Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Katarzyna Glanc

Instytucja

Gimnazjum nr 15

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wiedza o społeczeństwie (Gimnazjum)
Język polski (Gimnazjum)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

PRZEJMUJEMY WŁADZĘ!!! (kliknij)

Autor zdjęcia: Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Opis: DYSKUSJA PANELOWA
DYSKUSJA PANELOWA - zdjęcie
EKSPERCI - zdjęcie
TAK!!! - zdjęcie
ROZPOCZęCIE DEBATY - zdjęcie
GŁOSY W DYSKUSJI - zdjęcie
PRZEMOWA PANI IZABELI OGIOŁDY - zdjęcie
POWITANIE UCZESTNIKÓW DEBATY - zdjęcie
PRZEMOWA GOŚCIA - EKSPERTA PANA JANA GOLLA
RADNY RADY MIEJSKIEJ PAN JERZY ROGOWSKI - zdjęcie
PRZYGOTOWANIA DO DEBATY - zdjęcie
MÓWCA GŁÓWNY PAN RAFAŁ GRZYB - zdjęcie
PRZEMOWA PANI ŻANETY KRAWCZYK - zdjęcie
DYSKUSJA - zdjęcia
WZRUSZONY MARSZAŁEK - zdjęcie
Tagi: sejm dzieci i młodzieży, gimnazjum nr 15, stolarzowice, glanc, eksperci, debata, debata oksfordzka, samorząd uczniowski,

 

 

CZY WARTO PRACOWAĆ W SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM?”

Często spotykamy się z obojętnością uczniów wobec wszelkich podejmowanych przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego inicjatyw. Co jest czynnikiem sprawczym, tak przyjętych postaw? Czym kierują się uczniowie zajmując takie stanowisko?

 

 

PLAN PRZEBIEGU DEBATY:

1. Powitanie przybyłych Gości, Mówców Głównych oraz publiczności.

2. Przypomnienie zasad obowiązujących w czasie trwania debaty oksfordzkiej.

3. Rozpoczęcie wystąpień.

Kolejność wystąpień:

- zwolennik

- przeciwnik

- ekspert

- publiczność

4. Dyskusja publiczności.

5. Głosowanie uczestników debaty.

6. Podsumowanie debaty. Wnioski.

 

 

CZY WARTO PRACOWAĆ W SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM?” - SPRAWOZDANIE Z DEBATY OKSFORDZKIEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 15 W BYTOMIU

   Często spotykamy się z obojętnością uczniów wobec wszelkich podejmowanych przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego inicjatyw. Co jest czynnikiem sprawczym, tak przyjętych postaw? Czym kierują się uczniowie obierając takie stanowisko? Pytania te zadaliśmy uczniom Gimnazjum nr 15 w Bytomiu. Odpowiedź jaka padała najczęściej brzmiała: „Ale co ja z tego będę miał?”. Tego rodzaju reakcje uświadomiły nam, że sporym problemem jest niechęć przynależności i współpracy w działaniu Samorządu Uczniowskiego. Koniecznością okazało się podjęcie wszelkich starań, mających na celu wzbudzić aktywność w młodych obywatelach. Świetną ku temu okazją było zorganizowanie debaty w ramach Projektu Edukacyjnego „Nasz Samorząd Uczniowski”.

   Przygotowania do spotkania trwały kilka tygodni i były bardzo zróżnicowane. Polegały na: rozmowach władz Samorządu Uczniowskiego oraz osób przygotowujących debatę z uczniami gimnazjum oraz przygotowaniu plakatów nakłaniających do udziału w debacie; roboczych spotkań dotyczących sposobów przygotowania do dyskusji (w efekcie jedna z uczennic (Mówca Główny) przeprowadziła w swojej klasie ankietę dotyczącą wiedzy uczniów na temat Samorządu Uczniowskiego), nauczyciele języka polskiego zorganizowali warsztaty poświęcone retoryce i dykcji, dyrekcja szkoły wielokrotnie zachęcała do udziału w spotkaniu.

