Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

sylwia margas

Instytucja

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wiedza o społeczeństwie (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Relacja z debaty w ZSP w Koniecpolu

Autor zdjęcia: Dominika Wawszczak, Opis: zarząd samorządu uczniowskiego w ZSP w Koniecpolu.jpg
zarząd SU
przedstawiciele klas
Przedstawiciele klas
Tagi: samorząd uczniowski,

Sprawozdanie z debaty szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu  na temat: Jakie działania szkolne i lokalne są warte zrealizowania przez samorząd uczniowski – nasze pomysły i dobre praktyki”?

 

 

Dnia 27 kwietnia 2010r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu w sali konferencyjnej odbyła się szkolna dyskusja na powyższy temat.
Debata miała charakter plenarny i trwała dwie godziny. Jej czas trwania przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Nauczycielka wos-u - szczerze mówiąc - nie sądziła, że młodzież tak bardzo uaktywni się i będzie miała tyle spraw do omówienia.
Udział w tej debacie wzięli: wspomniany nauczyciel wiedzy o społeczeństwie mgr Sylwia Margas, która pełniła także funkcję moderatora, opiekun samorządu uczniowskiego mgr Agnieszka Wójcik oraz pedagog szkolny mgr Kinga Bajor. Samorząd uczniowski reprezentowali: Paula Sobala, Anna Stecz, Dominik Mruk i Mateusz Jędryka. Po drugiej stronie „barykady” siedzieli reprezentanci klas liceum ogólnokształcącego i technikum (łącznie 26 osób).
Spotkanie przebiegało ze zgodnie wcześniej ustalonym planem:
  1. Zapoznanie z działalnością samorządu uczniowskiego
  2. Przypomnienie zasad prawnych działalności samorządu
  3. Zadania podejmowane przez samorząd w poprzednich latach
  4. Pomysły na działalność samorządu uczniowskiego
  5. Refleksje nad samorządem uczniowskim w naszej szkole.
Głównym celem debaty było stworzenie diagnozy potrzeb czyli zebranie wszystkich pomysłów, które mogłyby być realizowane w naszej szkole i przedstawienie ich samorządowi.
Po zajęciu miejsc przez uczestników Sylwia Margas powitała zebranych, przedstawiła cel spotkania oraz przedstawiła zasady prawne działalności samorządu uczniowskiego. Następnie sekretarz samorządu Paula Sobala przedstawiła zadania, kierunek działań i osiągnięcia samorządu m. in. angażowanie się w akcje charytatywne w naszej gminie. Uczniowie w ramach działalności samorządu biorą udział w wolontariacie „Caritas”, co roku szkoła jest obecna w „Górze Grosza”, a nie tak dawno zbieraliśmy pieniądze dla chorego na nowotwór Kacperka.
Następnie rozgorzała dyskusja o sytuacji w szkole i uczniowie bardzo chętnie przedstawiali swoje propozycje jej poprawy.
Pomysłów było bardzo wiele, ale te najważniejsze, którymi zajmie się samorząd w swojej pracy to:
- organizacja spotkań z przedstawicielami uczelni, świata kultury – po prostu spotkania z ciekawymi osobowościami, gdyż tego w takiej małej miejscowości jak Koniecpol bardzo brakuje;
- utworzenie kółek zainteresowań, a w szczególności koła informatycznego i teatralnego;
- zorganizowanie lub udział w lokalnych targach edukacyjnych we współpracy z częstochowskimi szkołami średnimi;
- poszukiwanie elementów tradycji, które wskazywałyby na naszą szkolną tożsamość – tutaj pojawiła się chęć kultywowania święta chleba jako dorocznej tradycji szkoły
- zorganizowanie koncertu rockowego przez zespół stworzony przez uczniów naszej szkoły (zdolni muzycznie uczniowie IIb LO) w ramach zebrania funduszy na uruchomienie szkolnego radiowęzła.
Ponieważ wyjście ze szkoły podczas przerwy jest niemożliwe, pojawiły się propozycje zmiany dotychczasowego stanu rzeczy. Materią do dyskusji stała się też szkolna gazetka. Opiekunka samorządu zachęciła do współpracy uczniów z jej opiekunem (stworzenie nowej szaty graficznej, pisanie recenzji ciekawych książek oraz umieszczanie artykułów zgodnych z zainteresowaniem młodzieży). Nasi koledzy i koleżanki wykazali też żywe zainteresowanie integracją pomiędzy uczniami i wymienili tutaj wycieczki rowerowe jako element spajający przyjaźnie. Na spotkaniu poruszono również temat dyskryminacji klas zawodowych – podjęto próbę rozwiązania tego problemu poprzez zmianę podejścia do uczniów „ z zawodówki”.
Oprócz pomysłów nasunęło się nam także sporo wniosków:
  1. Nauczyciele stale muszą uświadamiać nam jak dużo możemy zmienić w naszej szkole poprzez wykazywanie inicjatyw.
  2. Rola uczniów ma sprowadzać się nie tylko do zagłosowania w wyborach uczniowskich, ale mówienie o potrzebach, mówienie o pomocy by rozwijać uczniowskie pasje czy zainteresowania to nie wstyd!
  3. Dzięki takim spotkaniom (niestety po raz pierwszy takiego rodzaju) my uczniowie mamy możliwość wypowiedzenia się, wymiany poglądów z innymi oraz realizowanie swoich pomysłów.
 Autorzy: Dominika Wawszczak, Magdalena Matysiak, Anna Stecz.
Mapa