Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Krystyna Michałowska

Instytucja

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Zajęcia artystyczne (Szkoła ponadgimnazjaln)

Podstawa programowa

Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

Obszar edukacyjny

Edukacja artystyczna i kulturalna (muzyka, plastyka, inne zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki)

Inne dokumenty użytkownika

Relacja z działań w Filmotece Szkolnej - 2018/2019

Autor zdjęcia: Michałowska Krystyna, Opis: Zdjęcie z filmu "Rodzicielskie zakazy"
Film
Animacja poklatkowa
Wirtualny Festiwal Filmowy
Praziomek
FGM
Lekcje z filmem
Warsztat
GDAŃSK 2019
Warsztat
Kino
Tagi: szkoła, film, działania,
  1. DANE O SZKOLE

  1. Nazwa szkoły – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

  2. Adres – 19-335 Prostki ul. 1 Maja 19

  3. Miejscowość - Prostki

  4. Województwo - Warmińsko-mazurskie

II INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu – Fani kina i filmu w akcji

Imię i nazwisko nauczyciela/nauczycielki – opiekuna/opiekunki projektu – Michałowska Krystyna

Imiona i nazwiska uczniów/uczennic – uczestników/uczestniczek projektu – Konrad Grześ, Wiktor Kowalski, Jarosław Żebrowski, Sebastian Janczurewicz, Albert Mieńkowski, Magdalena Żebrowska, Julia Leszczyńska, Agata Żebrowska, Martyna Malinowska, Oliwia Dąbrowska

W ramach projektu grupa przeprowadziła szereg działań. Były to:

- projekcje filmów z ich omówieniami

- wykonywanie plakatów do obejrzanych filmów

- zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem filmów edukacyjnych

- warsztaty, w tym warsztat za zajęcie II miejsca w grywalizacji filmowej

- nasze wspólne spotkania

- uczestnictwo w Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej

- tworzenie animacji poklatkowych

- udział w konferencjach

- promowanie szkolnych lokalnych lub ogólnokrajowych działań

- zorganizowanie i przeprowadzenie Filmowej Gry Miejskiej

Mapa