Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Monika Dudek

Instytucja

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wiedza o społeczeństwie (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Edukacja przyrodnicza (przyroda, przyroda (przedmiot uzupełniający), geografia, biologia, chemia, fizyka)

Inne dokumenty użytkownika

Nowy dokument

Relacja z realizacji projektu edukacyjnego

W ramach programu   „Włącz się. Młodzi i media”

I. DANE O SZKOLE

1. Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych

2. Sienkiewicza 1, 62 – 600 Koło

3. Wielkopolska 

 

II. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Healthy people. Zdrowe odżywianie.

Forma realizacji: zorganizowanie spotkań o charakterze profilaktycznym w ZSEA, pogadanki z uczniami na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, prowadzenie bloga, zrealizowanie filmów profilaktycznych i zredagowanie reportaży o problemach żywieniowych.

 Imię i nazwisko opiekuna projektu: Monika Dudek

Imiona i nazwiska uczniów– uczestników projektu:

Klasa 2 TOT i 2 LOB– Natalia Olczak, Karolina Brudnicka, Beata Kreczmer, Aleksandra Wojciechowska, Marta Kamyszek, Olga Kamyszek.

 

Cel projektu:

Młodzież ZSEA w roku szkolnym postanowiła przygotować kampanię społeczną uwrażliwiającą młodzież na problem zdrowego odżywiania.

 

Działania młodzieży zrealizowane w ramach projektu:

1.       Przeprowadzenie lekcji poświęconych zaangażowaniu w problemy społeczne, przekazom medialnym, etyce dziennikarskiej.

2.       Zaprojektowanie, założenie bloga o nazwie „Healthy people” na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej  http://blogiceo.nq.pl/healthypeople/

3.       Aktualizowanie bloga, redagowanie artykułów z życia szkoły, umieszczanie autorskich filmów.

4.       Zaangażowanie do współpracy doradcę  żywieniowego Panią Marzenę Kułakowską przy organizowaniu dla młodzieży i nauczycieli darmowej porady dietetycznej.

5.       Zacieśnienie współpracy z Panią Marzeną Kułakowską.

6.       Przygotowanie ankiet, pytań do wywiadów z osobami dotkniętymi uzależnieniem oraz z młodzieżą szkolną w różnym wieku.

7.         Zorganizowanie lekcji z udziałem doradcy żywieniowego.

8.         Upowszechnienie projektu i naszych działań na blogu i stronie szkoły.

 WWW.ekonomikkolo.pl

10.   Nagranie filmów i fotografowanie lekcji.

11.   Montaż filmów – reportaży.

12.   Zredagowanie relacji z pracy w projekcie i umieszczenie jej na blogu http://blogiceo.nq.pl/healthypeopl/

13.   Uzyskanie akceptacji od różnych osób, będących bohaterami filmów i reportaży  na stronach internetowychWWW.edutube.plWWW.ekonomikolo.pl

14.   Opublikowanie działań w ramach projektu na stronie WWW.edutube.plWWW.ekonomikolo.pl

15.   Efekty naszej pracy zaprezentowałyśmy uczniom i nauczycielom ZSEA. Spotkaliśmy się z entuzjastycznym przyjęciem.

16.   Wnioski – efekty współpracy:

·         Uczestniczki projektu nauczyły się  odpowiedzialności i kreatywnej pracy w zespole.

·         Młodzież potrafi tworzyć własne artykuły prasowe, reportaże filmowe i prasowe.

·         Uczennice widzą konieczność popularyzowania zdrowego żywienia i ćwiczeń fizycznych w celu utrzymania dobrego samopoczucia.

·         Młodzież ZSEA zaangażowała się w prace nad scenariuszami filmów i zacieśniła współpracę z koordynatorem projektu Panią Moniką Dudek, Panią dietetyk Marzeną Kułakowską.

·         Uczniowie ZSEA poznali na czym polega pierwsze badanie dietetyka, wiedzą jak zdrowo się odżywiać w zależności od stanu zdrowia i wieku pacjenta, oraz dostrzegli, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa regularne uprawianie sportu.

·         Młodzież wykorzystała z powodzeniem w swojej pracy wszystkie dostępne im technologie informacyjne i komunikacyjne.

·         Uczennice rozpoznają środki manipulacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywane w mediach.

17. Spostrzeżenia uczniów  po realizacji projektu.

·         Dzięki realizacji projektu "WŁĄCZ SIĘ. MŁODZI I MEDIA" podjęłyśmy współpracę z doradcą żywieniowym, co umożliwiło nam poznanie problemu zdrowego żywienia.

·          Młodzież naszej szkoły bardzo chętnie zbadała się u dietetyka i zaangażowała się na zajęciach, dotyczących zdrowego trybu życia. 

·         Grupa projektowa stała się kreatywna i skuteczna w swych działaniach.

·          Ważne w kampanii społecznej dla młodzieży stało się poruszenie problemu wykluczenia społecznego z powodu otyłości lub anoreksji i innych chorób związanych ze złym odżywianiem.

·          Promowałyśmy swój blog, na którym umieszczałyśmy ciekawe propozycje kulinarne.

·          Nauczyłyśmy się umiejętności komunikacji interpersonalnej.

·          Dowiedziałyśmy się, że nie możemy wszystkich nakłonić do zmiany nawyków żywieniowych, ale nadal będziemy walczyć o propagowanie zdrowego stylu życia.

·         Zauważone przez nas spore zainteresowanie poruszanym problemem, zainspirowało nas do dalszych działań.

Mapa