Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Edyta Wąchała

Instytucja

Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Etyka (Gimnazjum)
Wiedza o społeczeństwie (Gimnazjum)
Historia (Gimnazjum)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Relacja z debaty panelowej: „W świecie „małej polityki”, czyli obraz samorządności uczniowskiej.”

Autor zdjęcia: ZS Barcice, Opis: Debata
Debata
Debata
Debata
Debata
Debata
Debata
Debata
Debata
Debata
Debata
Tagi: debata, samorząd uczniowski, mała polityka, polityka, sejm,

 

        Przygotowując debatę na ten temat chciałyśmy pokazać, jak działania samorządu uczniowskiego, w naszej szkole jest on nazwany Parlamentem Gimnazjum, mogą przyczynić się do wykreowania liderów szkolnych. Społecznicy tacy zmieniają życie szkolne, potrafią "ożywić" społeczność uczniowską. Debata pokazała również, że możemy decydować     i wpływać na naszą rzeczywistość.
 
        Debata odbyła się 22 kwietnia 2010r w Zespole Szkół w Barcicach. Organizatorami oraz moderatorami były: Mirosława Pelc oraz Maja Wąchała. Jako eksperci  do dyskusji zostali zaproszeni: wicedyrektor szkoły p. Wanda Kochanowicz, która opiekowała się pierwszym Parlamentem Gimnazjum, a także szkolnym wolontariatem oraz wicemarszałek obecnego Parlamentu Tycjan Drożdż. W debacie uczestniczyli również członkowie Parlamentu Gimnazjum, Szkolnego Klubu Wolontariatu, uczestnicy projektu Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej - "20 lat wspólnie" oraz  uczniowie nie związani z żadną organizacją. 
 
Plan debaty:
  1. Powitanie uczestników oraz przedstawienie zaproszonych gości.
  2. Zapoznanie z zasadami debatowania oraz definicją debaty panelowej.
  3. Część panelowa.  Działania podejmowane przez pierwszy Parlament Gimnazjum w odniesieniu do przedsięwzięć obecnego Parlamentu - wypowiedzi  panelistów.
  4. Rozpoczęcie dyskusji z udziałem publiczności na temat: W świecie "małej polityki" czyli obraz samorządności uczniowskiej.
  5. Podsumowanie debaty, zebranie najważniejszych wniosków.
 
Założenia debaty zostały zrealizowane. 
 
        Po powitaniu uczestników przez moderatorów, przedstawieniu gości oraz zasad debatowania  głos zabrała pani wicedyrektor, która przybliżyła działalność pierwszego w historii gimnazjum Parlamentu. Podkreśliła wyjątkowość działań młodzieży, zwracając uwagę na ludzi, którzy nim kierowali: energiczni, kreatywni, samodzielni, uparcie dążący     do wyznaczonych celów, o czym świadczyły zrealizowane przedsięwzięcia. Następnie wicemarszałek Parlamentu Gimnazjum opowiedział o działaniach obecnego Parlamentu. 
 
        Wypowiedzi panelistów stały się impulsem do dyskusji na temat idei samorządności uczniowskiej, odpowiedzialności za swoje decyzje i właściwe wybory. Uczestnicy projektu "20 lat wspólnie" zabrali głos w kontekście pierwszych wolnych wyborów samorządowych, poddali krytyce sposób wybierania kandydatów do Parlamentu Gimnazjum. Odniesiono się do korzyści i możliwości, jakie daje nam  członkostwo w Unii Europejskiej. Osoby spoza organizacji zaproponowały powstanie klubów: dyskusyjnego i filmowego. Grupa ta przedstawiła swoje pomysły na zaktywizowanie młodzieży gimnazjalnej. Zastanawiano się również, w jaki sposób usprawnić działanie Parlamentu Gimnazjum biorąc za przykład funkcjonowanie Klubu Wolontariatu.
 
"Do nas wszystkich należy odpowiedzialność za to, co kiedyś stanie się rzeczywistością" - podsumowała debatę jedna z moderatorek.
 
Oto najistotniejsze wnioski:
  1. Działajmy tak, aby nasi koledzy rozumieli zasady demokracji, byli dobrze przygotowani do roli mądrego i rozważnego obywatela. 
  2. Wzbudźmy w uczniach zainteresowanie kulturą żywego słowa, zachęćmy ich do wyrażania własnych poglądów na dany temat. Założenie Klubu Dyskusyjnego motywowałoby do poszukiwania  informacji i opinii o bieżących wydarzeniach, pozwoliłoby rozwijać kulturę polityczną.
  3. Spróbujmy skorzystać z doświadczeń Unii Europejskiej i z jej pomocą rozwijajmy zdolności i pasje uczniów. Kontaktami z młodzieżowymi przedstawicielami innych państw zająłby się reaktywowany Klub Europejski.
  4. Zorganizujmy dla społeczności uczniowskiej Klub Filmowy, który stałby się alternatywną formą spędzania wolnego czasu.
  5. Skorzystajmy z dobrych praktyk innych prężnie działających organizacji jak Klub Wolontariatu, nauczmy się od nich planowania, współpracy w zespole, zarządzania zasobami ludzkimi.
 
Mapa