Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Jakub Piasek

Instytucja

Gimnazjum w Deszcznie

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wiedza o społeczeństwie (Gimnazjum)
Język polski (Gimnazjum)

Podstawa programowa

praca dodatkowa

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Sprawozdanie, zdjęcia i gazetka dotycząca debaty w Gimnazjum w Deszcznie

Autor zdjęcia: Małgorzata Olewicka, Opis: Przedstawiciele klas na debacie
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Tagi: samorząd uczniowski,

"Jak zorganizować wybory do władz Samorządu Uczniowskiego, aby były świętem demokracji w szkole?"

 

 

Dnia 26.04.2010r. w Gimnazjum w Deszcznie odbyła się debata, którą przeprowadziliśmy w formie dyskusji sokratejskiej. Umożliwiła ona nam przeprowadzenie debaty z większą ilością uczestników, którzy zaangażowali się w przedsięwzięcie i bardzo nam pomogli. Podczas debaty staraliśmy się odpowiedzieć między innymi na pytania : „Jak zorganizować i przeprowadzić wybory do władz Samorządu Uczniowskiego, aby stały się świętem demokracji w szkole”.
            Wszystkich uczniów o debacie, jej celach i szczegółach poinformowaliśmy wręczając im listy oraz materiały pomocnicze między innymi: rozdział Statutu Szkoły poświęcony działalności Samorządu Uczniowskiego, wskazówki zamieszczone na stronie internetowej Sejmu Dzieci i Młodzieży, które zamieścimy w plikach dodatkowych uzupełniających relację. Uczniowie spoza zespołu, władz Samorządu Uczniowskiego oraz reprezentacji klasowych zostali włączeni do dyskusji poprzez obradowanie w klasach, na lekcjach wychowawczych. Wtedy właśnie reprezentacje klasowe zgromadziły wnioski, które przedstawiły na debacie. W celu uatrakcyjnienia naszej debaty zwróciliśmy się do Pani dyrektor Zespołu Szkół w Deszcznie, Ewy Kubiak, o dofinansowanie, które przeznaczyliśmy na zakup napojów i słodyczy.
Udział w debacie wzięło 33 uczniów, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, wójt gminy Deszczno Pan Jacek Wójcicki, zastępca wójta gminy Deszczno Pan Paweł Tymszan, dyrektor Zespołu Szkół  w Deszcznie Pani Ewa Kubiak, Pani Maria Ryńska nauczyciel muzyki, plastyki oraz opiekun aktualnego Samorządu Uczniowskiego, Pani Mirela Broda nauczyciel WOS-u , historii oraz opiekun szkolnego Klubu Obywatelskiego oraz Pan Sławomir Byczkowski nauczyciel języka polskiego oraz opiekun szkolnej gazetki „The Echo” . Debata rozpoczęła się o godzinie 1200 w sali numer 28. Po przywitaniu gości został powołany protokolant, którym została Aleksandra Krupa oraz Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Marcelina Szurkowska, Emilian Chmielewski oraz Monika Laskowska. Następnie zostały odczytane cele debaty oraz jej program. Oto one:
Cele:
- zaktywowanie społeczności uczniowskiej,
- uświadomienie społeczności szkolnej czym jest SU,
- świadome uczestnictwo w wyborach,
- właściwa kreacja postaw,
- wypracowanie wniosków do kolejnej kadencji Samorządu Uczniowskiego i podstawy do zmian statutu szkoły,
- zainicjowanie obchodów święta demokracji w szkole,
- poszerzenie zakresu obowiązków Samorządu Uczniowskiego.
 
Program:
- powitanie zaproszonych gości i otwarcie debaty,
- powołanie komisji oraz protokolanta,
- wystąpienie przedstawicieli klas – propozycje,
- podsumowanie wystąpienia gości na zakończenie spotkania,
- odczytanie wniosków,
- poczęstunek,
- pożegnanie gości i uczestników debaty.
 
Debata została przeprowadzona bez zmian planu.
 
Po zakończeniu debaty udało nam się wypracować poniższe wnioski:
 
  1. Wybory są nam po to aby wybrać elitę, która będzie reprezentowała innych uczniów i pomagała im w różnych kwestiach. Elita ta jest wybierana w celu uniknięcia w szkole chaosu.
  2. Osoba, która będzie należała do władz Samorządu powinna być:
- odpowiedzialna,
- świadoma swoich obowiązków w Samorządzie Uczniowskim,
- liderem i posiadać zdolności przywódcze.
 
  1. Uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja wspólnie utworzą nowy regulamin szkolny. W regulaminie tym powinien znaleźć się zapis dotyczący tego jak dana osoba może zostać odwołana ze stanowiska w Samorządzie Uczniowskim.
  2. Samorząd Uczniowski powinien mieć opiekuna, który wspomagałby uczniów swoim doświadczeniem oraz udzielał im wskazówek.
  3. Każdy powinien mieć prawo do kandydowania do władz Samorządu Uczniowskiego.
  4. Uczniowie oraz nauczyciele powinni głosować nie na osobę, lecz na jej program wyborczy.
  5. Wybory do Samorządu Uczniowskiego powinny być tajne, powszechne, bezpośrednie.
  6. Każdy głosujący będzie mógł oddać wyłącznie jeden głos.
  7. Ustalenie terminów kolejnych zebrań Samorządu Uczniowskiego.
  8. Powołanie Komisji Problemowych do realizacji określonych zadań. Komisje zostaną powołane poprzez głosowanie a ich głównym celem jest przede wszystkim pomoc uczniom. Oto one:
- Komisja Pomocy Dydaktycznej,
- Komisja do Spraw Uzależnień,
- Komisja do Spraw Kultury i Rozrywki.
 
 
 
Uważamy, że debata, którą przeprowadziliśmy pozwoliła nam spojrzeć na Samorząd Uczniowski z zupełnie innej perspektywy. Mamy nadzieję, że nasza dyskusja zapoczątkuje „Święto Demokracji” w naszej szkole, czyli dzień, w którym nasze Gimnazjum zamieni się w prawdziwie demokratyczną instytucję. Do naszej relacji dołączamy również wyżej wymienione materiały pomocnicze oraz specjalny numer szkolnej gazetki „The Echo”.
 
 
 
 
 
Pliki do pobrania
Wydanie specjalne "The Echo" (Autor: Martyna i Marcelina Szurkowskie, Jakub Piasek)
Gazetka dotycząca debaty
Materiały dodatkowe (Autor: Martyna i Marcelina Szurkowskie, Jakub Piasek)
Materiały mające na celu pomoc uczniom w przygotowaniu się do debaty.
Mapa