Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Barbara Langner

Instytucja

Publiczne Gimnazjum nr 30 im Adama Mickiewicza w Łodzi

Ocena dokumentu:

O filmie w Gimnazjum nr 30 w Łodzi

Autor zdjęcia: Łukasz Urbaniak , Opis: Czytamy nawet na pikniku nocnym
kadr z filmu "Mania czytania..."
kadr z filmu "Mania czytania ..."
kadr z filmu "Mania czytania..."
kadr z filmu "Mania czytania w..."
konkurs filmoznawczy w Gimnazjum nr 30 w Łodzi
Konkurs filmozanwczy
W sali multimedialnej o filmie przyrodniczym

Publiczne Gimnazjum nr 30  im.A.Mickiewicza w Łodzi

Ul. Nowogrodzka nr 6/14

92-221 Łódź

 

Sprawozdanie z działań podjętych   na terenie Publicznego Gimnazjum nr 30  w Łodzi                w ramach programu CEO  : FILMOTEKA SZKOLNA.AKCJA!  Rok szk.2014/2015.

Tytuł projektu : Wokół filmu

Szkolny koordynator : BARBARA  LANGNER –n-l bibliotekarz

Adresaci projektu: uczniowie klas I-III  ( 110 uczniów)

Najaktywniejsi uczestnicy projektu:

Etiudę filmową przygotowali : Dawid Wiaderny, Łukasz Urbaniak, Angelika Mowczan, Natalia Berska, Patryk Gierczak, Patryk Kikosicki, Filip Jankowski,

Udział w konkursie filmoznawczym i przygotowanie wystawy : Weronika Wójtewicz, Monika Prejzner, Alicja Góral.   

Celem przystąpienia do realizacji projektu poświeconego sztuce filmowej było zainteresowanie uczniów tą dziedziną sztuki i  wsparcie nauczycieli j.polskiego  w realizacji tematyki filmoznawczej. Działania te wpisują się  w programowe działania biblioteki dotyczące edukacji medialnej, a także przygotowania uczniów do odbioru dóbr kultury. Projekt związany z filmem w tak obszernym zakresie był realizowany po raz pierwszy w Gimnazjum nr 30 w Łodzi. Jest to więc także ważne doświadczenie  dla nauczyciela bibliotekarza.

W roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 30 im. A.Mickiewicza w  Łodzi  zorganizowane zostały w ramach projektu szkolnego Wokół filmu   i programu CEO FILMOTEKA SZKOLNA.AKCJA! następujące działania:

W lutym 2015r. W Publicznym Gimnazjum nr 30  w  Łodzi odbył  się TYDZIEŃ FILMU DOKUMENTALNEGO .

·       Uczniowie klas III obejrzeli film ze zbioru Filmoteka Szkolna : Ćwiczenia warsztatowe            i uczestniczyli w prelekcji nt Manipulacji  w mediach przeprowadzonej na terenie szkoły przez pana Jarosława Kuszę.

·       Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w prelekcji na temat filmu przyrodniczego i tajników jego powstawania. Gościem uczniów był pan Roman Dębski, reżyser i operator filmów dokumentalnych.  Uczniowie stali się bohaterami krótkiego filmu, który uświadomił im jak powstają triki  filmowe.

·       Uczniowie klas drugich poznawali historię filmu i jego tajniki   na  zajęciach dotyczących  tej tematyki przeprowadzonych  bibliotece szkolnej.

·       W ciągu całego tygodnia uczniowie mieli możliwość poznawania historii filmu i zagadnień związanych z  filmem dzięki wystawie zorganizowanej przez   p. Langner.

·       Przygotowywała ona uczniów do szkolnego konkursu  na ten temat. Dzieje filmu, rodzaje planów filmowych, zawody związane   z filmem – to  najważniejsze zagadnienia poruszone w czasie konkursu. Dwoje zwycięzców otrzymało w nagrodę zaproszenia do kina Silver Screen  w Łodzi.

W marcu 2015r. grupa 7 uczniów wzięła udział  w nagraniu krótkiej szkolnej etiudy o bibliotece szkolnej i czytaniu książek „Mania czytania   w Trzydziestce” . Było to ciekawe doświadczenie dla uczniów : zetknęli się planem filmowym ,  a następnie  na zasadzie prób       i błędów pod opieką pani Langner   ( bibliotekarki)  montowali film   w dostępnych programach komputerowych.

Uczniowie przekonali się, że programy te mogą być przydatne  w przygotowaniu szkolnych prezentacji na różne tematy.   Film zaprezentowany został uczniom klas I i II.

W kwietniu 2015 r. film o bibliotece zgłoszony został  do Międzyszkolnego Konkursu „Bliżej filmu” zorganizowanego przez VI LO w Łodzi. Uczniowie otrzymali dyplomy za udział  w konkursie.

Dla najbardziej aktywnych  i zainteresowanych  działaniami projektu uczniów zaplanowano       w czerwcu wycieczkę do Muzeum Historii Miasta   w Łodzi. Można tam obejrzeć statuetkę Oskara za muzykę do filmu, którą przyznano   w latach siedemdziesiątych Arturowi Rubinstainowi.

Prelekcje i konkursy spotkały się  dużym zainteresowaniem uczniów. Pogłębili oni  ogólną wiedzę na temat  filmu  i techniki filmowej. Grupa uczniów zmierzyła się z techniką powstawania filmu, a także problemami natury prawnej dotyczącymi publikowania filmu. Był to pierwszy tego typu projekt realizowany na terenie szkoły.  W przyszłości dostrzegamy potrzebę skupienia się na wybranym obszarze. Warto pogłębić zagadnienia związane np. z filmoteką polską lub adaptacjami i ekranizacjami powieści. Uczniowie zainteresowali się też przygotowywaniem etiud filmowych.  Do wybranego przez młodzież tematu powrócimy  w roku przyszłym.  

Sprawozdanie przygotowała: Barbara Langner

Mapa