Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Alicja Głów

Instytucja

VIII Liceum Ogólnokształcące

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wiedza o społeczeństwie (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Debata w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Autor zdjęcia: M. Orlik, Opis: jpg(48,6KB)
debata - moderator i sekretarze
debata - oddajemy głos uczestnikom
debata - w trakcie wypowiedzi v - ce dyrektora
debata - wypowiedź ucznia klasy pierwszej
debata - Przewodniczący SU
debata - v - ce Przewodniczący SU
debata - identifikator uczestnika
debata - identifikator organizatora
Adasie - społeczność VIII LO na uroczystości
Adasie - statuetka Adasie 2009
Adasie - statuetki Adasie 2010
Adasie - zwycięzca w kategorii Dowcipny
Adasie - wręczanie nagrody w kategorii Skuteczny
Tagi: sejm dzieci i młodzieży, debata, relacje, sejm, xvi sesja, samorząd uczniowski, sprawozdanie, dyskusja, opinie z debaty, działalność su, su,

Czy "Adasie" warte są dalszego realizowania przez samorząd uczniowski? - Relacja z debaty w VIII LO im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

 

 Sprawozdanie z debaty dotyczącej oceny realizacji szkolnej uroczystości – „Adasie”  w zakresie działalności samorządu uczniowskiego

 
W dniu 28 kwietnia 2010r. w Auli VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w  Poznaniu odbyła się debata plenarna pt. Czy Adasie warte są dalszego realizowania przez samorząd uczniowski?
 
W skład organizatorów debaty weszli: moderator Anna Stankiewicz oraz dwóch sekretarzy Katarzyna Janowska i Alicja Głów.
 
W debacie uczestniczyli: v-ce dyrektor szkoły pan Marek Grefling, opiekun SU pan Juliusz Kaczanowski, przewodniczący SU, v-ce przewodniczący SU, przedstawiciele samorządów klasowych, maturzyści oraz uczniowie zainteresowani udziałem w debacie.
 
Przed debatą w szkole odbyły się dwa spotkania o charakterze otwartym, podczas których goście, członkowie SU, zainteresowani uczniowie mogli zapoznać się z materiałami pomocniczymi, planem oraz zasadami debatowania. Po zapisaniu się na listę dana osoba otrzymywała imienne zaproszenie oraz bezpośrednio na debacie identyfikator zdj1.
 
 
Plan debaty:
1.      Powitanie uczestników i przedstawienie im reguł i zasad debaty.
2.      Zapoznanie zgromadzonych z tematem dyskusji i przybliżenie zagadnienia i historii Adasi. Adasie - ich historia i opis
3.      Przekazania głosu uczestnikom: 
a)    Wysłuchanie głosów osób broniących ósemkowej tradycji
b)    Wypowiedzi za tym, żeby nie kultywować tradycji – (w tej części żaden z uczestników się nie wypowiadał, dlatego została zarządzona przerwa na zebranie wniosków)
c)    Co można zmienić, aby Adasie stały się nowoczesnym i profesjonalnie przygotowanym świętem nauczycieli – (ta część została zamieniona z punktem 3b) )
4.      Podsumowanie debaty
 
Podczas dyskusji skupiono się głównie na organizacji i charakterze uroczystości, choć nie zabrakło również nawiązania do ogólnej pracy i funkcjonowania samorządu w VIII LO.
 
Po przedstawieniu zalet oraz wyrażeniu aprobaty dla sensu realizacji „Adasi”, dyskusja skupiła się na sprawach organizacyjnych uroczystości , wpisania jej na stałe w roczny plan uroczystości szkolnych oraz na zmianach dotyczących charakteru i poszerzeniu zakresu nominowanych osób.
 
We wnioskach podsumowujących godzinną debatę wyartykułować można następujące problemy wraz z płynącymi z nich konkluzjami:
Po pierwsze charakter uroczystości budzi duże zaniepokojenie. Doskonałym tego przykładem są zdania zebranych, skupiających się na oficjalnym i eleganckim stylu, który ogranicza humorystyczne elementy podczas imprezy. Ale czy szczypta śmiechu i rozładowanie w ten sposób napięcia negatywnie wpływa na podniosły charakter?
 
Po drugie widać, że strona organizacyjna uroczystości niedomaga. Pomijając pomyłki podczas odczytywania nagrodzonych, czy niedociągnięcia prezentacji i występów artystycznych, widać, że brak miejsc siedzących, odbywanie się imprezy w czasie lekcji źle wpływa na jej odbiór  przez społeczność szkolną. Należy stwierdzić, że bierność uczniów szkoły wcale nie pomaga SU. Chcąc się pokazać z jak najlepszej strony, powinien on kolejną galę przeprowadzić angażując poszczególne klasy, by mieć więcej rąk do pracy. SU w szkole powinien kierować pracami i stanowić pewien rodzaj nadzoru uczniowskiego.
 
Po trzecie wyraźnie widać, że uroczystości brak rozgłosu i solidniejszego zaplanowania. Obecnie nie uwydatnia się również koncepcja na ciekawsze przeprowadzenie „Adasi” w następnych latach.
 
Uczestnicy pomimo dostrzeganych wad jednogłośnie stwierdzili, że „Adasie” warte są dalszego realizowania przez SU oraz, że tego typu debaty mogą pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z pracą SU.
Uczniom spoza SU należy umożliwić wypowiedzenie się właśnie na szkolnych debatach, ponieważ działania SU są ściśle związane ze społecznością uczniowską . Sam Samorząd powinien dążyć do tego, aby  wysłuchać opinii i spostrzeżeń, bo przecież „zdanie jednej osoby nie jest wystarczające”.
 
Należy propagować inicjatywy debat w szkołach, by czynnie dyskutować o pracy SU w celu poprawy ogólnej jego kondycji. Takiego typu działania doskonale wpływają na postawy obywatelskie i wykształcają w młodym pokoleniu zasadę „masz głos- masz wybór”.
 
Niech każdy SU w szkole działa z myślą: „Daj drugiemu dojść do głosu – przecież wiesz, co chcesz powiedzieć, a nie wiesz co powie ten drugi, więc to powinno być ciekawsze”1)!
 
Te wnioski przekazane zostały SU VIII LO.
Owocem tej debaty będą kolejne dyskusje, które SU zawrze w swoim harmonogramie na rok szkolny 2010/11.
 
Pamiętajmy, że „dobry styl polega głównie na tym, że ma się coś do powiedzenia”2).
 
 
1) Słowa Magdaleny Samozwaniec
2) Słowa Arthur’a Schopenhauer’a
 
Relacje z debaty:
 
 
 debata - moderator i sekretarzedebata - oddajemy głos uczestnikomdebata - w trakcie wypowiedzi v - ce dyrektoradebata - wypowiedź ucznia klasy pierwszejdebata -  v - ce Przewodniczący SU
Pliki do pobrania
opinie z debaty (Autor: M. Orlik)
mp3(1,76MB)
Adasie - ich historia i opis (Autor: K. Janowska, A. Stankiewicz)
doc(26,0KB)
Mapa