Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Witold Pietrzyk

Instytucja

Liceum Ogólnokształcące

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Wiedza o społeczeństwie (Szkoła ponadgimnazjaln)

Obszar edukacyjny

Edukacja historyczna i obywatelska (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

Sprawozdanie z debaty pt. "Samorząd w akcji"

Autor zdjęcia: Monika Hycińska, Opis: przedstawienie wyników przez reprezentanta jednej z grup.
Przedstawienie wyników
Anna Antosiak
Debatowanie
Ewa Szymańska
Witold Pietrzyk
Tagi: samorząd w akcji, samorząd uczniowski, debata, su,

Samorząd Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach przygotował debatę szkolną dotyczącą tematu „Jakie działania szkolne i lokalne są warte zrealizowania przez samorząd uczniowski – nasze pomysły i dobre praktyki?” pod ogólnym hasłem „Samorząd w akcji”. Wyznaczono liderów z poszczególnych klas, którzy mieli za zadanie szczegółowo zapoznać uczniów z tematem debaty, oraz przypomnieć prawa i obowiązki samorządu.

 

Samorząd zajął się: zaproszeniem gości specjalnych, wynajęciem sali w Urzędzie Miasta, prezentacją multimedialną oraz ustaleniem przebiegu debaty. Wspólnie zaprojektowano logo akcji. Współpracując z klasami I i II przygotowano poczęstunek. Były to ciasta upieczone przez uczniów naszej szkoły, oraz napoje ufundowane przez szkołę. Liderzy grup oraz samorząd, razem przygotowali salę, na której miała miejsce debata.

Debata odbyła się 20 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta. Spośród zaproszonych gości swą obecnością zaszczycili nas pan w-ce starosta Marcin Pluta, pani Beata Cegielska z Wydziału Edukacji, pani dyrektor Ewa Kalińska, redaktor gazety BIS (Brzeziński Informator Samorządowy) oraz nauczyciele m.in. nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. W debacie wzięło udział 100 uczniów z 5 klas.

Plan debaty:

1. Przywitanie gości

2. Przemówienie SU

3. Prezentacja multimedialna

4. Podział uczestników na grupy

5. Przerwa oraz poczęstunek

6. Prezentacja wyników obrad w grupach

7. Dyskusja

8. Podsumowanie i zakończenie debaty.

 

Ad.1

Moderator – Ewa Szymańska przywitała przybyłych gości oraz zachęciła ich do zabrania głosu. Pan v-ce starosta Marcin Pluta z radością przywitał zebranych uczniów, zachwycony ich licznym przybyciem. Na debatę przybyło 56% społeczności uczniowskiej naszego liceum, przy czym klasy trzecie były z niej wyłączone z powodu zbliżających się matur, można więc powiedzieć, że przybyło 84% uczniów. Pani dyrektor zachęciła uczestników debaty do zgłaszania swoich pomysłów oraz angażowania się w życie szkoły.

 

Ad. 2

Podczas przemówienia, moderatorka zwróciła się bezpośrednio do uczniów, pragnąc pobudzić ich do czynnego udziału w dyskusji. Skierowała do nich pytania : - na jakich działaniach powinien według uczniów skupić się SU?

- jakie zainteresowania, pasje chciałbyś rozwijać?

- jak powinny wyglądać przedsięwzięcia SU?

- co chciałbyś zmienić w szkole?

 

Ad. 3

Prezentacja multimedialna miała na celu przybliżenie uczniom instytucji samorządu, jego praw i obowiązków. Przedstawiała również dotychczasowe dokonania SU w naszej szkole. Na koniec wyświetlono zasady, jakimi powinno kierować się w dyskusji. Prezentację przygotowała Anna Antosiak i Witold Pietrzyk, objaśniała Ewa Szymańska.

 

Ad. 4

Uczniów podzielono na 5 grup, według klas. Dyskusjami w grupach kierowali wybrani i przygotowani wcześniej liderzy. Uczestnicy debatowali na temat zmian jakie powinny zajść w szkole, swych pomysłów oraz spisywali wnioski. Dyskutujący zaangażowali się dzięki sprawnej pracy liderów.

 

Ad. 6

Przedstawiciele grup prezentowali oraz uzasadniali swe wnioski. Obrady były bardzo owocne. Wielu uczniów po raz pierwszy zainteresowało się działalnością samorządu oraz zrozumiało na czym polega jego praca. Klasy zaangażowały się w pomoc szkole. Samorząd dowiedział się na czym zależy uczniom, jakie zmiany powinna wprowadzić szkoła oraz, w co najbardziej chcieliby zaangażować się uczniowie.