   Dnia 6 maja 2010r. o godz. 11:45 rozpoczęła się pierwsza w historii Gimnazjum nr 15 debata „Czy warto pracować w Samorządzie Uczniowskim?”. Dyskusja przyjęła formę debaty oksfordzkiej z udziałem ekspertów. W pierwszej kolejności Pani Marszałek (Daria Sosna – przewodnicząca szkoły) przywitała gości, w których w skład wchodzili: były Radny Rady Miejskiej pan dr Jan Golla, Radni Rady Miejskiej panowie: Dariusz Wąsowicz i Jerzy Rogowski, a także była przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr15 pani Justyna Hanzel.

   Wybór gości nie sprawił nam wiele trudności :-), ponieważ uważaliśmy, że to właśnie ludzie mający spore doświadczenie przywódcze, a przede wszystkim społeczne, powinni pomóc młodzieży w zrozumieniu jak ważną rolę odgrywa w szkole samorząd.

   Gorąco powitani zostali również pani Dyrektor – Jadwiga Kucharska – Jastalska, pan Krzysztof Kasprzyk - opiekun Samorządu Uczniowskiego SP nr 43 oraz pani Agata Wiglusz – opiekun Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, a także Sekretarz – pani Katarzyna Glanc (uczennica klasy drugiej), Mówcy Główni oraz cała zgromadzona publiczność. Przed rozpoczęciem dyskusji Marszałek przypomniał zasady obowiązujące podczas trwania debaty.

   Jako pierwszy głos zabrał pan Rafał Grzyb (strona propozycji) – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Gim. nr 15. „Jak wiemy, aby powstał w pełni sprawny organizm, musi być zbudowany z odpowiednich tkanek, komórek - niezbędnych elementów dających możliwość prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli zabraknie któregoś z tych elementów wówczas mechanizm ten nie będzie miał możliwości prawidłowej pracy. Jego czynność zostanie upośledzona(...)” Słowa pana Rafała zobrazowały wszystkim jak ważną częścią w tworzeniu Samorządu Uczniowskiego jest każdy z nas. Każde następne wystąpienia zostały podsumowane przez ekspertów, kolejno występowali: pan Krzysztof Wieszałka (strona opozycji), pan Łukasz Szczesiak (strona propozycji), pani Patrycja Hajda (strona opozycji), pani Żaneta Krawczyk (strona propozycji), pani Paulina Profus (strona opozycji), pani Izabela Ogiołda (strona propozycji) oraz pani Małgorzata Ogiołda (strona opozycji). Po wystąpieniach gości do bezpośredniego udziału w dyskusji dopuszczona została publiczność. Ku zaskoczeniu wszystkich dyskusja przybrała bardzo żywy wymiar. Uczniowie z chęcią wyrażali swoje opinie i poglądy, spierali się, a nawet padały zaproszenia na kawę, aby dokładniej zgłębić problem. Dyskusje przeniosły się do sal lekcyjnych i na szkolne korytarze. Wystąpienia Mówców Głównych zostały wydrukowane i publikowane na gazetce ściennej Samorządu Uczniowskiego.

   Część przeznaczona na wypowiedzi i przemówienia dobiegła końca. Marszałek zaprosił wszystkich do głosowania kończącego nasze spotkanie. Osoby przekonane, że opłacalna jest praca w Samorządzie Uczniowskim poprosiliśmy o zajęcie miejsc po prawej stronie. Uważający, że tak nie jest zajęli miejsca po stronie lewej. Uczestnicy, którzy nie potrafili określić swojego zdania zaprosiliśmy do zajęcia miejsc na przeciwko Marszałka. Głosy były wyraźnie podzielone, jednak większość publiczności opowiedziała się za stroną propozycji.

   Tego rodzaju imprezy uświadamiają nam, że Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie i od wszystkich zależy dobre samopoczucie społeczności szkolnej. To znaczy, że władza może należeć do NAS. Przejmujemy władzę!!! Na razie w szkole, ale za lat kilka... Sejm, Parlament Europejski...

   Mamy nadzieje, że po tej dyskusji zaangażowanie uczniów w prace Samorządu Uczniowskiego znacznie wzrośnie, a tradycją tej szkoły staną się coroczne debaty.

 

Katarzyna Glanc, Daria Sosna

Pliki do pobrania
Relacja filmowa z debaty (Autor: Przedtswiciele Samorządu Uczniowskiego)
Relacja filmowa z debaty
Mapa