Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Monika Dudek

Instytucja

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wiedza o społeczeństwie (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Język polski

Inne dokumenty użytkownika

Bezczelnie doskonali

Tagi: motywacja, historie, wywiady, filmy, historie, pomoc, używki,

I. DANE O SZKOLE
1. Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
2. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło
3. Wielkopolska

II. INFORMACJE O PROJEKCIE
Tytuł projektu :
Bezczelnie Doskonali. Sam decydujesz, jak umierasz...

Forma realizacji : zorganizowanie spotkań o charakterze profilaktycznym w ZSEA, pogadanki z uczniami na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, prowadzenie bloga, zrealizowanie filmów profilaktycznych i zredagowanie reportaży o problemach związanych z uzależnieniami.

Imię i nazwisko opiekuna projektu : Monika Dudek

Imiona i nazwiska uczniów - uczestników projektu :
Klasa 2TOT
Nikola Kaźmierczak
Patrycja Konarska
Katarzyna Dobrzyńska
Natalia Bystrzycka
Beata Krysiak
Sara Wiśniewska
Anna Zakrocka

Cel projektu :

Młodzież ZSEA w roku szkolnym postanowiła przygotować kampanię społeczną, uwrażliwiającą młodzież ma problemy szeroko rozumianych uzależnień.

Działania młodzieży zrealizowane w ramach projektu :

1.       Przeprowadzenie lekcji poświęconych zaangażowaniu w problemy społeczne, przekazom medialnym, etyce dziennikarskiej.
2.       Zaprojektowanie, założenie bloga o nazwie „Bezczelnie Doskonali” na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej http://blogiceo.nq.pl/kolorowasmierc/ 
3.       Aktualizowanie bloga, redagowanie artykułów z życia szkoły, umieszczanie filmów.

Legalizacja marihuany w Holandii

4.       Zaangażowanie do współpracy Panią pedagog Elżbietę Molicką przy organizowaniu spotkania dla młodzieży ZSEA z udziałem policjantów.
5.       Zacieśnienie współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kole.
6.       Wizyta przedstawicieli policji w szkole – wywiad z przedstawicielami Policji w Kole i z Panią pedagog Elżbietą Molicką.
7.       Przygotowanie ankiet, pytań do wywiadów z osobami dotkniętymi uzależnieniem oraz z młodzieżą szkolną w różnym wieku.
8.       Zorganizowanie lekcji z udziałem przedstawicieli policji.
9.       Upowszechnienie projektu i naszych działań na blogu i stronie szkoły
 WWW.ekonomikkolo.pl 
10.   Nagranie filmów i fotografowanie lekcji.
11.   Montaż filmów – reportaży.
12.   Zredagowanie relacji z pracy w projekcie i umieszczenie jej na blogu http://blogiceo.nq.pl/kolorowasmierc/ 
13.   Uzyskanie akceptacji od różnych osób, będących bohaterami filmów i reportaży  na stronach internetowychWWW.edutube.pl, WWW.ekonomikolo.pl
14.   Opublikowanie działań w ramach projektu na stronie WWW.edutube.pl, WWW.ekonomikolo.pl
15.   Efekty naszej pracy zaprezentowałyśmy uczniom i nauczycielom ZSEA. Spotkaliśmy się z przyjaznym przyjęciem.
16.   Wnioski – efekty współpracy:
·         Uczestniczki projektu nauczyły się kreatywnej pracy w grupie.
·         Młodzież potrafi tworzyć własne artykuły prasowe, reportaże filmowe i prasowe.
·         Uczennice widzą konieczność uwrażliwiania społeczeństwa na problemy słabszych i uzależnionych.
·         Młodzież ZSEA zaangażowała się w prace nad scenariuszami filmów i zacieśniła współpracę z koordynatorem projektu Panią Moniką Dudek, Panią pedagog Elżbietą Molicką oraz z Komendą Powiatową Policji w Kole.
·         Uczniowie ZSEA poznali negatywne skutki zażywania używek.
·         Młodzież wykorzystała z powodzeniem w swojej pracy wszystkie dostępne im technologie informacyjne i komunikacyjne.
·         Uczennice rozpoznają środki manipulacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywane w mediach.
17. Spostrzeżenia uczniów  po realizacji projektu.
Dzięki realizacji projektu "WŁĄCZ SIĘ. MŁODZI I MEDIA" podjęłyśmy współpracę z Komendą Powiatową Policji w Kole, co umożliwiło nam poznanie problemu uzależnień na wielu płaszczyznach.
 Młodzież naszej szkoły bardzo chętnie zaangażowała się na zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli policji. 
Grupa projektowa stała się kreatywna i skuteczna w swych działaniach.
 Poruszenie problemu wykluczenia społecznego z powodu nadużywania używek stało się silnym bodźcem do rozmyślań nad własnym życiem.
 Promowałyśmy nietolerancję do wszelkich używek, ale głosiłyśmy zrozumienie dla uzależnionych.
 Nauczyłyśmy się umiejętności komunikacji interpersonalnej.
 Dowiedziałyśmy się, że nie możemy zmienić świata, ale będziemy walczyć o akceptację ludzkiej słabości.
Ogromna liczba odwiedzin naszego bloga zainspirowała do dalszych działań i uświadomiła, że poruszany przez nas problem dotyka każdego.
Oto linki do stworzonych przez nas filmów : 
 
"Kolorowa Śmierć"  :
https://youtu.be/W93UlA7Ikxk
 
Promocja bloga : 
 
https://youtu.be/fV_7a2Gjq74
 
Spotkanie z policjantami ZSEA Koło :
 
https://youtu.be/sGH4QO-DKCk
dii :) 


Myśl pozytywnie !"Dopalacze niszczą życie" czyli spotkanie z policjantemCzy pamiętasz, że jesteś stworzony do radości ?


"TRZEBA UMIEĆ KOCHAĆ ŻYCIE, NAWET, JAK TO ŻYCIE NIE KOCHA NAS "

Mapa