Jesteś tutaj > Strona główna > Wiadomość

O CEO

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Powstała z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

 

CEO ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Otrzymało tytuły Instytucja Pro Publico Bono oraz Najlepsza inwestycja w człowieka w konkursie "Dobre praktyki EFS", a także akredytację Schwab Foundation for Social Entrepreneurship.

Swoje działania rozpoczęliśmy w 1994 roku od wprowadzenia do szkół innowacyjnego programu edukacji obywatelskiej KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej).

Proponujemy projekty edukacyjne na różnych przedmiotach - z zakresu edukacji kulturalnej, ekonomicznej, globalnej, matematyczno-przyrodnicze, w ramach samorządu uczniowskiego i wolontariatu - oparte na lokalnych działaniach uczniów.

Od 2000 roku wspieramy wprowadzanie zmian w szkołach poprzez program Szkoła Ucząca się, prowadzony wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Polecamy materiały edukacyjne, warsztaty, coachingowe kursy internetowe, podręczniki.

Pomagamy dyrektorom szkół i nauczycielom efektywniej pracować, a uczniom skuteczniej się uczyć.