Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Jadwiga Motuk i grupa uczniów realizująca program

Instytucja

Technikum Nr 1 w Augustowie

Przedmiot (etap edukacyjny)

Historia (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)
Data publikacji: 31-05-2016

Losy Świadka Historii deportowanego na ,,nieludzką ziemię"

Mapa