 

Ad. 7

Rozpoczęła się dyskusja, w którą włączali się również zaproszeni goście i nauczyciele. Rozważaliśmy, które zmiany są realne oraz które dotyczą działalności samorządu, a które wychodzą już poza jego kompetencje. Doszliśmy do wniosku, że pomimo powziętych celów, SU nie będzie w stanie wprowadzić ich w życie bez zaangażowania ze strony innych uczniów, które do tej pory nie było zbyt duże. Pani Elżbieta Borowska nauczyciel wiedzy o społeczeństwie skierowała do uczniów prośbę o zgłoszenie się do pomocy SU. Na ten apel wielu uczniów zgłosiło swą chęć do czynnej pomocy SU.

 

Ad. 8

Moderatorka podziękowała serdecznie przybyłym za obecność. Zobowiązała SU do wcielenia w życie wniosków zgłaszanych przez uczniów.

 

Wnioski:

- założenie sklepiku szkolnego – współpraca z firmą cateringową oraz udostępnienie jej jednego z pomieszczeń szkolnych.

- ustalenie 13 dnia każdego miesiąca dniem bez kartkówek i pytań

- rozbudowanie szkolnego radiowęzła- radiowęzeł szkolny został już odnowiony przez samorząd, pozostała tylko wymiana głośników która jest już planowana

- utworzenie nowych kół zainteresowań (informatycznego, plastycznego, muzycznego, strzeleckiego, dodatkowych zajęć na basenie)

- wymiany młodzieżowe pomiędzy szkołami w różnych rejonach kraju oraz zagraniczne - zostanie nawiązany kontakt internetowy z zagranicznymi szkołami. Nasze miasto – Brzeziny -  posiada siostrzane miasto we Francji. W związku z pielęgnowaniem więzi między nimi nawiążemy wymianę uczniów.

- organizowanie spotkań młodzieżowych ze znanymi ludźmi – we współpracy z urzędem miasta oraz biblioteką publiczną zostanie zapoczątkowana akcja integracji młodzieży ze stypendystami oraz ważnymi osobami. W związku z brakiem miejsca w naszym liceum Biblioteka Publiczna udostępnia nam salę.

- skrócenie długiej przerwy i przerw po 6 godzinie lekcyjnej

- ławki na podwórku szkolnym – zorganizowanie zbiórki pieniędzy na rzecz postawienia ławek na podwórku szkolnym

- dystrybutory z wodą na korytarzach szkolnych

- organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych – nawiązanie współpracy z innymi szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjalnymi oraz wspólna organizacja zawodów.

- zmiana zasad obowiązujących w szatni szkolnej

- wprowadzenie punktów dla uczniów, które mogłyby później zaważyć na ocenie końcowej z zachowania, za największą ilość punktów przyznawane byłyby nagrody

- wyjazdy na uczelnie – nawiązanie kontaktu z uczelniami oraz organizowanie Dni Wolnych, podczas których uczniowie naszego liceum mogliby na własne oczy przekonać się, jakie panują tam warunki

- organizowanie warsztatów tematycznych (np.. dziennikarskich) pisanie projektów unijnych, nawiązanie kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie i poproszenie ich o udzielenie prelekcji w naszej szkole lub w Domu Kultury

- zebrania samorządów co miesiąc

- ogłoszenia dotyczące pracy na wakacje dla uczniów

- wyjazdy wakacyjne

 - organizacja popołudniowych seansów filmowych – po zajęciach lekcyjnych w szkole będą wyświetlane filmy w jednej z sal lekcyjnych.

 

 

Dotychczasowe osiągnięcia:

 

1) Pomoc w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

2) Renowacja szkolnego radiowęzła,

3) zaangażowanie klas w życie szkoły

a)      podział klas na działy, każda klasa ma przygotować określony artykuł do gazetki szkolnej oraz strony internetowej

b)      przydzielenie każdej klasie gazetki ściennej na korytarzu i obowiązkowe uaktualnianie jej

4) organizacja Walentynek szkolnych

5) organizacja Dnia Nauczyciela

6) organizacja szkolnego konkursu OMNIBUS wiedzy ogólnej

7) nawiązanie współpracy z Teatrem Wielkim w Łodzi

8) pożegnanie klas III

9) nawiązanie współpracy z organizacją Naszym Dzieciom:

a)      organizowanie przedstawienia dla niepełnosprawnych dzieci

b)      sprzedaż kartek świątecznych zrobionych przez dzieci

10) przygotowanie wieczorku twórczości zespołu Dżem

11)  organizowanie otrzęsin klas I

Mapa