Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Paulina Chwiałkowska

Instytucja

Gimnazjum im. Czesława Miłosza

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wychowanie fizyczne (Gimnazjum)
Wiedza o społeczeństwie (Gimnazjum)
Historia (Gimnazjum)
Język polski (Gimnazjum)
Edukacja dla bezpieczeństwa (Gimnazjum)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

RELACJA Z DEBATY W GIMNAZJUM IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ

Autor zdjęcia: Sebastian Borowicz, Opis: Uczniowie klas III uczestniczący w debacie
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Tagi: samorząd uczniowski, debata, szkolna przerwa, relacja,

Debata plenarna w naszym gimnazjum odbyła się pod hasłem "Czas na przerwę - czas na zmiany ". Udział w niej wzięli przedstawiciele wszystkich klas.

 
 
 

                                                       ZAPRASZAMY NA RELACJĘ Z DEBATY

 
   W dniu 26.04.02r. w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej odbyła się debata pod hasłem „Czas na przerwę – czas na zmiany”(mieszcząca się w obszarze tematycznym” Jakie działania szkolne i lokalne są warte zrealizowania przez samorząd uczniowski – nasze pomysły i dobre praktyki?”) . Debatę plenarną przygotowali uczniowie klas trzecich: Paulina Chwiałkowska, Patrycja Bindas i Mariusz Kamiński pod opieką pani Anny Kowalskiej przy współpracy szkolnych specjalistów od technik multimedialnych- Kamila Góry ,Sebastiana Borowicza i Dawida Doniaka. Wzięli w niej  udział przedstawiciele wszystkich klas. Przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele szkolnej gazetki „Półserio”, Pan dyrektor Jan Perka, Pani wice dyrektor Jolanta Kuropatwa ,opiekunka SU pani Sylwia Gnatowska.
 

Porządek debaty:

 
1.  Powitanie zaproszonych gości i przypomnienie celu naszego zebrania.
2.  Przedstawienie prezentacji multimedialnej  „Szkolna przerwa”.
3.  Dyskusja na tematy:
        a) propozycja montażu ławek na szkolnych korytarzach;
        b) pomysł wznowienia szkolnego radia „Pauza”;
        c) udostępnienie hali sportowej i siłowni dla uczniów w czasie przerw
         - projekcja wywiadu przeprowadzonego z nauczycielem wf, panem Marcinem Banasiakiem 
        d) propozycja utworzenia klubu szachowego na terenie szkoły;
4.  Prezentacja wniosków z debaty.
5.  Podsumowanie.
 
 
Przygotowania do debaty zaczęły się od przeprowadzenia ankiety wśród gimnazjalistów. Tematem były zmiany jakie uczniowie chcieliby wprowadzić ,by urozmaicić przerwy i poprawić jakość ich spędzania. Najciekawsze pomysły stały się przedmiotem debaty. Aby zachęcić młodzież do udziału w dyskusji wywiesiliśmy plakaty informujące o debacie, dodatkowo nasz pomysł ogłaszaliśmy w klasach ,a nawet w kilku przypadkach składaliśmy osobiste zaproszenia. Zgromadziliśmy w ten sposób ponad 50 zainteresowanych osób i  w piątek 23. 04.10r. przeprowadziliśmy zebranie organizacyjne. Uczestnicy spotkania zostali szczegółowo zapoznani z tematyką oraz regulaminem debaty plenarnej w celu przygotowania się do poniedziałkowej dyskusji. Przyjęliśmy zasadę, iż każdą klasę mogą reprezentować maksymalnie 2 osoby spoza władz samorządu uczniowskiego i klasowych samorządów. Wyszliśmy z założenia ,iż młodzież wybierze spośród siebie najlepszych dyskutantów . Na debatę zaprosiliśmy pana dyrektora Jana Perkę ,Panią wice dyrektor Jolantę Kuropatwę przedstawicieli gazetki szkolnej „Półserio” , nauczyciela wychowania fizycznego pana Marcina Banasiaka, opiekunkę SU panią Sylwię Gnatowską. Myśleliśmy o zainteresowaniu naszą debatą lokalnej prasy, ale ostatecznie uznaliśmy, iż temat ważny z punktu widzenia szkolnej społeczności nie jest chyba dość medialny dla szerszego ogółu. Ograniczyliśmy się do  zaproszenia przedstawicieli szkolnej gazetki „Półserio” i udokumentowania jej przebiegu szkolną kamerą ,by pozostał po debacie ślad  w szkolnej kronice filmowej.
Ostatecznie w debacie wzięło udział:
- 6 gości ( 4 nauczycieli i 2 osoby z gazetki „Półserio”)
- 27 zaproszonych do dyskusji uczniów-przedstawicieli wszystkich klas w szkole,
- 3 uczniów – organizatorów szkolnej debaty 
- 3 uczniów –współorganizatorów, specjalistów od przekazu multimedialnego
 
