Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Patryk Bronisz

Instytucja

Gimnazjum Edukacji Innowacyjnej w Bydgoszczy

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wiedza o społeczeństwie (Gimnazjum)
Historia (Gimnazjum)
Język angielski (Gimnazjum)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Debata w Gimnazjum Edukacji Innowacyjnej w Bydgoszczy

Autor zdjęcia: Patryk Bronisz, Opis: Zbiórka przed debatą
Zbiórka przed debatą
Pani Musielewicz.
Tagi: sejm dzieci i młodzieży, gimnazjum edukacji innowacyjnej, debata, bydgoszcz, samorząd uczniowski,

 

Dnia 19 kwietnia, w sali lekcyjnej Gimnazjum Edukacji Innowacyjnej w Bydgoszczy odbyła się debata, której tematem było działanie Samorząd Uczniowskiego, a dokładniej brzmiał on: ,,Jak zorganizować pracę samorządu, żeby włączyć w jego działania jak największą liczbę uczniów?. Dyskusja miała charakter plenarny, aby zwiększyć swobodę wypowiedzi debatującym oraz dać każdemu możliwość zadawania pytań. Uczestniczyli w niej uczniowie drugich klas gimnazjum, nauczyciel wspierający, absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, znawca prawa i historii mgr Bartosz Szymański oraz zaproszony gość, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, tłumacz przysięgły języka angielskiego, znawczyni kultury brytyjskiej mgr Marcelina Musielewicz. Debatę prowadzili: Patryk Bronisz i Paulina Baszak.

Dyskusja przebiegała zgodnie z poniższym planem:

 

  1. Oddanie hołdu ofiarom katastrofy w Smoleńsku minutą ciszy.

  2. Omówienie działań Samorządu Uczniowskiego (podział na wady i zalety), odpowiadanie na pytania.

  3. Przeprowadzenie ankiety zawierającej pytania przewodnie, oraz zadania umożliwiające indywidualną odpowiedź każdego uczestnika.

  4. Wystąpienie mgr Bartosza Szymańskiego dotyczące praw ucznia i politycznych organizacji młodzieżowych, odpowiadanie na pytania.

  5. Wystąpienie mgr Marceliny Musielewicz dotyczące Samorządu Uczniowskiego w zagranicznych szkołach, odpowiadanie na pytania.

  6. Odpowiadanie na pytania zadane gościom przez uczniów.

  7. Wspólne ułożenie planu działania Samorządu Uczniowskiego.

  8. Głosowanie nad przyjęciem planu działań.

 

Omówienie działań polegało na wygłoszeniu przez prowadzących referatu dotyczącego tematu debaty. Następnie uczestnicy mogli zadawać pytania. Można było z nich wywnioskować że są zainteresowani tematem. Warto wspomnieć, że niektórzy nie opowiadają się za istnieniem Samorządu Uczniowskiego. Rozgorzał także temat Rzecznika Praw Ucznia. Po pytaniach dokonaliśmy podziału na zalety i wady istnienia Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia.

 

Ankieta zawierała pytania, które miały sprawdzić wiedzę na temat Samorządu Uczniowskiego, oraz zadania zawierające zdania do dokończenia. Przeprowadzenie ankiety pomogło zrozumieć wątpliwości młodzieży dotyczące tematu.

 

Następnie głos zabrał mgr Bartosz Szymański. Wystąpienie zaczęło się od omówienia zasad działania Samorządu Uczniowskiego. Niektóre części wypowiedzi zaciekawiły debatujących, co przyczyniło się do powstania pytań, na które można było uzyskać odpowiedź dopiero po zakończeniu wystąpienia. Następnym punktem przemówienia Pana Szymańskiego była niewspomniana dotychczas sprawa młodzieżowych organizacji politycznych, tzw. „młodzieżówek”. Dowiedzieliśmy się jak wygląda praca w nich oraz jakie wymagania należy spełnić aby stać się ich członkiem. Po zakończeniu przemówienia nadszedł czas na odpowiadanie na pytania, które w większości związane były z prawami ucznia.

 

Jako druga głos zabrała mgr Marcelina Musielewicz. Porównaliśmy strukturę Samorządu Uczniowskiego w Polsce i w innych krajach. Za przykład wybrano Wielką Brytanię. Debatujący zaciekawili się tym, że większą siłę przebicia mają tam pozarządowe organizacje. Wspomniano o Children's Rights Alliance for England, czyli Sojuszu Praw Dziecka w Anglii. Zapewnia ona bezpłatną pomoc prawną, a jej głównym zadaniem jest ochrona praw dziecka przez lobbing instytucji rządowych i samorządowych (również Samorządów Uczniowskich). Jest to jedno z niewielu ugrupowań tego typu na świecie uznanych oficjalnie przez Organizacje Narodów Zjednoczonych. Następnie można było uzyskać odpowiedzi na kilka pytań związanych z ową organizacją. Wystąpienie to wzbudziło największy entuzjazm i wprowadziła elementy brytyjskiej wizji Samorządu Uczniowskiego.

 

Kolejnym punktem było odpowiadanie na pytania zadane przez gości. Pan Bartosz Szymański zadawał głównie te, dotyczące praw ucznia a Pani Marcelina Musielewicz dotyczące nazw instytucji szkolnych w innych językach.

 

Następnie utworzyliśmy wspólnie plan działań. Jego układanie polegało na odbieraniu propozycji od debatujących i konstruowanie planu. Po zakończeniu tego etapu odbyło się głosowanie nad przyjęciem planu działań jako oficjalne stanowisko klas drugich gimnazjum w stosunku do Samorządu Uczniowskiego.

 

Debata pozytywnie wpłynęła na uczniów zachęcając ich do dalszych działań w kierunku poprawy pracy Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy aktywnie brali udział w dyskusji, przedstawiając swoje nowe pomysły. Sprawozdanie z debaty zostało przedstawione dyrekcji, a plan działań Samorządom Klasowym.

 

 

 

Mapa