 

Teresa Witkowska


Imiona i nazwiska uczniów – uczestników projektu

Patrycja Cemerys
Małgorzata Murawska
Mateusz Nowak
Jagoda Szuster
Łukasz Ruman

PLAN  DZIAŁAŃ

Lp.

Zadanie

Termin

Osoba odpowiedzialna

Narzędzie/metoda

1.

Znalezienie tematu kampanii

22.10.2014 r.

wszyscy

burza mózgów

2.

Określenie grupy docelowej

22.10.2014 r.

wszyscy

burza mózgów

3.

Zebranie chętnych do działania

22.10.2014 r.

opiekun projektu

rozmowa

4.

Określenie kanału przekazu

22.10.2014 r.

wszyscy

burza mózgów

5.

Przygotowanie i rozklejenie plakatów

3.11.2014 r.

Gosia

plakat

6.

Zorganizowanie spotkania
z onkologiem

4.11.2014 r.

Jagoda, pedagodzy szkolni, pielęgniarka szkolna

spotkanie
ze specjalistami

7.

Badanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu

5.11.2014 r.

Patrycja, pielęgniarka szkolna

badanie z użyciem aparatu Smokerlyzer

8.

Rozdawanie jabłek

6.11.2014 r.

Gosia, Jagoda

rozdawanie owoców

9.

Przygotowanie i rozdanie ulotek

6.11.2014 r.

Łukasz, Mateusz

ulotka

10.

Ewaluacja działań

7.11.2014 r.

wszyscy

ankieta ewaluacyjna

Działania przyniosły oczekiwany skutek. Po akcji wiele osób deklarowało, że zastanowi się nad rzuceniem palenia lub będzie się starało nie być biernym palaczem. Podczas badania wyszło, że duże stężenie dwutlenku węgla mieli także uczniowie, którzy nie palą tylko przebywają wśród palaczy.
Powtórzenie akcji planowane jest na przyszły rok szkolny.
 

Mapa