Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Michał Bajor, Paweł Kasztelan

Instytucja

Zespół Szkół w Mstowie

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wiedza o społeczeństwie (Gimnazjum)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Relacja z debaty

Autor zdjęcia: Sandra Trojanowska, Opis: Uczestnicy
Debata
Debata
Debata
Debata
Tagi: debata, samorząd uczniowski,

 

         26 kwietnia 2010 roku w Gimnazjum im. Andrzeja Kubickiego w Mstowie odbyła się debata na temat :„Sposób przeprowadzania wyborów do samorządu uczniowskiego”. Uczestnikami byli członkowie SU w naszym gimnazjum, uczniowie klas III i nasz opiekun, pani mgr Katarzyna Błachowicz. Uczestnicy wyrazili zgodę na nagrywanie debaty dyktafonem.
 
Plan debaty obejmował:
 
1. Powitanie uczestników debaty.
2. Przedstawienie regulaminu oraz tematu dyskusji.
3. Rozpoczęcie pierwszej części debaty. 
4. Druga część debaty.
5. Podsumowanie i zakończenie dyskusji.
Plan został zrealizowany mimo ograniczenia czasowego.
 
         Pierwsza część debaty dotyczyła podsumowania pracy SU w naszej szkole. Dowiedzieliśmy się, co zostało zorganizowane w naszej szkole w ostatnim roku. Zapytaliśmy też, dlaczego przedstawione przez kandydatów na przewodniczącego obietnice przedwyborcze nie są realizowane. Brak zmian był spowodowany dezaprobatą ze strony dyrekcji, a także niewielką ilością funduszy, które musiały zostać przeznaczone na inne cele. Zwrócono też uwagę na małe zaangażowanie społeczności szkolnej w działaniach SU oraz brak ciekawych pomysłów ze strony młodzieży. Uczniowie, którzy zabierali głos nie byli w pełni zadowoleni z pracy liderów naszej społeczności. Nie obyło się bez stwierdzeń, że dyrekcja ogranicza ich możliwości.
           Po krótkiej rozmowie mogliśmy dojść do wniosku, iż SU w naszej szkole nie funkcjonuje tak sprawnie jak mógłby i jest to spowodowane nieodpowiednim zachowaniem uczniów, brakiem ciekawych inicjatyw, a przede wszystkim nieodpowiednim sposobem przeprowadzania wyborów na przedstawicieli społeczności uczniowskiej. Po rozmowach z kolegami z innych gimnazjów dowiedzieliśmy się, że nie są to problemy dotykające jedynie naszej szkoły.
            Następnie przeszliśmy do drugiej części debaty. Dotyczyła ona zmiany sposobu przeprowadzania wyborów, a także pomysłów na inicjatywy, które mogą być zorganizowane. Uczestnicy debaty wypowiadali się negatywnie o dotychczasowym sposobie wybierania władz uczniowskich. Kandydaci zwykle składają obietnice bez pokrycia i nie   są wystarczająco kompetentni w wykonywania swoich obowiązków. Doszliśmy do wniosku, że głosowanie nie powinno odbywać się na zasadzie: „Zagłosuj na mnie, bo jestem twoim kolegą!”, lecz zaprezentowaniu swoich pomysłów oraz planu działania w ramach możliwości finansowych i technicznych szkoły, oraz po uprzedniej konsultacji z dyrekcją. Według zgromadzonych kampanie wyborcze mogłyby odbywać się na przerwach czy też na wyznaczonych do tego godzinach lekcyjnych. Nowi uczniowie szkoły będą mogli wtedy poznać kandydatów i wybrać najlepszego spośród nich. Padł także pomysł, by zachęcić młodsze klasy do angażowania się w pracę w SU – im szybciej zaczną, tym więcej będą w stanie zrobić. Wszyscy byli zgodni w jednej kwestii - by samorząd funkcjonował sprawnie potrzebne jest zaangażowanie dużej ilości uczniów, co ułatwiłoby pracę i podział obowiązków, a także sprzyjało integracji młodzieży. Jednym z pomysłów było zorganizowanie festynu, który pokazałby zaangażowanie samorządu oraz uczniów i przyniósł zyski. Dzięki nim byłaby możliwość realizacji innych projektów, które ułatwiłyby     i uprzyjemniły naukę w szkołach. Jednogłośnie stwierdziliśmy, iż jest to wykonalne, jeśli wielu uczniów zaangażuje się w projekt tego typu. Myślimy także, że rzeczy zakupione z samodzielnie zebranych środków finansowych byłyby bardziej szanowane przez młodzież.             Na koniec podziękowaliśmy wszystkim uczestnikom i wyciągnęliśmy następujące wnioski:
  • Funkcjonowanie SU w dużym stopniu zależy od wyboru właściwych osób, które mają go reprezentować.
  • Aby usprawnić funkcjonowanie SU należy zaangażować dużą liczbę osób, które będą chętnie podejmować inicjatywy.
  • Kandydaci na przewodniczących powinni składać obietnice, które są możliwe do spełnienia – niezbędne są tu konsultacje z dyrekcją.
  • Aby zachować płynność w funkcjonowaniu samorządu i realizowaniu celów należy zachęcać do zaangażowania się osób z klas młodszych.
  • Wybory powinny być brane "na serio", nie należy ich lekceważyć - od nich zależy w jaki sposób my uczniowie będziemy reprezentowani na forum szkoły.
  • Konieczna jest zmiana sposobu przeprowadzania wyborów do SU – w szkole mogłyby się odbywać mini-kampanie wyborcze, podczas których wszyscy będą mogli poznać osoby kandydujące i ich kompetencje. Czas ich przeprowadzania powinien być uzgodniony z dyrekcją i nauczycielami.
  • W każdej szkole jest wiele osób ze zdolnościami artystycznymi, dziennikarskimi itp. Jeśli SU będzie z nimi współpracował, mogą organizować wystawy czy też festyn, na którym można pochwalić się umiejętnościami, organizować zabawy dla najmłodszych, wydrukować z tej okazji szkolną gazetkę, przygotować poczęstunek. Fundusze zdobyte dzięki wystawie, gazetce czy też festynowi SU może przeznaczyć na cele wspólnoty uczniowskiej.
  • Aby SU działał sprawnie niezbędna jest współpraca z dyrekcją i nauczycielami, a w szczególności opiekunami Samorządu. SU musi rozumieć decyzje i opinie dyrekcji, a dyrekcja potrzeby uczniów. Jeśli przedstawiciele uczniów będą wychodzili z ciekawymi inicjatywami z pewnością nauczyciele, jak i dyrekcja będą przychylni i pomocni w realizowaniu pomysłów.
 
       Myślimy, że nasza praca prowadzi bez wątpienia do wniosku, iż funkcjonowanie SU jest w dużym stopniu uzależnione od wyboru jego właściwych członków, a więc także od poprawnie zorganizowanych wyborów. Nie mogą one być zorganizowane niedbale. Muszą zachęcić młodszych i starszych uczniów do głosowania, a tym samym wyłonić najlepszych kandydatów.
       Uważamy, iż właściwy sposób przeprowadzania wyborów w dużym stopniu poprawi pracę SU. Mamy nadzieję, że wyciągnięte przez nas wnioski pomogą nie tylko naszej szkole, ale także innym placówkom, w których zauważalna jest potrzeba poprawy funkcjonowania SU oraz zmiana sposobu przeprowadzania wyborów na ciekawszy i bardziej efektywny.

 

Mapa