Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Monika Dudek

Instytucja

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający) (Szkoła ponadgimnazjaln)

Podstawa programowa

wos, historia i społeczeństwo

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Inne dokumenty użytkownika

Tolerancja ma wiele twarzy...

Autor zdjęcia: A.MORAWSKA, Opis:
DZIEŃ INTEGRACJI
DZIEŃ INTEGRACJI
DZIEŃ INTEGRACJI
DZIEŃ INTEGRACJI
DZIEŃ INTEGRACJI
Tagi: \\,

Relacja z realizacji projektu edukacyjnego

W ramach programu   „Włącz się. Młodzi i media”

I. DANE O SZKOLE

1. Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych

2. Sienkiewicza 1, 62 – 600 Koło

3. Wielkopolska 

 

II. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: TOLERANCJA MA WIELE TWARZY.  „DZIEŃ INTEGRACJI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

Forma realizacji: zorganizowanie imprezy integracyjnej o charakterze muzyczno – sportowym, zrealizowanie filmu i zredagowanie reportażu o wydarzeniu.

 Imię i nazwisko opiekuna projektu: Monika Dudek

Imiona i nazwiska uczniów– uczestników projektu:

Klasa 1 TOT - Natalia Olczak, Karolina Brudnicka, Beata Kreczmer, Nikola Kaźmierczak, Julia Łucka, Marta Kamyszek, Aleksandra Wojciechowska, Anna Zakrocka

Klasa 2 LO - Barbara Łazarczyk, Marta Wiśniewska, Natalia Olasińska, Aleksandra Morawska, Kinga Blumensztajn, KarolinaTrafna

 

Cel projektu:

Młodzież ZSEA w roku szkolnym postanowiła przygotować kampanię społeczną uwrażliwiającą społeczeństwo na problemy osób niepełnosprawnych.

 

Działania młodzieży zrealizowane w ramach projektu:

1.       Przeprowadzenie lekcji poświęconych zaangażowaniu w problemy społeczne, przekazom medialnym, etyce dziennikarskiej.

2.       Zaprojektowanie, założenie bloga o nazwie „Medialnie – Genialnie” na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej http:/blogiceo.nq.pl/medialniegenialnie/

3.       Aktualizowanie bloga, redagowanie artykułów z życia szkoły.

4.       Zaangażowanie do współpracy przy wydarzeniu „DZIEŃ INTEGRACJI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI" Panią pedagog Elżbietę Molicką.

5.       Zacieśnienie współpracy z Kolskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „SPRAWNI INACZEJ” oraz ze "SPECJALNYM OŚRODKIEM SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. ŚWIĘTEGOMIKOŁAJA W KOLE".

6.       Wizyta w Kolskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” – nagranie zajęć integracyjnych z udziałem podopiecznych i opiekunów ośrodka oraz koordynatora projektu pani Moniki Dudek i młodzieży zaangażowanej w projekt.

7.       Przygotowanie scenariusza wydarzenia o charakterze  muzyczno – sportowym „DZIEŃ INTEGRACJI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI” , które zostało zrealizowane 10.04.2015 roku.

8.       Zorganizowanie imprezy „DZIEŃ INTEGRACJI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI”, do której został zaangażowany wolontariat i młodzież ZSEA.

9.       Upowszechnienie projektu i naszych działań w lokalnych mediach, także poprzez udzielenie wywiadu.

 http://kolo.naszemiasto.pl/artykul/zsea-w-kole-dzien-integracji-z-osobami-niepelnosprawnymi,3344457,gal,t,id,tm.html

http://www.e-kolo.pl/news.php?page=7&news=&topic=1

https://www.youtube.com/watch?v=s1e-jZROHwI

10.   Nagranie i fotografowanie wydarzenia „DZIEŃ INTEGRACJI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI” .

11.   Montaż filmu – reportażu.

12.   Zredagowanie relacji z pracy w projekcie i umieszczenie jej na blogu http:/blogiceo.nq.pl/medialniegenialnie/

13.   Uzyskanie akceptacji od obu ośrodków publikacji filmu i reportażu  na stronach internetowych WWW.edutube.pl, WWW.ekonomikolo.pl

14.   Opublikowanie działań w ramach projektu na stronie WWW.edutube.pl, WWW.ekonomikolo.pl

15.   Efekty naszej pracy zaprezentowałyśmy uczniom i nauczycielom ZSEA. Spotkaliśmy się z przyjaznym przyjęciem.

16.   Wnioski – efekty współpracy:

·         Uczestniczki projektu nauczyły się kreatywnej pracy w grupie.

·         Młodzież potrafi tworzyć własne artykuły prasowe, reportaże filmowe i prasowe.

·         Uczennice widzą konieczność uwrażliwiania społeczeństwa na problemy słabszych.

·         Młodzież ZSEA zaangażowała się w prace nad scenariuszem zabawy integracyjnej i zacieśniła współpracę z koordynatorem projektu panią Moniką Dudek, panią pedagog Elżbietą Molicką oraz z Kolskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „SPRAWNI INACZEJ” i  Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole.

·         Uczniowie ZSEA poznali metody pracy z osobami niepełnosprawnymi podczas integracyjnych zajęć w ośrodkach i imprezy integracyjnej.

·         Młodzież wykorzystała z powodzeniem w swojej pracy wszystkie dostępne im technologie informacyjne i komunikacyjne.

·         Uczennice rozpoznają środki manipulacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywane w mediach.

17. Spostrzeżenia uczniów  po realizacji projektu.

         Dzięki realizacji projektu "MŁODZI I MEDIA" podęłyśmy  się współpracy z osobami niepełnosprawnymi, co umożliwiło nam poznanie szeroko rozumianego wolontariatu na wielu płaszczyznach.

  •   Młodzież naszej szkoły bardzo chętnie zaangażowała się do współpracy z osobami niepełnosprawnymi. 
  • Udało nam się stworzyć silną, bezpieczną i trwałą więź pomiędzy uczestnikami.
  •   Dzięki współpracy ukształtowałyśmy jeszcze silniejszą wrażliwość na potrzeby innych, otaczających nas ludzi.
  •  Promowałyśmy równość szans ludzkich w życiu naszej społeczności.
  •  Nauczyłyśmy się lepszego porozumiewania się z innymi ludźmi, stawania się bardziej otwartym na innych, akceptowania ich wad, chorób, inność, ,poznawania i rozwiązywania problemów i barier.
  • Promowałyśmy pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej.
  •   Propagowałyśmy równość wszystkich ludzi wobec świata.
  •  Dowiedziałyśmy się, że naszemu światu daleko jest do idealnego i należy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby zmieniać go na lepszy i budować coraz to silniejsze, pozytywne więzi międzyludzkie.
Mapa