 
Aby debata przebiegała sprawnie organizatorzy i współorganizatorzy podzielili się rolami:
*Paulina Chwiałkowska - pełniła funkcję moderatora, wcześniej opracowała ankietę dla uczniów
*Mariusz Kamiński- „biegał” po sali z mikrofonem i pomagał kierować debatą, podsumował wnioski z debaty
*Patrycja Bindas-  zadbała o rozpopularyzowanie szkolnej debaty, przeprowadzenie spotkania organizacyjnego oraz sporządzenie sprawozdania z  przebiegu debaty plenarnej
*Sebastian Borowicz i Kamil Góra przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą tematyki debaty
*Dawid Doniak filmował przebieg debaty
 
 
Spotkanie odbyło się w sali multimedialnej. Rozpoczęło się na szóstej godzinie lekcyjnej i składało się z dwóch 30 minutowych części. Po zakończeniu pierwszej części młodzież mogła wyjść na przerwę i tam podzielić się wrażeniami  z dotychczasowego przebiegu  debaty. Organizatorzy zadbali o odpowiednią atmosferę przygotowując poczęstunek (ciasteczka ,herbata ,zimne napoje) i ustawiając tak ławki, by w różnych częściach sali siedzieli  gimnazjaliści z różnych grup wiekowych.
Moderator zainicjował dyskusję nad wybranymi pomysłami związanymi z uatrakcyjnieniem szkolnych przerw, prezentacją multimedialną.
 
Debatę można uznać za udaną, ponieważ uczniowie (szczególnie klas trzecich i pierwszych) bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji, prezentowali ciekawe, przemyślane argumenty przy zachowaniu ustalonych zasad. Odważnie prezentowali kontrargumenty , w odpowiedzi na  stanowisko zaproszonych gości (występujących często w roli ekspertów), przedstawiali propozycje własnych pomysłów, szukali kompromisu. Ciekawym rozwiązaniem organizatorów było przygotowanie wywiadu z nauczycielem wychowania fizycznego panem Marcinem Banasiakiem, który nie mógł w tym dniu wziąć udziału w debacie. Wszyscy uczestnicy obejrzeli krótki film ,który pozwolił poznać opinię nauczyciela  dotyczącą możliwości organizacyjnych związanych z korzystaniem z sali gimnastycznej w czasie przerw. Debata zakończyła się sukcesem nie tylko z powodu umiejętnego prowadzenia dyskusji ,ale również podjęcia korzystnych dla całej szkolnej społeczności decyzji .
 
 

Wnioski z debaty:

 
Ustalono, że szkolne radio „Pauza” wznowi działalność. Przedstawiciele gazetki „Półserio” zgodzili się dzielić z nim wyznaczony lokal. Zgodnie w wolą uczniów będzie działało tylko na dwóch piętrach ,by młodzież potrzebująca ciszy mogła zgromadzić się na parterze.
 
 
Hala sportowa będzie udostępniana uczniom w czasie długich przerw. Za radą pana Marcina Banasiaka ilość uczniów na hali będzie limitowana – do 50 osób, aby jeden nauczyciel zdołał zaopiekować się wszystkimi tam przebywającymi uczniami. Wszyscy ostatecznie uznali ,iż drugi pomysł związany z aktywnością fizyczną w czasie przerw, czyli korzystanie z  siłowni nie jest trafionym pomysłem. Wiązałoby się to bowiem z dodatkowym dyżurem nauczycielskim. Gimnazjaliści stwierdzili też, że wysiłek związany z ćwiczeniami w siłowni jest na tyle duży, że osoby korzystające z tego typu aktywności musiałby się przebierać, myć, co jest zbyt czasochłonne. Uczniowie ostatecznie zdecydowali, że dużo lepszym pomysłem będzie możliwość relaksowania się w ciepłe dni na świeżym powietrzu przed szkołą.   
 
 
Inicjatywa stworzenia klubu szachowego również doczeka się realizacji! Z ust Pani Anny Kowalskiej dowiedzieliśmy się o niedawnym pomyśle  resortu edukacji o propozycji wprowadzenia gry w szachy do praktyki szkolnej. Większość uczniów, jak również wszyscy zaproszeni goście uznali, że szachy rozwijają zmysł strategiczny i logiczne myślenie młodych ludzi. Klub szachowy będzie gromadził zainteresowanych w szkolnej czytelni na długich przerwach.
 
 
Jedynie kwestia montażu ławek na szkolnych korytarzach pozostała nierozstrzygnięta. Na przeszkodzie stanęły przepisy BHP .  Zdania uczniów były podzielone. Jedni nie chcieli już wycierać kurzu ze szkolnych korytarzy, a inni sądzili, że ławki przyniosą tylko kłopoty. Trafna była uwaga kolegi z klasy I, który stwierdził, że i tak  dla wszystkich miejsc na nich  nie starczy i będą powstawać tylko niepotrzebne konflikty.  Pan dyrektor wyraził obawę, że ławki  nie przymocowane na stałe do podłogi mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Pojawiły się głosy, że nawet ze względów estetycznych warto byłoby wstawić kilka choćby w holu. W tej kwestii nie doszliśmy jednak do konsensu.
 
 

 

Pliki do pobrania
Prezentacja (Autor: Kamil Góra)
Prezentacja ukazująca poruszane przez nas podczas dyskusji tematy
Mapa