Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Damian Koralewski

Instytucja

Publiczne Gimnazjum w Kikole

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Historia (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Inne dokumenty użytkownika

PRZYPOMNIEĆ ZAPOMNIANE

Autor zdjęcia: Damian Koralewski, Opis: Pierwsza wizyta na cmentarzu ewangelickim w Kikole
Teren cmentarza przed porządkami
Rozpoczynamy prace na terenie cmentarza
Pamiętamy
Praca z uśmiechem
Koniec I etapu prac
Koniec I etapu prac
Kolejny etap prac
Czasem warto się zatrzymać.......
Udało się przypomnieć zapomniane
Tagi: Kikół, cmentarz ewangelicki,

PRZYPOMNIEĆ ZAPOMNIANE

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kikole przystąpili do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Uczniowie Adoptuja Zabytki”. W obecnym roku szkolnym mamy zamiar uporządkować teren cmentarza ewangelickiego, który znajduje się w Kikole, przy ulicy Cichy Zaułek. Nasze starania rozpoczęliśmy od uzyskania stosownych zgód na wejście na teren działki, przy której znajduje się cmentarz.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Panu Staroście Lipnowskiemu Krzysztofowi Baranowskiemu i Panu Wójtowi Gminy Kikół Józefowi Predenkiewiczowi za wyrażenie zgody na nasze działania i zadeklarowane wsparcie przedsięwzięcia. Pracownicy Urzędu Gminy w Kikole, m.in. Pan Artur Redmerski, służyli nam pomocą od początku naszych działań, doradzali, przekazywali niezbędne wskazówki i informacje na temat miejsca, które chcemy otoczyć opieką i ocalić od zapomnienia.

Nawiązaliśmy także współpracę z Parafią Ewangelicko – Augsburską w Lipnie. Byliśmy na nabożeństwie w kościele ewangelickim w Lipnie, rozmawialiśmy

z duszpasterzem parafii - pastorem Dawidem Mendrokiem, który również przychylnie odniósł się do naszych planów i obiecał wsparcie.

W ramach realizacji zadań programu młodzi ludzie wraz z nauczycielami: panią Jolantą Kuczkowską, panem Damianem Koralewskim i księdzem Dariuszem Przybyłowskim, wikariuszem parafii kikolskiej, 31 października udali się na teren byłego cmentarza ewangelickiego w Kikole, by odmówić modlitwę za zmarłych i zapalić symboliczny znicz.

7 listopada uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kikole, realizujący projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej, przeprowadzili pierwsze prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Kikole. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu udało się odsłonić i ocalić od zapomnienia kilka miejsc pochówku. Bardzo pomogło to, że wstępnie teren cmentarza przygotowali pracownicy urzędu gminy w Kikole. Radą i fachową pomocą na miejscu służyli również pani Danuta Grębicka i pan Janusz Kozłowski.

20 maja 2016 roku już po raz kolejny udaliśmy się na teren cmentarza, który po zimie do naszych dalszych prac przygotowali pracownicy Urzędu Gminy w Kikole. Uczniowie wraz z nauczycielami kilka godzin porządkowali teren. Na cmentarzu możemy już oglądać tablicę, którą ufundował Urząd Gminy w Kikole. Teraz to miejsce, zostało godnie uczczone i przypomniane od zapomnienia.

 

Informacje o działaniach uczniów Zespołu Szkół w Kikole publikowane są w lokalnej prasie i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Kikole, Starostwa Powiatowego w Lipnie i Zespołu Szkół w Kikole. Wzmianki o działaniach społeczności uczniowskiej z Kikoła znajdziemy również na stronie http://lapidaria.wikidot.com/cmentarz-ewangelicki-kikolPrezentacja projektu odbyła się podczas zajęć dydaktycznych w poszczególnych klasach miała formę multimedialną.

 

Koordynatorami projektu są nauczyciele historii i języka polskiego Zespołu Szkół w Kikole: pani Jolanta Kuczkowska, pani Renata Kilanowska i pan Damian Koralewski.

 

 

Damian Koralewski

Mapa